A kiadó honlapja

Ön az oldal 221009. látogatója        

Budapest

2015. JANUÁR 21.,

szerda


 


CXLII. ÉVFOLYAM

1. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

2014. évi XCVII. törvény A honvédek jogállásával, valamint a hadigondozással összefüggő egyes törvények módosításáról

4

15/2014. (XII. 10.) HM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 3/2013. (VI. 11.) HM rendelet módosításáról

12

16/2014. (XII. 13.) HM rendelet A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvédek illetményéről, illetményjellegű juttatásairól, jutalmazásáról, valamint a honvédelmi ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 21/2013. (IX. 17.) HM rendelet módosításáról

12

17/2014. (XII. 17.) HM rendelet A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosításáról

15


Határozatok

 

1730/2014. (XII. 12.) Korm. határozat Az afganisztáni Eltökélt Támogatás Műveletben (RSM) történő magyar katonai szerepvállalásról

18

1731/2014. (XII. 12.) Korm. határozat Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

18

1735/2014. (XII. 12.) Korm. határozat A honvédelmi célra felesleges és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítéséből származó bevételek felhasználásáról

18


Miniszteri utasítások

 

82/2014. (XII. 12.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal és a Honvédelmi Minisztérium Nemzeti Rendezvényszervező Hivatal, valamint a honvédelmi célú központi beszerzéseket végző szervezetek átalakításának egyes feladatairól

20

83/2014. (XII. 18.) HM utasítás Egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

22

84/2014. (XII. 23.) HM utasítás A honvédelmi miniszter éves értékelő és feladatszabó vezetői értekezlete előkészítésének és végrehajtásának feladatairól

44

85/2014. (XII. 23.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek 2015. évi fő célkitűzéseinek és fő feladatainak, valamint a 2016–2017. évi tevékenysége fő irányainak meghatározásáról

45

86/2014. (XII. 23.) HM utasítás A fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodás szabályairól szóló 54/2012. (VII. 27.) HM utasítás módosításáról

50

87/2014. (XII. 23.) HM utasítás Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló 3/2013. (I. 14.) HM utasítás módosításáról

53


Államtitkári intézkedések

 

37/2014. (HK 1/2015.) HM KÁT szakutasítás A Honvédelmi Katasztrófavédelmi rendszer 2015. évi működtetésének célkitűzéseiről, annak fő irányairól és a rendelkezésre álló költségvetési célelőirányzatok felhasználásáról

54

102/2014. (HK 1/2015.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés A Sínai-félszigeten állomásozó Multinacionális Erők és megfigyelők (MFO) békefenntartó missziójában részt vevő magyar kontingens kivonásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

54

99/2014. (HK 1/2015.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal és a Honvédelmi Minisztérium Nemzeti Rendezvényszervező Hivatal szervezeti, valamint a honvédelmi célú központi beszerzéseket végző szervezetrendszer átalakításával összefüggő feladatok végrehajtásáról

54

101/2014. (HK 1/2015.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés Az állami légijármű-vezető képzés átfogó koncepciójának kidolgozásáról

60

103/2014. (HK 1/2015.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség katonai toborzás rendszerének átalakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

62


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

348/2014. (HK 1/2015.) HVKF parancs A 2015. január havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

63

345/2014. (HK 1/2015.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Központi Ügyelet személyi állománya szolgálatteljesítési idejének megállapításáról

63

344/2014. (HK 1/2015.) HVKF intézkedés Kiadványok hatályon kívül helyezéséről

64


Főnöki rendelkezések

 

9/2014. (HK 1/2015.)HVK LOGCSF szakutasítás A Magyar Honvédség légijárműveivel kapcsolatos egyes feladatok végrehajtásáról

70

455/2014. (HK 1/2015.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 3379 10. kiadás végrehajtásáról

77

456/2014. (HK 1/2015.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 3879 8. kiadás végrehajtásáról

77


Szervezeti hírek

 

MH KDK tájékoztatása A „Magyar Honvédség Összhaderőnemi Elektronikai Hadviselési doktrína 2. kiadás” és a „Magyar Honvédség Összhaderőnemi Célkezelési (Targeting) doktrína 1. kiadás” című kiadványok jóváhagyásáról

78

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.20.