A kiadó honlapja

Ön az oldal 74685. látogatója        

Budapest

2015. DECEMBER 31.,

csütörtök


 


LXIII. ÉVFOLYAM

12. szám


 

ÁRA: 1680 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Utasítások

 

16/2015. (XII. 17.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás, valamint ezzel összefüggésben egyes legfőbb ügyészi utasítások módosításáról

250


Körlevelek

 

9/2015. (XII. 31.) főov. körlevél a kiemelt, a közérdeklődésre számot tartó és egyes kiemelt jelentőségű ügyekkel kapcsolatos büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenységről szóló 5/2014. (III. 31.) főov. körlevél módosításáról

254

10/2015. (XII. 31.) együttes főov. körlevél a Továbbképzési Osztály ügykezeléséről

254


Személyi hírek

 

Kinevezések

255

Áthelyezés és kinevezés

256

Áthelyezések

256

Megbízások

256

Kirendelés és megbízás

257

Szolgálati viszony megszűnések

257

Halálozás

257


Közlemények

 

Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

258

Pályázati felhívás alügyészi állások betöltésére

260

Pályázati felhívás tanulmányi ösztöndíj támogatásra

262

Tájékoztatás a XXVI. Ügyészségi Szakmai-Tudományos Konferencián elismerésben részesített ügyészségi alkalmazottakról

267

ISSN 0133-8242 (Nyomtatott)
ISSN 2063-1995 (Online)

Ü G Y É S Z S É G I   K Ö Z L Ö N Y

2019.01.19.