A kiadó honlapja

Ön az oldal 280183. látogatója        Budapest

2014. JÚLIUS 9.,

szerda


 


CXLI. ÉVFOLYAM

7. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

154/2014. (VI. 18.) Korm. rendelet A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

668


Határozatok

 

234/2014. (VI. 18.) KE határozat Vezérőrnagyi előléptetésről, hivatásos szolgálati viszony megszüntetéséről és a szolgálaton kívüliek állományába történő felvételről

668


Miniszteri utasítások

 

38/2014. (V. 30.) HM utasítás A polgári felsőoktatási intézmények és szakképző iskolák hallgatóival köthető ösztöndíjszerződésről, valamint az ösztöndíj folyósításának rendjéről

669

39/2014. (V. 30.) HM utasítás A Magyar Honvédség Informatikai Szabályzatának kiadásáról

673

40/2014. (VI. 5.) HM utasítás A Honvéd Vezérkar szervezeti korrekciójával és a Magyar Honvédség kiképzési és doktrinális feladatokat ellátó központi szervezetének megalakításával összefüggő feladatokról szóló 8/2014. (II. 12.) HM utasítás módosításáról

710

41/2014. (VI. 13.) HM utasítás Egyes légiközlekedési tárgyú HM utasítások módosításáról

711

42/2014. (VI. 20.) HM utasítás A nemzeti rendezvények kidolgozásával és megvalósításával összefüggő szervezeti korszerűsítés egyes feladatairól

712

43/2014. (VI. 20.) HM utasítás A szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 47/2013. (VIII. 23.) HM utasítás módosításáról

714

44/2014. (VI. 30.) HM utasítás A béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról

726


Államtitkári intézkedések

 

41/2014 (HK 7.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A különleges jogrendre vonatkozó szervezeti és működési renddel, az arra való átállással összefüggő feladatokról, az MH műveletei tervezésének és vezetésének rendjéről, valamint ezen tevékenységek biztosításának szabályozásáról szóló HM utasítás, továbbá az MH Törzsszolgálati Szabályzatának kidolgozásáról

727

42/2014 (HK 7.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Vezérkar szervezeteinél található létszám feletti számítógépek racionalizálása érdekében végrehajtandó feladatokról

727

43/2014 (HK 7.) HM KÁT intézkedés A közigazgatási államtitkár egyes munkáltatói jogköreinek gyakorlása szabadság miatti távollét idején

727

44/2014. (HK 7.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A NATO Irodaautomatizálási Rendszer átalakításával összefüggő feladatokról

727

46/2014. (HK 7.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Honvéd Vezérkar szervezeti korrekciójának második ütemével összefüggő szervezési feladatok végrehajtásáról

727

47/2014. (HK 7.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség közvetlen légi támogatási képességének kialakítása és a V4 EU Harccsoportba történő felajánlása érdekében szükséges feladatok végrehajtásáról

727

15/2014. (HK 7.) HM VGHÁT szakutasítása A tiszti és altiszti állomány ruházati illetménygazdálkodásának egyes szabályairól szóló 8/2012. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasítás módosításáról

727

16/2014. (HK 7.) HM KÁT szakutasítása A képrögzítésre alkalmas elektronikus megfigyelőrendszerek alkalmazásáról

728

45/2014. (HK 7.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer ügyfélszolgálati rendszerrel történő funkcionális bővítéséről

730

49/2014. (HK 7.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség nyilvánosnak minősülő adatairól szóló 78/2013. (HK 11.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

731


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

181/2014 (HK 7.) HVKF parancs A Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár parancsnoki beosztás és a Budapest Helyőrség helyőrség-parancsnoki teendők átadás-átvételéről

733

183/2014 (HK 7.) HVKF parancs Rögtönzött Robbanószerkezetek Elleni Tevékenység Felsővezetői Szeminárium előkészítéséről és végrehajtásáról

733

186/2014 (HK 7.) HVKF parancs A NATO Egészségügyi Haderővédelmi Konferencia magyarországi ülése előkészítésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

733

173/2014 (HK 7.) HVKF parancs A Magyar Honvédség vezető állomány gyalogsági fegyverekkel végrehajtandó lövészetének és 6 km-es menet foglalkozásának a megszervezéséről és végrehajtásáról

733

M/3/2014. (HK 7.) HVKF intézkedés A Nemzeti Légvédelmi Készenléti Szolgálat egyes elemeinek alkalmazásával és a rádiólokációs lefedettség eseti biztosításával kapcsolatos egyes feladatokról

733

185/2014. (HK 7.) HVKF intézkedés A Ludovika Gyűrű adományozásának rendjéről

733

193/2014. (HK 7.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Informatikai Szabályzata (Ált/210) című szolgálati könyv hatályon kívül helyezéséről

734

196/2014. (HK 7.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülőtér készenléti szolgálatainak szervezéséről és működtetéséről szóló 101/2009. (HK 13.) HM HVKF intézkedés hatályon kívül helyezéséről

735

36/2014. (HK 7.) HVKFH szakutasítás NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról és hatályba léptetéséről

735


Főnöki rendelkezések

 

294/2014. (HK 7.) HVK SZCSF szakutasítás Egyes személyügyi feladatok végrehajtásáról

738

5/2014. (HK 7.) HVK FCSF szakutasítás Főnökségi kiadvány kiadásáról

741

17/2014. (HK 7.) HVK HIICSF szakutasítás A rejtjeltevékenység területén alkalmazandó terminológiai szótár kiadásáról

741


Szervezeti hírek

 

MH HKNYP Szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

742

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.03.04.