A kiadó honlapja

Ön az oldal 223427. látogatója        

Budapest

2015. NOVEMBER 6.,

péntek


 


CXLII. ÉVFOLYAM

10. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

11/2015. (IX. 28.) HM rendelet A kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló 7/2013. (VII. 25.) HM rendelet módosításáról

805


Határozat

 

422/2015. (X. 19.) KE határozat Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

807


Miniszteri utasítások

 

52/2015. (X. 9.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjéről szóló 24/2015. (VI. 15.) HM utasítás módosításáról

808

53/2015. (X. 15.) HM utasítás Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és az Európai Unió stratégiai szintű válságkezelési gyakorlatainak honvédelmi ágazatot érintő feladatai előkészítéséről és végrehajtásáról

808

54/2015. (X. 21.) HM utasítás A Magyar Honvédség doktrinális, szabványosítási és terminológiai tevékenységéről

811

55/2015. (X. 21.) HM utasítás A hazai képzésen történő részvételről és a tanulmányi támogatások megtérítési kötelezettségéről

812

56/2015. (X. 21.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő eszközök selejtezéséről és a selejtezési jogkörök gyakorlásáról

817

57/2015. (X. 21.) HM utasítás A Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és készenléti szolgálatok működéséről szóló 20/2007. (HK 4.) HM utasítás módosításáról

821

58/2015. (X. 21.) HM utasítás Az Európai Unió 2014-2020-as programozási időszak forrásainak tárca szintű tervezésével és felhasználásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 24/2014. (III. 31.) HM utasítás módosításáról

821


Államtitkári intézkedések

 

10/2015. (HK 10.) HM VGHÁT szakutasítás Az egyes anyagi NATO egységesítési egyezmények nemzeti témafelelőseiről

824

31/2015. (HK 10.) HM KÁT szakutasítás A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer 2016. évi működésének célkitűzéseiről, annak fő irányairól, és a rendelkezésre álló költségvetési célelőirányzatok felhasználásáról

842

68/2015. (HK 10.) HM KÁT intézkedés A HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály főosztályvezetői feladatok átadás-átvételével összefüggő feladatokról

842

70/2015. (HK 10.) HM KÁT intézkedés A 2015. október 23-i nemzeti ünnep és november 4-i Nemzeti Gyásznap állami rendezvények egyes rendezvénybiztosítási feladatainak biztosításáról

842

72/2015. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés Az Ideiglenes Biztonsági Határzárral, a "HATÁROZOTT FELLÉPÉS 2015" gyakorlattal, valamint a tömeges migráció okozta válsághelyzet kezelésével és az arra történő felkészüléssel összefüggő minisztériumi ügyeleti szolgálatok létesítéséről szóló 58/2015. (HK 9.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

843

74/2015. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. közötti szállítási együttműködéssel kapcsolatos feladatokról szóló 60/2014. (HK 8.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

843


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

259/2015. (HK 10.) HVKF parancs A 2015. október havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

844

264/2015. (HK 10.) HVKF parancs A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben való közreműködése keretében végrehajtandó stratégiai vezetési feladatokról, a feladatok végrehajtásának rendjéről és a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer stratégiai vezetéséről

844

266/2015. (HK 10.) HVKF parancs A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben való közreműködése keretében végrehajtandó feladatokról szóló 238/2015. (HK 9.) HVKF intézkedésben meghatározott katonai tevékenységek stratégiai szintű vezetése érdekében a Stratégiai Műveletvezető Központ részleges aktivizálására, valamint a feladatok ellátásának rendjéről szóló 245/2015. (HK 9.) HVKF parancs módosításáról

844

273/2015. (HK 10.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban, valamint Stratégiai Művelet Vezetési Csoport - Katasztrófavédelmi Operatív Törzsben 2015. szeptember hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről szóló 200/2015. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról

844

276/2015. (HK 10.) HVKF parancs A 2015. október havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról szóló 259/2015. (HK 10.) HVKF parancs módosításáról

844

278/2015. (HK 10.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ parancsnoki beosztás és a Balatonakarattya Helyőrség helyőrség-parancsnoki teendők átadás-átvételéről

844

280/2015. (HK 10.) HVKF parancs A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben való közreműködése keretében végrehajtandó feladatokról szóló 238/2015. (HK 9.) HVKF intézkedésben meghatározott katonai tevékenységek stratégiai szintű vezetése érdekében a Stratégiai Műveletvezető Központ részleges aktivizálására, valamint a feladatok ellátásának rendjéről szóló 245/2015. (HK 9.) HVKF parancs módosításáról

