A kiadó honlapja

Ön az oldal 74685. látogatója        

Budapest

2015. NOVEMBER 30.,

hétfő


 


LXIII. ÉVFOLYAM

11. szám


 

ÁRA: 1680 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Utasítások

 

15/2015. (XI. 12.) LÜ utasítás a munkaidőn kívüli ügyészi szolgálatról szóló 15/2014. (VIII. 15.) LÜ utasítás módosításáról

234


Személyi hírek

 

Kinevezések

235

Áthelyezések és kinevezések

236

Áthelyezések

236

Megbízás

237

Megbízás visszavonás

238

Szolgálati viszony megszűnések

238

Halálozás

238

Igazolványok érvénytelenítése

238

Elismerések

238


Közlemények

 

Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

240

ISSN 0133-8242 (Nyomtatott)
ISSN 2063-1995 (Online)

Ü G Y É S Z S É G I   K Ö Z L Ö N Y

2019.01.19.