A kiadó honlapja

Ön az oldal 74685. látogatója        

Budapest

2015. JANUÁR 31.,

szombat


 


LXIII. ÉVFOLYAM

1. szám


 

ÁRA: 1680 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Utasítások

 

1/2015. (I. 21.) LÜ utasítás az ügyészi szervezetben adományozható elismerésekről

2


Körlevelek

 

1/2015. (I. 31.) LÜ körlevél az általános, a szakági és a célvizsgálatokról szóló 1/2012. (VI. 30.) LÜ körlevél módosításáról

6

1/2015. (I. 31.) együttes főov. körlevél a Vádképviseleti Informatikai Rendszerről szóló 2/2013. (VI. 30.) együttes főov. körlevél módosításáról

8


Személyi hírek

 

Kinevezések

23

Kinevezés módosítások

24

Megbízás

24

Szolgálati viszony megszűnések

24

Halálozás

25


Közlemények

 

Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

25

Tárgy- és számmutató az Ügyészségi Közlöny 2014. évi évfolyamához

Melléklet

ISSN 0133-8242 (Nyomtatott)
ISSN 2063-1995 (Online)

Ü G Y É S Z S É G I   K Ö Z L Ö N Y

2019.01.19.