A kiadó honlapja

Ön az oldal 223419. látogatója        

Budapest

2015. FEBRUÁR 24.,

kedd


 


CXLII. ÉVFOLYAM

2. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Miniszteri utasítások

 

1/2015. (I. 12.) HM utasítás A 2015-2018. évekre vonatkozó Honvédelmi Szakpolitikai Program kidolgozásáról és aktualizálásáról

83

2/2015. (I. 16.) HM utasítás A közalkalmazottak részére biztosítható 2%-os mértékű keresetkiegészítés 2015. évi felszámításáról és felhasználásáról

89

3/2015. (I. 21.) HM utasítás A 2015. évi Magyar Kultúra Napja kiemelt fontosságú rendezvénnyé történő minősítéséről

90

4/2015. (I. 21.) HM utasítás A honvédségi közfoglalkoztatási program végrehajtásáról szóló 29/2012. (V. 8.) HM utasítás módosításáról

90

5/2015. (II. 4.) HM utasítás A teljesítményértékeléssel és az előmenetellel kapcsolatos egyes feladatokról szóló 7/2014. (I. 31.) HM utasítás módosításáról

91

6/2015. (II. 9.) HM utasítása Az európai fegyverzetkorlátozási, leszerelési, valamint nemzetközi biztonságpolitikai egyezmények által előírt feladatok végrehajtásáról

92


Államtitkári intézkedések

 

1/2015. (HK 2.) HM VGHÁT szakutasítás A honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli ellátási- utaltsági rendjéről szóló 14/2014. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasítás módosításáról

95

2/2015. (HK 2.) HM VGHÁT szakutasítás NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról és hatályba léptetéséről

98

4/2015. (HK 2.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény 2014. évi leltározási feladatainak végrehajtásáról szóló 89/2014. (HK 12.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

99

7/2015. (HK 2.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés Az európai fegyverzetkorlátozási, leszerelési, valamint a nemzetközi biztonságpolitikai egyezmények által előírt adatszolgáltatási és ellenőrzési feladatok végrehajtásáról

100


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

4/2015. (HK 2.) HVKF parancs A tanulmányokat támogató kötelék létrehozásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

126

14/2015. (HK 2.) HVKF parancs A 2015. február havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

126

17/2015. (HK 2.) HVKF parancs "A Kiképzési Program a Magyar Honvédség műszaki katonái részére" című főnökségi kiadvány kidolgozásáról

127

5/2015. (HK 2.) HVKF intézkedés A V4 EU Harccsoportban részt vevő Magyar Honvédség V4 EU Harccsoport ideiglenes katonai szervezet megalakításával és felkészítésével kapcsolatos katonai szakmai feladatok előkészítéséről és végrehajtásáról

128

6/2015. (HK 2.) HVKF intézkedés A Rögtönzött Robbanószerkezetek Elleni Védelem Hálózatellenes Tevékenységek (C-IED AtN) tanfolyam kidolgozásával és bevezetésével összefüggő feladatok végrehajtásáról

131

20/2015. (HK 2.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség 2015. (2016-2017.) évi kiképzési feladatairól

131

15/2015. (HK 2.) HVKF szakutasítás A "Módszertani segédlet a logisztikai katonák és alegységek kiképzésére" című főnökségi kiadvány kiadásáról

131

16/2015. (HK 2.) HVKF szakutasítás A "Kiképzési normák a hadtápkatonák és hadtápalegységek részére" című főnökségi kiadvány kiadásáról

131


Főnöki rendelkezések

 

3/2015. (HK 2.) HVK LOGCSF szakutasítás A katasztrófavédelmi feladatok logisztikai támogatásának megtervezéséről és végrehajtásáról

131


Szervezeti hírek

 

MH HKNYP Szolgálati és munkáltatói igazolványok érvénytelenítéséről

148

MH HKNYP Bélyegző érvénytelenítéséről

148

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.