A kiadó honlapja

Ön az oldal 223422. látogatója        

Budapest

2014. ÁPRILIS 3.,

csütörtök


 


CXLI. ÉVFOLYAM

4. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

2/2014. (II. 28.) HM rendelet A katonai feladat végrehajtása közben elvégezhető egészségügyi tevékenységekről, ezen tevékenységek elvégzéséhez szükséges egészségügyi szakkiképzések köréről, a szakkiképzési követelményekről, azok szakmai tartalmáról és a szakkiképzés lefolytatására jogosított intézmények köréről

276

3/2014. (II. 28.) HM rendelet A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosításáról

287

99/2014. (III. 13.) KE határozat Vezérőrnagyi előléptetésről

287

100/2014. (III. 13.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

287

1146/2014. (III. 18.) Korm. határozat A 2014. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról

288


Miniszteri utasítások

 

15/2014. (II. 27.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

297

16/2014. (II. 27.) HM utasítás A honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történő használatának szabályozásáról szóló 112/2010. (XII. 29.) HM utasítás módosításáról

319

17/2014. (III. 7.) HM utasítás A Magyar Honvédség Alaki Szabályzatának kiadásáról

325

18/2014. (III. 7.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről

325

19/2014. (III. 13.) HM utasítás A szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 47/2013. (VIII. 23.) HM utasítás módosításáról

364

20/2014. (III. 21.) HM utasítás A NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokról

429

21/2014. (III. 21.) HM utasítása Egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról

432

22/2014. (III. 21.) HM utasítása A honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységéről és szabályzatairól szóló 80/2011. (VII. 29.) HM utasítás módosításáról

433


Államtitkári intézkedések

 

10/2014. (HK 4.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés A V4 EU harccsoportba felajánlott magyar erők hadfelszerelése biztosításának tervezési, szervezési és végrehajtási feladatainak rendjéről

436

6/2014. (HK 4.) HM VGHÁT szakutasítás A 2013. évi zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás elkészítéséről

436

11/2014. (HK 4.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés A Honvéd Vezérkar szervezeti korrekciójával és a Magyar Honvédség kiképzési és doktrinális feladatokat ellátó központi szervezetének megalakításával összefüggő feladatok végrehajtásáról

448

14/2014. (HK 4.) HM PÁT intézkedés A HM Tábori Lelkészi Szolgálat Protestáns Tábori Lelkészi Ág, Protestáns Tábori Püspökség intézményi gazdálkodásáról

458

15/2014. (HK 4.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség légiszállító képességének fejlesztését előkészítő Program Fejlesztő Munkacsoport felállításáról

461

19/2014. (HK 4.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés A Katasztrófavédelmi Operatív Törzs működésének egyes szabályairól, továbbá a Honvéd Vezérkar szervezeti korrekciójával és a Magyar Honvédség kiképzési és doktrinális feladatokat ellátó központi szervezetének megalakításával összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló 11/2014. (HK 4.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés módosításáról

463


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

43/2014. (HK 4.) HVKF parancs A 2014. március havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

464

53/2014. (HK 4.) HVKF parancs A Magyar Honvédség katonai szervezeteinek az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választásával kapcsolatos feladatokról

464

88/2014. (HK 4.) HVKF parancs A 2014. március 15-ei Nemzeti Ünnep megünneplésével összefüggő feladatokról

464

93/2014. (HK 4.) HVKF parancs A 2014. március havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról szóló 43/2014. (HK 4.) HVKF parancs módosításáról

464

95/2014. (HK 4.) HVKF parancs A HM-I. objektumparancsnoki beosztás átadás-átvételéről

464

44/2014. (HK 4.) HVKF intézkedés Az Magyar Honvédség EUFOR Közép-afrikai Köztársaságbeli Műveletbe (EUFOR RCA) felajánlott erői kijelöléséről, felkészítéséről és feladat-végrehajtásáról

464

90/2014. (HK 4.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség EUFOR Közép-afrikai Köztársaságbeli Műveletbe (EUFOR RCA) felajánlott erői kijelöléséről, felkészítéséről és feladat-végrehajtásáról szóló 44/2014. (HK 4.) HVKF intézkedés módosításáról

464

96/2014. (HK 4.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség katonai szervezetei éves és havi munkatervének elkészítésével és a tervezett feladatok megvalósulásának nyomon követésével összefüggő feladatokról

464

89/2014. (HK 4.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség által felajánlott helyszíni ABV mintavevő és azonosító, valamint laboratórium mentesítő képesség elérésével kapcsolatos feladatokról

464

50/2014. (HK 4.) HVKF szakutasítás A „Kézikönyv a meteorológiai támogatás végrehajtásáról” című főnökségi kiadvány kiadásáról

465

16/2014. (HK 4.) HVKFH szakutasítás NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról és hatályba léptetéséről

466


Főnöki rendelkezések

 

451/2013. (HK 4/2014.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 7215 1. kiadás végrehajtásáról

468

452/2013. (HK 4/2014.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 7207 1. kiadás végrehajtásáról

468

75/2014. (HK 4.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 7048 CFR NATO egységesítési egyezmény végrehajtásáról

469

85/2014. (HK 4.) MH ÖHP intézkedés NATO egységesítési egyezmények végrehajtásáról

469

86/2014. (HK 4.) MH ÖHP intézkedés NATO egységesítési egyezmények végrehajtásáról

470

91/2014. (HK 4.) MH ÖHP intézkedés NATO egységesítési egyezmények végrehajtásáról

470


Szervezeti hírek

 

Honvédelmi miniszter A honvédelmi miniszter hatáskörébe tartozó Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre érkező pályázatokat értékelő Bírálóbizottság tagjainak névsoráról

471

MH GEOSZ Szolgálati könyvek és főnökségi kiadványok árai

471

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.