A kiadó honlapja

Ön az oldal 223428. látogatója        

Budapest

2015. MÁJUS 29.,

péntek


 


CXLII. ÉVFOLYAM

5. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

2015. évi XLIII. törvény A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról

252

111/2015. (IV. 30.) Korm. rendelet A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

273

2/2015. (IV. 10.) HM rendelet A honvédelmi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

276


Határozatok

 

17/2015. (IV. 17.) OGY határozat A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való részvételről

279


Miniszteri utasítások

 

13/2015. (IV. 24.) HM utasítás A 2016. évi Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató megszervezésével és végrehajtásával összefüggő feladatokról

280

14/2015. (IV. 30.) HM utasítás A fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások biztosításának egyes kérdéseiről

281

15/2015. (IV. 30.) HM utasítás Az illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal kapcsolatos egyes eljárási szabályokról

293

16/2015. (IV. 30.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről szóló 18/2014. (III. 7.) HM utasítás módosításáról

319

17/2015. (IV. 30.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 53/2014. (VIII. 1.) HM utasítás módosításáról

347

18/2015. (V. 11.) HM utasítás A ruházati illetménynorma 2015. évi összegeinek megállapításáról

362

19/2015. (V. 11.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek szakmai alapfeladatai ellátását elősegítő tevékenységek szabályairól, valamint a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről

374

20/2015. (V. 11.) HM utasítás A költségvetési gazdálkodást érintő egyes szabályozók módosításáról

377


Államtitkári intézkedések

 

22/2015. (HK 5.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség rögtönzött robbanószerkezetek elleni védelem MH szintű feladatait koordináló és felügyelő munkacsoport létrehozásáról és működéséről

380

25/2015. (HK 5.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A NATO Katonai Tanács Légierő Szabványosítási Bizottság budapesti kihelyezett ülés megrendezésének előkészítésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

380

7/2015. (HK 5.) HM VGHÁT szakutasítás A 2015. évi időközi mérlegjelentések és költségvetési jelentések elkészítésének rendjéről

380

6/2015. (HK 5.) HM VGHÁT szakutasítás A honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli ellátási-utaltsági rendjéről szóló 14/2014. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasítás módosításáról

380

20/2015. (HK 5.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Védelmi- és Közigazgatási Csoport és a Stratégiai Műveleti Vezetési Csoport-Katasztrófavédelmi Operatív Törzs működésének egyes szabályairól szóló 74/2014. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

381

21/2015. (HK 5.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium Információ Menedzsment Rendszer alkalmazásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokról

381

26/2015. (HK 5.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A nemzeti, katonai és munkaszüneti nappá nyilvánított ünnepek megtartásáról szóló 72/2013. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

383


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

68/2015. (HK 5.) HVKF parancs A Magyar Honvédség katonai szervezeteinél a más kereső tevékenység engedélyezésének felülvizsgálatáról

384

74/2015. (HK 5.) HVKF parancs A 2015. évi Balaton-átúszás rendezvényen való közreműködésről, az "Úszó Erőd 2015" próba megrendezéséről és végrehajtásáról

384

81/2015. (HK 5.) HVKF parancs A 2015. május havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

384

98/2015. (HK 5.) HVKF parancs Balatoni tűzszerész feladatok biztosításáról

384

99/2015. (HK 5.) HVKF parancs A 2015. évi helyőrségi Tavaszi Szemle és a Hősök Napi Budapesti Katonazenekari Fesztivál végrehajtásáról

384

101/2015. (HK 5.) HVKF parancs A 2015. május 21-ei Magyar Honvédelem Napja megünneplésével összefüggő feladatokról

384

102/2015. (HK 5.) HVKF parancs A Tüzelési fogások egyéni gyalogsági fegyverekkel főnökségi kiadvány kidolgozásáról

384

103/2015. (HK 5.) HVKF parancs A Cultural Understanding and Language Proficiency program előkészítésével és lebonyolításával összefüggő feladatok végrehajtásáról

384

67/2015. (HK 5.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség V4 EU Harccsoport kiképzése keretében végrehajtásra kerülő törzselemek személyi állományát felkészítő tanfolyam előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

384

71/2015. (HK 5.) HVKF szakutasítás A Magyar Honvédség Törzsszolgálati Szabályzata II. rész kiadásáról

384

77/2015. (HK 5.) HVKF intézkedés Egyes kiadványok hatályon kívül helyezéséről

385

97/2015. (HK 5.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ alacsony készenlétű civil-katonai együttműködési csoportjai és lélektani műveleti csoportjai személyi állományának biztosításáról

387


Főnöki rendelkezések

 

4/2015. (HK 5.) HVK LOGCSF szakutasítás A Balti országok légterében végrehajtandó Fegyveres Légvédelmi Készenléti Szolgálat logisztikai támogatásának megtervezéséről és végrehajtásáról

388

168/2015. (HK 5.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 2394 MC MIL ENGR (EDITION 3) végrehajtásáról

389

37/2015. (HK 5.) HM HIM intézkedés A MH Hadtörténeti Intézet és Múzeum csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

389


Szervezeti hírek

 

MH KDK A "Felderítés és megfigyelés doktrína 1. kiadás" a "Légi műveletek doktrína 1. kiadás" és a "Légi szállítási műveletek doktrína 1. kiadás" című kiadványok jóváhagyásáról

392

HM VH NATO vámokmányok kiadmányozásával kapcsolatban

395

MH HKNYP Bélyegző érvénytelenítéséről

397

MH HKNYP Szolgálati és munkáltatói igazolványok érvénytelenítéséről

397

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.