A kiadó honlapja

Ön az oldal 74685. látogatója        

Budapest

2015. MÁRCIUS 31.,

kedd


 


LXIII. ÉVFOLYAM

3. szám


 

ÁRA: 1680 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Utasítások

 

4/2015. (III. 18.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról

50


Körlevelek

 

1/2015. (III. 31.) LÜ h. körlevél a bűnügyi nyilvántartásokkal kapcsolatos adatközlési kötelezettség teljesítésével, valamint a 2009. évi XLVII. törvény hatálya alá tartozó nyilvántartások törvényességi felügyeletének ellátásával összefüggő ügyészi feladatokról szóló 1/2013. (IV. 30.) LÜ h. körlevél módosításáról

51

3/2015. (III. 31.) főov. körlevél az informatikailag támogatott igazgatási ügyvitel szabályairól

67


Személyi hírek

 

Kitüntetések

76

Kinevezések

77

Kinevezés módosítások

77

Megbízás

78

Szolgálati viszony megszűnések

78


Közlemények

 

Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

78

Pályázati felhívás alügyészi állások betöltésére

80

ISSN 0133-8242 (Nyomtatott)
ISSN 2063-1995 (Online)

Ü G Y É S Z S É G I   K Ö Z L Ö N Y

2019.01.19.