A kiadó honlapja

Ön az oldal 223417. látogatója        

Budapest

2014. MÁJUS 5.,

hétfő


 


CXLI. ÉVFOLYAM

5. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

4/2014. (III. 20.) HM rendelet Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet módosításáról

476

5/2014. (III. 27.) HM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 3/2013. (VI. 11.) HM rendelet módosításáról

477

6/2014. (IV. 14.) HM rendelet A szolgálati viszonnyal, a kártérítési felelősséggel, az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokkal, a regeneráló pihenéssel és a rekreáció rendjével, az elismerésekkel és az étkezési utalvánnyal való ellátással kapcsolatos egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

481

7/2014. (IV. 18.) HM rendelet A honvédek illetményéről, illetményjellegű juttatásairól, jutalmazásáról, valamint a honvédelmi ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 21/2013. (IX. 17.) HM rendelet módosításáról

492


Miniszteri utasítások

 

23/2014. (III. 31.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 59/2013. (IX. 27.) HM utasítás módosításáról

495

24/2014. (III. 31.) HM utasítás Az Európai Unió 2014–2020-as programozási időszak forrásainak tárca szintű tervezésével és felhasználásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

509

25/2014. (III. 31.) HM utasítás A béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról

512

26/2014. (III. 31.) HM utasítás Az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról

513

27/2014. (III. 31.) HM utasítás A munkaköri pótlékra jogosító szolgálati beosztások körének és a pótlék mértékének meghatározásáról szóló 84/2013. (XII. 21.) HM utasítás módosításáról

513

28/2014. (III. 31.) HM utasítás A fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodás szabályairól szóló 54/2012. (VII. 27.) HM utasítás módosításáról

515

29/2014. (III. 31.) HM utasítás A Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és készenléti szolgálatok működéséről szóló 20/2007. (HK 4.) HM utasítás és a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 28/2012. (IV. 21.) HM utasítás módosításáról

519

30/2014. (IV. 9.) HM utasítás A ruházati illetménynorma 2014. évi összegeinek megállapításáról

531

31/2014. (IV. 14.) HM utasítás Az Egységes Digitális Rádió-távközlő Rendszer üzemeltetésével és használatával kapcsolatos feladatokról

544

32/2014. (IV. 14.) HM utasítás A humánszolgálat kialakításával összefüggő egyes feladatokról szóló 83/2011. (VII. 29.) HM utasítás módosításáról

545


Államtitkári intézkedések

 

20/2014. (HK 5.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés A „NATO CWIX 2014” informatikai interoperabilitási rendszergyakorlat előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

545

21/2014. (HK 5.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés A repülőműszaki altiszti beosztások feltöltéséről

545

23/2014. (HK 5.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédségben folyó fizikai állapotfelmérések ellenőrzésének, valamint a Honvédelmi Minisztérium hivatásos és szerződéses katona állománya fizikai állapotfelmérésének végrehajtásáról

546

24/2014. (HK 5.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség Központi Ügyelet működésének szabályozásáról

546

7/2014. (HK 5.) HM VGHÁT szakutasítás A HM fejezet egységes számviteli politikájáról és számlarendjéről szóló 4/2012. (HK 5.) HM VGHÁT szakutasítás módosításáról

546

8/2014. (HK 5.) HM KÁT szakutasítás A kincstári számlakezelés és pénzforgalom rendjéről szóló 18/2012. (HK 12.) HM KÁT szakutasítás módosításáról

546

22/2014. (HK 5.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés A minősítő vizsgák végrehajtásának rendjéről

548

25/2014. (HK 5.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés A miniszteri program kidolgozásának előkészítéséről és eljárásrendjéről

551

26/2014. (HK 5.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium, mint intézményi fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodási feladatai végrehajtásának szabályairól

553


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

107/2014. (HK 5.) HVKF parancs A 2014. április havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

556

108/2014. (HK 5.) HVKF parancs A XXVII. Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam előkészítéséről és végrehajtásáról

556

118/2014. (HK 5.) HVKF parancs A Magyar Honvédség személyi állománya pihentetéséről

556

M/2/2014. (HK 5.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség szárazföldi fegyveres készenléti szolgálat erőinek kijelöléséről, vezénylésének és a szolgálat ellátásának rendjéről szóló M/1/2014. (HK 1.) HVKF intézkedés módosításáról

556

114/2014. (HK 5.) HVKF intézkedés Mi-8T típusú helikopterek rendszerbe állításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

556

105/2014. (HK 5.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Atom-, Biológiai-, Vegyi- Riasztási és Értesítési Rendszere működésének szabályozásáról

558


Főnöki rendelkezések

 

1/2014. (HK 5.) HVK LOGCSF szakutasítás A 3M9M3E KUB típusú irányított légvédelmi rakéták üzemképességi idejéről

559

2/2014. (HK 5.) HVK LOGCSF szakutasítás A 3M111M FAGOT típusú irányított páncéltörő rakéták üzemképességi idejéről

559

3/2014. (HK 5.) HVK LOGCSF szakutasítás A 3M131 METISZ típusú irányítható páncéltörő rakéták üzemképességi idejéről

559

4/2014. (HK 5.) HVK LOGCSF szakutasítás A STANAG 2230 (2. kiadás), a STANAG 2506 (3. kiadás), a STANAG 2512 (2. kiadás), a STANAG 2536 (2. kiadás) nemzeti bevezetéséről

559

50/2014. (HK 5.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 2509 2. kiadás végrehajtásáról

559


Szervezeti hírek

 

MH HKNYP Szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

560

18/2012. (HK 12.) HM KÁT szakutasítás A kincstári számlakezelés és pénzforgalom rendjéről (egységes szerkezetben)

561

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.