A kiadó honlapja

Ön az oldal 74685. látogatója        

Budapest

2015. MÁJUS 31.,

vasárnap


 


LXIII. ÉVFOLYAM

5. szám


 

ÁRA: 1680 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Utasítások

 

7/2015. (V. 11.) LÜ utasítás a VIII. Ügyészség fejezet fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának 2015. évi rendjéről

106


Személyi hírek

 

Kinevezések

108

Kinevezés módosítások

108

Kirendelés

109

Megbízások

109

Kirendelés és megbízás

109

Szolgálati viszony megszűnések

110

Halálozás

110


Közlemények

 

Pályázati felhívás ügyészi állás betöltésére

110

ISSN 0133-8242 (Nyomtatott)
ISSN 2063-1995 (Online)

Ü G Y É S Z S É G I   K Ö Z L Ö N Y

2019.01.19.