A kiadó honlapja

Ön az oldal 223429. látogatója        

Budapest

2014. MÁRCIUS 7.,

péntek


 


CXLI. ÉVFOLYAM

3. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

1/2014. (II. 11.) HM rendelet Egyes HM rendeletek szolgálati viszonnyal összefüggő módosításáról

155


Miniszteri utasítások

 

8/2014. (II. 12.) HM utasítás A Honvéd Vezérkar szervezeti korrekciójával és a Magyar Honvédség kiképzési és doktrinális feladatokat ellátó központi szervezetének megalakításával összefüggő feladatokról

156

9/2014. (II. 12.) HM utasítás A munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról

159

10/2014. (II. 14.) HM utasítás A kormányzati szolgálati jogviszonyban állók cafetéria-juttatásáról

228

11/2014. (II. 14.) HM utasítás A hazai gyakorló- és lőterek, honvédségi objektumok és ingatlanok külföldi fegyveres erők által, térítés ellenében történő igénybevételének egyes végrehajtási feladatairól

235

12/2014. (II. 14.) HM utasítás A Stratégiai Légiszállítási Képesség befogadó nemzeti támogatásának biztosításához kapcsolódó egyes feladatokról

236

13/2014. (II. 14.) HM utasítás A munkaköri jegyzékekről, az állománytáblákról és a létszámgazdálkodásról

240

14/2014. (II. 14.) HM utasítás A Méretes Szabóság szolgáltatásainak igénybevételéről, az igényjogosultság engedélyezéséről, valamint a készíttethető egyenruházati termékek köréről

249


Államtitkári intézkedések

 

5/2014. (HK 3.) HM KÁT szakutasítás HM KÁT szakutasítások hatályon kívül helyezése

251

8/2014. (HK 3.) HM KÁT intézkedés Az altiszti és a legénységi állomány részére biztosított kiegészítő juttatás megállapításáról és folyósításáról

251

4/2014. (HK 3.) HM VGHÁT szakutasítás A 2013. évi éves költségvetési beszámoló és a 2014. évi rendező mérleg elkészítésének rendjéről

252


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

20/2014 (HK 3.) HVKF parancs A Honvéd Vezérkar és a Magyar Honvédség katonai szervezetei 2013. évi feladatai végrehajtásának értékeléséről és 2014. évi feladatairól

263

35/2014 (HK 3.) HVKF parancs A Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoportfőnökség csoportfőnöki beosztás átadás-átvételéről

263

36/2014 (HK 3.) HVKF parancs A Honvéd Vezérkar Kiképzési Csoportfőnökség csoportfőnöki beosztás átadás-átvételéről

263

37/2014 (HK 3.) HVKF parancs A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár parancsnoki és a Tata helyőrség helyőrség-parancsnoki teendők átadás-átvételéről

263

38/2014 (HK 3.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Vezetési és Doktrinális Központ parancsnoki beosztás átadás-átvételéről

263

39/2014 (HK 3.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia parancsnoki beosztás és a Szentendre Helyőrség helyőrség-parancsnoki teendők átadás-átvételéről

263

33/2014 (HK 3.) HVKF parancs A Katonai Rendészeti Szabályzók kidolgozásáról

263

32/2014 (HK 3.) HVKF intézkedése A Törzstiszti tanfolyamok előkészítése és végrehajtása során jelentkező feladatok szabályozásáról

264

34/2014 (HK 3.) HVKF intézkedése A Magyar Honvédség NATO Reagáló Erők 2015. évi váltásba felajánlott erők kijelöléséről, felkészítéséről és szolgálatba léptetéséről

264

40/2014 (HK 3.) HVKF intézkedése A Felderítő Törzsmunka Alapjai Tanfolyam előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

264


Főnöki rendelkezések

 

5/2014 (HK 3.) HVK HIICSF szakutasítás A honvédelmi tárca elektronikus adatkezelő rendszerek információbiztonsági általános incidenskezelési eljárásrendjéről

265

26/2014. (HK 3.) MH ARB intézkedés A Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis csapatkarjelzésének, csapatjelvényének rendszeresítéséről

265


Szervezeti hírek

 

MH HKNYP Szolgálati igazolványok érvénytelenítése

267

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.