A kiadó honlapja

Ön az oldal 223405. látogatója        

Budapest

2015. DECEMBER 22.,

kedd


 


CXLII. ÉVFOLYAM

12. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

358/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet A honvédelmi foglalkoztatók vonatkozásában a munkaügyi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről

924

359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

924

13/2015. (XII. 3.) HM rendelet A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

926


Miniszteri utasítások

 

66/2015. (XII. 4.) HM utasítás A közalkalmazottak részére biztosítható 2%-os mértékű keresetkiegészítés 2016. évi felszámításáról és felhasználásáról

928

67/2015. (XII. 9.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 53/2014. (VIII. 1.) HM utasítás módosításáról

929


Államtitkári intézkedések

 

88/2015. (HK 12.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés Az egyes honvédelmi szervezetek társadalmi kapcsolatok és háborús kegyeleti tevékenységével összefüggő szervezet-átalakítással kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

981

90/2015. (HK 12.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A NATO Erők Integrációs Egysége megalakításával kapcsolatos feladatokról

989

91/2015. (HK 12.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény 2015. évi leltározási feladatainak végrehajtásáról

989

92/2015. (HK 12.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség katonai légi járműveivel 2015. évben bekövetkezett légiközlekedési balesetek vizsgálati anyagaiban megfogalmazott javaslatok értékeléséről és a légierő tevékenységével összefüggő egyes további feladatok meghatározásáról

1000

93/2015. (HK 12.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti feladatokban résztvevő hivatásos és szerződéses katonák szolgálatteljesítésének 2015. évi különös szabályairól

1000


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

341/2015. (HK 12.) HVKF parancs Rendőri állomány integrációjáról a Magyar Honvédség ENSZ Ciprusi Békefenntartó Misszió Magyar Kontingens állományába, valamint az ehhez kapcsolódó HM-ORFK Együttműködési Megállapodás kidolgozásáról

1001

344/2015. (HK 12.) HVKF parancs A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben való közreműködése keretében végrehajtandó további feladatairól szóló 302/2015. (HK 11.) HVKF parancs módosításáról

1001

345/2015. (HK 12.) HVKF parancs A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben való közreműködése keretében végrehajtandó további feladatokról

1001

348/2015. (HK 12.) HVKF parancs A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer téli időszakra történő felkészülésének egyes feladatairól

1001

349/2015. (HK 12.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2015. november havi 24 órás szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 336/2015. (HK 11.) HVKF parancs módosításáról

1002

350/2015. (HK 12.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2015. november havi szolgálatvezényléséről

1002

351/2015. (HK 12.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2015. december hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről

1002

353/2015. (HK 12.) HVKF parancs A 2015. december havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

1002

354/2015. (HK 12.) HVKF parancs A XXXI. Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam előkészítéséről és végrehajtásáról

1003

357/2015. (HK 12.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2015. december havi 24 órás szolgálat szolgálatvezényléséről

1003

358/2015. (HK 12.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2015. december havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről

1003

360/2015. (HK 12.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2015. november havi 24 órás szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 336/2015. (HK 11.) HVKF parancs módosításáról

1003

362/2015. (HK 12.) HVKF parancs A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben való közreműködése keretében végrehajtandó feladatokról szóló 238/2015. (HK 9.) HVKF intézkedésben meghatározott katonai tevékenységek stratégiai szintű vezetése érdekében a Stratégiai Műveletvezető Központ részleges aktivizálásáról, valamint feladatellátás rendjéről szóló 324/2015. (HK 11.) HVKF parancs módosításáról

1003

363/2015. (HK 12.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Testnevelés és Sportbajnokságok Szabályzatának kidolgozásáról

1003

365/2015. (HK 12.) HVKF parancs A Haditechnikai Szakanyagellátás Szabályzata kidolgozásáról

1004

368/2015. (HK 12.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2015. december havi 24 órás szolgálat szolgálatvezénylésről

1005

369/2015. (HK 12.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2015. december havi készenléti szolgálat szolgálatvezénylésről szóló 358/2015. (HK 12.) HVKF parancs módosításáról

1005

370/2015. (HK 12.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2015. december havi 24 órás szolgálatvezénylésről

1005

372/2015. (HK 12.) HVKF parancs A Szabályzat a Gyakorlatok Tervezéséhez című szolgálati könyv kidolgozásáról

1005

374/2015. (HK 12.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Törzsszolgálati Szabályzata I. rész című szolgálati könyv kidolgozásáról

1006

376/2015. (HK 12.) HVKF parancs A katonai vasúti szállítások tervezése, megszervezése és végrehajtása című szolgálati könyv kidolgozásáról

1008

377/2015. (HK 12.) HVKF parancs A Hadtáp Szabályzat az élelmezési szakterület részére című szolgálati könyv kidolgozásáról

1009

378/2015. (HK 12.) HVKF parancs A Magyar Honvédség katonai szervezeteinek 2015. évi karácsonyi és újévi munkaszüneti napok körüli munkarendjéről

1010

364/2015. (HK 12.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség 2016-2017-2018. évi kiképzési feladatairól

1010

366/2015. (HK 12.) HVKF intézkedés A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvéd Tisztképző Kar honvéd oktatói állományának a Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben való közreműködése keretében végrehajtandó feladatok és a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítés feladatainak ellátásába történő bevonásról

1010

367/2015. (HK 12.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Központi Ügyelet személyi állománya 2016. évi szolgálatteljesítési idejének megállapításáról

1010

375/2015. (HK 12.) HVKF intézkedés Egyes kiadványok hatályon kívül helyezéséről

1010

379/2015. (HK 12.) HVKF intézkedés Az Ideiglenes Biztonsági Határzár és a Közös Akarat feladat logisztikai támogatásának rendjéről szóló 268/2015. (HK 10.) HVKF intézkedés módosításáról

1011

373/2015. (HK 12.) HVKF szakutasítás Az üzemanyag-fogyasztási normák kiadásáról

1011


Főnöki rendelkezések

 

62/2015. (HK 12.) HVK HDMCSF szakutasítás A Magyar Honvédség különleges műveleti képesség átalakításával kapcsolatos hadműveleti szakfeladatokról

1011


Szervezeti hírek

 

MH HKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítése

1012

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.