A kiadó honlapja

Ön az oldal 74685. látogatója        

Budapest

2015. OKTÓBER 31.,

szombat


 


LXIII. ÉVFOLYAM

10. szám


 

ÁRA: 1680 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Határozatok

 

1/2015. BJE jogegységi határozat

202


Utasítások

 

13/2015. (X. 21.) LÜ utasítás a nyomozó ügyészségek átszervezéséhez kapcsolódó egyes legfőbb ügyészi utasítások módosításáról

210

14/2015. (X. 21.) LÜ utasítás az ügyészségi fogalmazók joggyakorlatáról és szakmai képzéséről szóló 16/2014. (VIII. 29.) LÜ utasítás módosításáról

216


Körlevelek

 

5/2015. (X. 31.) LÜ körlevél az ügyészség fogyasztóvédelmi tevékenységéről szóló 3/2011. (IX. 30.) LÜ körlevél visszavonásáról

217

3/2015. (X. 31.) LÜ h. körlevél a kiemelt ügyekkel kapcsolatos ügyintézés egyes szabályairól szóló 2/2013. (V. 31.) LÜ h. körlevél módosításáról

217

8/2015. (X. 31.) együttes főov. körlevél az ügyészség fogyasztóvédelmi tevékenységéről

218


Személyi hírek

 

Kinevezések

220

Kinevezés módosítások

221

Áthelyezések

221

Megbízások

221

Megbízás visszavonás

221

Szolgálati viszony megszűnések

222

Halálozás

222

Igazolványok érvénytelenítése

222


Közlemények

 

A legfőbb ügyész tudományos pályázati felhívása

223

Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

228

ISSN 0133-8242 (Nyomtatott)
ISSN 2063-1995 (Online)

Ü G Y É S Z S É G I   K Ö Z L Ö N Y

2019.01.19.