A kiadó honlapja

Ön az oldal 286863. látogatója        Budapest

2015. ÁPRILIS 23.,

csütörtök


 


CXLII. ÉVFOLYAM

4. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Határozatok

 

6/2015. (III. 24.) OGY határozat Az Európai Unió Közép-afrikai Köztársaságbeli Műveletében ("EUFOR RCA") történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról

197

7/2015. (III. 24.) OGY határozat Az Európai Unió Közép-afrikai Köztársaságbeli Műveletében ("EUFOR RCA") történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 1070/2014. (II. 19.) Korm. határozatról szóló beszámoló elfogadásáról

197

8/2015. (III. 24.) OGY határozat Az ENSZ Közép-afrikai Köztársaságbeli Többdimenziós Integrált Stabilizációs Missziójában (MINUSCA) történő magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról

197

9/2015. (III. 24.) OGY határozat Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához ("EUTM Somalia") történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 1915/2013. (XII. 11.) Korm. határozatban foglalt döntésről szóló beszámoló elfogadásáról

197

10/2015. (III. 24.) OGY határozat Az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében ("EUTM Mali") történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról

198

11/2015. (III. 24.) OGY határozat Az afganisztáni Eltökélt Támogatás Műveletben (RSM) történő magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról

198

12/2015. (III. 24.) OGY határozat Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló beszámoló elfogadásáról

198

13/2015. (III. 24.) OGY határozat Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló beszámoló elfogadásáról

198

127/2015. (III. 13.) KE határozat Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

198

1149/2015. (III. 17.) Korm. határozat Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és az Európai Unió által tervezett katonai válságkezelési gyakorlatok nemzeti feladatainak végrehajtásáról

199

1150/2015. (III. 17.) Korm. határozat A NATO válságkezelési gyakorlatok nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló 1088/2012. (IV. 2.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

200


Miniszteri utasítások

 

10/2015. (III. 26.) HM utasítás A Magyar Honvédség egyes szervezetei feladatrendszerének módosításával és vezetési rendszerét érintő átalakításokkal kapcsolatos egyes feladatokról

201

11/2015. (IV. 2.) HM utasítás A Honvédelmi Idősügyi Tanácsról szóló 34/2011. (III. 25.) HM utasítás hatályon kívül helyezéséről

204

12/2015. (IV. 10.) HM utasítás A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti beszerzési eljárás rendjéről

204


Államtitkári intézkedések

 

12/2015. (HK 4.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A "CAPABLE LOGISTICIAN 2015" nemzetközi logisztikai interoperabilitási és szabványosítási gyakorlat előkészítésének és végrehajtásának feladatairól

209

13/2015. (HK 4.) HM KÁT intézkedés A HM Védelmi Hivatal főigazgatói feladatok átadás-átvételével összefüggő feladatokról

209

17/2015. (HK 4.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A "NATO CWIX 2015"informatikai interoperabilitási rendszergyakorlat előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

209

5/2015. (HK 4.) HM VGHÁT szakutasítás A HM fejezet egységes számviteli politikájáról és számlarendjéről szóló 4/2012. (HK 5.) HM VGHÁT szakutasítás módosításáról

209

13/2015. (HK 4.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés Az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár nemzetközi előirányzataihoz kapcsolódó gazdálkodási tevékenység átadás-átvételével összefüggő feladatok végrehajtásáról

209

18/2015. (HK 4.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A 2015. évi Red Bull Air Race Világkupa és kapcsolódó rendezvények előkészítéséről és végrehajtásáról

211

19/2015. (HK 4.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi képzésben részt vevő személyi állomány nemzeti támogatásával összefüggő 2015. évi ellátási normákról

215


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

54/2015. (HK 4.) HVKF parancs A XXIX. Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam előkészítéséről és végrehajtásáról

228

55/2015. (HK 4.) HVKF parancs A Magyar Honvédség személyi állománya pihentetésével kapcsolatos feladatokról

228

57/2015. (HK 4.) HVKF parancs A Magyar Honvédség egyes katonai szervezetei feladatrendszerének módosításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

228

61/2015. (HK 4.) HVKF parancs A "BRAVE WARRIOR 2015" gyakorlat előkészítéséről és végrehajtásáról

228

64/2015. (HK 4.) HVKF parancs A 2015. április havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

228

45/2015. (HK 4.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség NATO Reagáló Erők 2016. évi váltásába felajánlott erők kijelöléséről, felkészítéséről és szolgálatba léptetéséről

228

52/2015. (HK 4.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Összevont Műveleti Hálózatok képességkialakítását koordináló munkacsoport megalakításával kapcsolatos feladatokról

228

58/2015. (HK 4.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség, a Közel-Keleti Stabilizációs Erő részeként, az OPERATION INHERENT RESOLVE műveletbe felajánlott erőinek kijelöléséről, felkészítéséről

228

59/2015. (HK 4.) HVKF intézkedés Az Európai Unió szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához történő magyar katonai hozzájárulás átalakításával kapcsolatos feladatokról

228

62/2015. (HK 4.) HVKF intézkedés Az Amerikai Egyesült Államok Különleges Műveleti Erők Európai Parancsnoksága által szervezett Különleges Műveleti Felderítő Altiszti Tanfolyam végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

229

10/2015. (HK 4.) HVKFH szakutasítás NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról és hatályba léptetéséről

230

11/2015. (HK 4.) HVKFH szakutasítás NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról és hatályba léptetéséről

232

12/2015. (HK 4.) HVKFH szakutasítás A NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról és hatályba léptetéséről szóló 2/2014. (HK 2.) HVKFH szakutasítás és a NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról és hatályba léptetéséről szóló 16/2014. (HK 4.) HVKFH szakutasítás módosításáról

236


Főnöki rendelkezések

 

17/2015. (HK 4.) HVK HDMCSF szakutasítás Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete részére felajánlott útfelderítő és -mentesítő csoport feladatairól

237

M-1/2015. (HK 4.) HVK HDMCSF szakutasítás A Magyar Honvédség vezető ügyeleti szolgálatairól

239

M-2/2015. (HK 4.) HVK HDMCSF szakutasítás A Magyar Honvédség Technikai Riasztási Rendszere működési rendjéről és a Magyar Honvédség katonai szervezetei riasztási utaltságáról szóló M/2/2010. HM HKF intézkedés módosításáról

239

19/2015. (HK 4.) HVK HDMCSF szakutasítás A Magyar Honvédség egyes katonai szervezetei feladatrendszerének módosításával kapcsolatos hadműveleti szakfeladatokról

239

1/2015. (HK 4.) HVK LOGCSF szakutasítás A MISTRAL-2 típusú irányított légvédelmi rakéták üzemképességi idejéről, valamint "MISTRAL fegyverrendszer éles lőszer logisztikai konténerben Üzemeltetési utasítás" című főnökségi kiadvány módosításáról

240

105/2015. (HK 4.) MH KDK intézkedés A Magyar Honvédség Kiképzési és Doktrinális Központ csapatkarjelzésének, csapatjelvényének rendszeresítéséről

240

106/2015. (HK 4.) MH KDK intézkedés Az MH Kiképzési és Doktrinális Központ Fegyverzet-ellenőrzési Osztály csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

242


Szervezeti hírek

 

MH KDK A "Magyar Honvédség Szárazföldi műveletek doktrína 1. kiadás" és a "Magyar Honvédség Válságreagáló műveletek doktrína 1. kiadás" című kiadványok jóváhagyásáról

245

MH HKNYP Szolgálati és munkáltatói igazolványok érvénytelenítéséről

247

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.04.15.