A kiadó honlapja

Ön az oldal 280176. látogatója        Budapest

2014. AUGUSZTUS 7.,

csütörtök


 


CXLI. ÉVFOLYAM

8. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Határozatok

 

66/2014. (VII. 2.) ME határozat Helyettes államtitkár kinevezéséről

747


Miniszteri utasítások

 

45/2014. (VII. 18.) HM utasítás A Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok közötti védelmi együttműködési programokkal kapcsolatos eljárásrendről

747

46/2014. (VII. 18.) HM utasítás A kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzéséről és bejelentésének rendjéről szóló 83/2012. (XI. 16.) HM utasítás módosításáról

750

47/2014. (VII. 18.) HM utasítás A Magyar Honvédség Alaki Szabályzatának kiadásáról szóló 17/2014. (III. 7.) HM utasítás módosításáról

755

48/2014. (VII. 23.) HM utasítás A Honvéd Vezérkar szervezeti korrekciójával és a Magyar Honvédség kiképzési és doktrinális feladatokat ellátó központi szervezetének megalakításával összefüggő feladatokról szóló 8/2014. (II. 12.) HM utasítás módosításáról

755

49/2014. (VII. 28.) HM utasítás* A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és helyiségek elidegenítésével összefüggő feladatok ellátásáról

756

50/2014. (VII. 28.) HM utasítás A nyomtatványrendszeresítés, módosítás és hatályon kívül helyezés szabályairól, valamint a Nyomtatványrendszeresítő Munkacsoport felállításáról és működésének rendjéről

767

51/2014. (VII. 28.) HM utasítás A magyar véderő-, katonai és légügyi attaséhivatalok irányításáról, vezetéséről és ellenőrzéséről, valamint a Magyarországon akkreditált külföldi véderő-, katonai és légügyi attasékkal való kapcsolattartásról

769

52/2014. (VII. 28.) HM utasítás Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló 3/2013. (I. 14.) HM utasítás módosításáról

776


Államtitkári intézkedések

 

52/2014. (HK 8.) HM KÁT-HVKFegyüttes intézkedés A Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erő művelet befejezésével kapcsolatos nemzeti feladatokról és a Határozott Támogatás műveletben történő részvételre való felkészüléssel kapcsolatos feladatokról

778

53/2014. (HK 8.) HM KÁT-HVKFegyüttes intézkedés A repülőműszaki altiszti beosztások feltöltéséről szóló 21/2014.(HK 5.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

778

60/2014. (HK 8.) HM KÁT-HVKFegyüttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. közötti szállítási együttműködéssel kapcsolatos feladatokról

778

61/2014 (HK 8.) HM KÁT-HVKFegyüttes intézkedés A balatonkenesei Honvéd kemping honvédelmi célú rekreációs üdültetési feltételeinek megteremtése érdekében végrehajtandó feladatokról

778

19/2014. (HK 8.) HM KÁT szakutasítás A honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli ellátási-utaltsági rendjéről szóló 14/2014. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasítás módosításáról

778

20/2014. (HK 8.) HM KÁT szakutasítás A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény beszerzési szabályzatáról

778

54/2014 (HK 8.) HM KÁT-HVKFegyüttes intézkedés A nemzeti rendezvények kidolgozásával és megvalósításával összefüggő szervezeti korszerűsítéssel kapcsolatos egyes feladatok végrehajtásáról

783

55/2014. (HK 8.) HM KÁT-HVKFegyüttes intézkedés A Honvéd Vezérkar szervezeti korrekciójával és a Magyar Honvédség kiképzési és doktrinális feladatokat ellátó központi szervezetének megalakításával összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló 11/2014. (HK 4.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

788

57/2014. (HK 8.) HM KÁT-HVKFegyüttes intézkedés A Fiumei úti temető 52-es parcellájának gondozásával összefüggő egyes feladatok végrehajtásáról

789

59/2014. (HK 8.) HM KÁT-HVKFegyüttes intézkedés Az Európai Védelmi Ügynökség működésében való magyar részvétellel összefüggő feladatokról

790

63/2014. (HK 8.) HM KÁT-HVKFegyüttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény gazdálkodásáról

795


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

199/2014. (HK 8.) HVKF parancs A 2014. július havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

804

208/2014. (HK 8.) HVKF parancs A 2014. évi tisztavatás előkészítéséről és végrehajtásáról

804

212/2014. (HK 8.) HVKF parancs A XXVIII. Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam előkészítéséről és végrehajtásáról

804

213/2014. (HK 8.) HVKF parancs A 2014. augusztus havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

804

206/2014. (HK 8.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség békeműveleti jelentési rendjéről szóló M/10/2010. (HK 7.) HM HVKF intézkedés módosításáról

804

200/2014. (HK 8.) HVKF intézkedés A Honvéd Vezérkar és a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek katasztrófavédelmi feladatairól szóló 334/2013. (HK 12.) HVKF intézkedés módosításáról

804

41/2014. (HK 8.) HVKFH szakutasítás NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról és hatályba léptetéséről

806


Főnöki rendelkezések

 

18/2014. (HK 8.) HVK HIICSF szakutasítás A Magyar Honvédség rejtjelző szakiratkezeléséről

809

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.03.04.