844

284/2015. (HK 10.) HVKF parancs Az Ideiglenes Biztonsági Határzár feladat és a "HATÁROZOTT FELLÉPÉS 2015" gyakorlat stratégiai szintű vezetése érdekében a Stratégiai Műveletvezető Központ részleges aktivizálásáról, valamint feladat ellátás rendjéről szóló 222/2015. (HK 9.) HVKF parancs módosításáról

844

285/2015. (HK 10.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ szolgálatvezényléséről

845

286/2015. (HK 10.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ szolgálatvezényléséről

845

287/2015. (HK 10.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ szolgálatvezényléséről

845

289/2015. (HK 10.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2015. október hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről

845

291/2015. (HK 10.) HVKF parancs A 2015. október 23-ai Nemzeti Ünnep megünneplésével, valamint a Halottak Napi koszorúzások és Kegyeleti Gyertyagyújtás végrehajtásával összefüggő feladatokról

845

296/2015. (HK 10.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási csoportban 2015. november hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről

845

279/2015. (HK 10.) HVKF parancs A 2016. évi Különleges Műveleti Alapképzés előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

845

M/2/2015. (HK 10.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség NATO Reagáló Erők 2016. évi váltásába felajánlott erők NATO vezetési rendjéről, felépítéséről, készenléti besorolásáról, jelentési és riasztási értesítési rendjéről, valamint szolgálatba léptetéséről

847

263/2015. (HK 10.) HVKF intézkedés A "tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel kapcsolatos feladatokra kijelölt váltás készenléti szolgálat" elrendeléséről

847

265/2015. (HK 10.) HVKF intézkedés A KÖZÖS AKARAT feladat tapasztalat-feldolgozó rendszere működtetésének szabályozásáról

847

268/2015. (HK 10.) HVKF intézkedés Az Ideiglenes Biztonsági Határzár és a Közös Akarat feladat logisztikai támogatásának rendjéről

847

272/2015. (HK 10.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség az Európai Uniónak a Földközi-tengeri térség déli középső részén folytatott katonai műveletében (EU NAVFOR MED) történő részvételének előkészítéséről és végrehajtásáról szóló 159/2015. (HK 7.) HVKF intézkedés módosításáról

847

275/2015. (HK 10.) HVKF intézkedés "A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel kapcsolatos feladatokra kijelölt váltás készenléti szolgálat"megszüntetéséről

848

282/2015. (HK 10.) HVKF intézkedés A 2015/2016. évi influenza szezonra történő felkészülésről

848

288/2015. (HK 10.) HVKF intézkedés Egyes ügyeleti és készenléti szolgálatok felállításáról és működtetéséről

851

290/2015. (HK 10.) HVKF intézkedés A helyőrségek kategóriába sorolásáról és a helyőrség-parancsnoki feladatokat ellátó parancsnokok megbízási díjáról szóló 730/2011. (HK 2/2012.) HVKF intézkedés módosításáról

852

293/2015. (HK 10.) HVKF intézkedés Az elsőfokú pályaalkalmassági vizsgálatok tárgykörben tartandó egyeztető értekezlet végrehajtásáról

853

260/2015. (HK 10.) HVKF szakutasítás A Környezetvédelmi Doktrína 1. kiadás kiadásáról

855

269/2015. (HK 10.) HVKF szakutasítás Az alaki kiképzés oktatásának módszertana kiadásáról

856

283/2015. (HK 10.) HVKF szakutasítás A Hadtáp Szabályzat a térképészeti szakanyagellátó szakterület részére című szolgálati könyv kiadásáról

856

18/2015. (HK 10.) HVKFH szakutasítás NATO egységesítési egyezmény nemzeti bevezetéséről

857

19/2015. (HK 10.) HVKFH szakutasítás NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

857


Főnöki rendelkezések

 

1191/2015. (HK 10.) HVK SZCSF szakutasítás A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben való közreműködésével kapcsolatos személyügyi szakfeladatok végrehajtásáról szóló 1150/2015. (HK 9.) szakutasítás módosításáról

858

55/2015. (HK 10.) HVK HDMCSF intézkedés A STANAG 2528 2. kiadás végrehajtásáról szóló 36/2015. (HK 7.) HVK HDMCSF intézkedés módosításáról

858

14/2015. (HK 10.) HVK LOGCSF szakutasítás Az élelmiszer-adományok átvételének részletes szabályairól

859

639/2015. (HK 10.) MH 5. BILDD intézkedés A Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium csapatkarjelzésének, csapatjelvényének rendszeresítéséről

860


Szervezeti hírek

 

MH HKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítése

863

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.