A kiadó honlapja

Ön az oldal 223411. látogatója        

Budapest

2014. JÚNIUS 11.,

szerda


 


CXLI. ÉVFOLYAM

6. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

8/2014. (IV. 29.) HM rendelet A Magyar Honvédség közúti forgalomba nem helyezett, a közúton csak ideiglenes jelleggel közlekedő járműveinek vezetésére vonatkozó szabályokról

588

9/2014. (IV. 30.) HM rendelet A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosításáról

589


Határozatok

 

1291/2014. (V. 5.) Korm. határozat A Magyar Honvédség közvetlen légi támogatási képességének kialakítása és a 2016-os V4 EU Harccsoportba történő felajánlása érdekében szükséges feladatok forrásigényéről

596


Miniszteri utasítások

 

33/2014. (IV. 30.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium fejezet államháztartási belső ellenőrzési rendjének szabályairól

598

34/2014. (IV. 30.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosításának rendjéről

607

35/2014. (IV. 30.) HM utasítás A kiképzési-oktatási és regeneráló központok működési rendjéről, valamint a rekreációra és a regenerálódásra vonatkozó részletes szabályokról szóló 48/2013. (VIII. 23.) HM utasítás módosításáról

609

36/2014. (V. 16.) HM utasítás A Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj odaítélésének rendjéről szóló 61/2011. (VI. 2.) HM utasítás módosításáról

615

37/2014. (V. 23.) HM utasítás A munkaköri jegyzékekről, az állománytáblákról és a létszámgazdálkodásról szóló 13/2014. (II. 14.) HM utasítás módosításáról

615


Államtitkári intézkedések

 

32/2014. (HK 6.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlő Hálózat biztonsági szintjének megtartása érdekében végrehajtandó feladatokról

619

35/2014. (HK 6.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A központi tárolású anyagok és eszközök átcsoportosításával, valamint a leürített raktárak bezárásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

619

38/2014. (HK 6.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés Az I. világháború centenáriumához kapcsolódó egyes feladatok végrehajtására létrehozásra kerülő I. Világháborúk Kegyeleti Munkacsoportról

619

29/2014. (HK 6.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés Az átlátható szervezetekkel összefüggő feladatok ellátásáról

619

30/2014. (HK 6.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Koncepciófejlesztés és Kísérletek Konferencia előkészítésével és megrendezésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

622

31/2014. (HK 6.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi képzésben részt vevő személyi állomány nemzeti támogatásával összefüggő 2014. évi ellátási normákról

622

33/2014. (HK 6.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A műveleti beszerzések lefolytatásának rendjéről szóló 53/2011. (HK 15.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

632

34/2014. (HK 6.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A külképviseletek beszerzési eljárásai lefolytatásának rendjéről szóló 51/2012. (HK 11.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

632

36/2014. (HK 6.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Honvédkórház, Speciális Rendeltetésű Centrum igénybevételének rendjéről és a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ szolgáltatásait méltányossági alapon igénylőkkel kapcsolatos eljárási rendről

632

37/2014. (HK 6.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség légijárműveinek fenntartói feladatairól

633

40/2014. (HK 6.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli ellátásának egyes kérdéseiről szóló 29/2012. (HK 8.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

635

9/2014. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasítás A 2014. évi időközi mérlegjelentések és költségvetési jelentések elkészítésének rendjéről

636

12/2014. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasítás NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

638

13/2014. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasítás Az önkéntes tartalékos állomány ruházati ellátásának egyes szabályairól szóló 9/2013. (HK 5.) HM VGHÁT szakutasítás módosításáról

639

14/2014. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasítás A honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli ellátási-utaltsági rendjéről

639


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

115/2014. (HK 6.) HVKF parancs Névhasználatról

640

140/2014. (HK 6.) HVKF parancs A 2014. május havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

640

146/2014. (HK 6.) HVKF parancs Az egységes Magyar Honvédség Logisztikai Hadinorma és a Magyar Honvédség készletképzési és készletlépcsőzési elveit meghatározó intézkedés kidolgozásával összefüggő feladatokról

640

147/2014. (HK 6.) HVKF parancs A 2014. május 21-ei Magyar Honvédelem Napja megünneplésével összefüggő feladatokról

640

151/2014. (HK 6.) HVKF parancs A 2014. évi helyőrségi Tavaszi Szemle végrehajtásáról

640

153/2014. (HK 6.) HVKF parancs A 2014. évi Balaton-átúszás rendezvényen való közreműködésről, az "Úszó Erőd 2014" próba megrendezéséről és végrehajtásáról

640

154/2014. (HK 6.) HVKF parancs A XIII. Rendőri és Katonai Mesterlövő Világkupa végrehajtásáról

640

155/2014. (HK 6.) HVKF parancs A Visegrádi Négyek éves vezérkarfőnöki találkozója végrehajtásával összefüggő feladatok végrehajtásáról

640

159/2014. (HK 6.) HVKF parancs A 2014. június havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

640

162/2014. (HK 6.) HVKF parancs A Cultural Understanding and Language Proficiency program előkészítésével és lebonyolításával összefüggő feladatok végrehajtásáról

641

125/2014. (HK 6.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Központi Ügyelet folyamatos ügyeletei szolgálatellátására szervezett beosztást betöltő állománya szolgálatteljesítése idejének megállapításáról

641

145/2014. (HK 6.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Atom, Biológiai, Vegyi Riasztási és Értesítési Rendszer 2014. évi rendszergyakorlatának végrehajtásáról

641

142/2014. (HK 6.) HVKF intézkedés A háromdimenziós (3D) felderítő radar komplexumok (RAT-31DL) hadműveleti alkalmazásának, üzemeltetésének és logisztikai ellátásának rendjéről

641

143/2014. (HK 6.) HVKF intézkedés A Fegyveres Támadást Helyszínelő Csoport nemzetközi kiképzés biztosításával összefüggő 2014. évi feladatok végrehajtásáról

645


Főnöki rendelkezések

 

5/2014. (HK 6.) HVK LOGCSF szakutasítás A 9M113 KONKURSZ típusú irányított páncéltörő rakéták üzemképességi idejéről

647

10/2014. (HK 6.) HVK HIICSF szakutasítás Az Egységes Digitális Rádió-távközlő Rendszer Magyar Honvédség által menedzselt virtuális magánhálózata üzemeltetésének és használatának szabályairól

647

11/2014. (HK 6.) HVK HIICSF szakutasítás A Magyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlő Hálózatának békeidejű üzemeltetési és felügyeleti rendjéről, valamint a központilag biztosított szolgáltatások igénybevételének részletes szabályairól

648

152/2014. (HK 6.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 3863 CFR 3. kiadás végrehajtásáról

663


Szervezeti hírek

 

MH HKNYP Szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

663

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.