A kiadó honlapja

Ön az oldal 74685. látogatója        

Budapest

2015. ÁPRILIS 30.,

csütörtök


 


LXIII. ÉVFOLYAM

4. szám


 

ÁRA: 1680 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Utasítások

 

5/2015. (IV. 24.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosításáról

90

6/2015. (IV. 24.) LÜ utasítás a lakásszerzés munkáltatói támogatásáról szóló 2/1994. (ÜK. 4.) Legf. Ü. utasítás módosításáról

93


Körlevelek

 

2/2015. (IV. 30.) LÜ körlevél az alapvető jogok biztosához intézett iratok kiadmányozásáról

98

4/2015. (IV. 30.) főov. körlevél az ügyészi szervezetben használatos egyes formanyomtatványokról szóló 2/2007. (ÜK. 2.) főov. körlevél módosításáról

98


Személyi hírek

 

Kinevezések

99

Áthelyezés

100

Megbízások

100

Szolgálati viszony megszűnések

101

Halálozás

101

Igazolványok érvénytelenítése

101


Közlemények

 

Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

102

ISSN 0133-8242 (Nyomtatott)
ISSN 2063-1995 (Online)

Ü G Y É S Z S É G I   K Ö Z L Ö N Y

2019.01.19.