A kiadó honlapja

Ön az oldal 223421. látogatója        

Budapest

2015. JÚNIUS 30.,

kedd


 


CXLII. ÉVFOLYAM

6. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Miniszteri utasítások

 

21/2015. (V. 22.) HM utasítás A béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról

403

22/2015. (V. 22.) HM utasítás A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti beszerzési eljárás rendjéről szóló 12/2015. (IV. 10.) HM utasítás módosításáról

403

23/2015. (V. 29.) HM utasítás Egyes költségvetési tárgyú honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

404

24/2015. (VI. 15.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjéről

405

25/2015. (VI. 15.) HM utasítás Egyes honvédelmi tárgyú szabályozók módosításáról

427

26/2015. (VI. 15.) HM utasítás A honvédelmi azonosító okmányok kiadására és kezelésére vonatkozó eljárási szabályokról

428

27/2015. (VI. 15.) HM utasítás A Magyar-Orosz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak kijelöléséről

453

M/1/2015. (HK 6.) HM utasítás A területi pótlékról

453

M/2/2015. (HK 6.) HM utasítás A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, továbbá a végrehajtására kiadott jogi normák egyes rendelkezéseinek a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál történő végrehajtásáról szóló M/2/2014. (HK 2.) HM utasítás módosításáról

453


Államtitkári intézkedések

 

35/2015. (HK 6.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A műveleti beszerzések lefolytatásának rendjéről szóló 53/2011. (HK 15.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

454

27/2015. (HK 6.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A hivatásos és szerződéses állományú altisztek, valamint a legénységi állományú katonák kérdőíves vizsgálatáról

454

28/2015. (HK 6.) HM KÁT intézkedés A Honvédelmi Minisztériumban a meghagyás előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

464

31/2015. (HK 6.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Red Bull Air Race Világkupa és kapcsolódó rendezvények előkészítéséről és végrehajtásáról szóló 18/2015. (HK 4.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

464

9/2015. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasítás A NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásáról és hatályba léptetéséről

465


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

110/2015. (HK 6.) HVKF parancs A 2015. június havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

466

118/2015. (HK 6.) HVKF parancs A 2015. évi tisztavatás előkészítéséről és végrehajtásáról

466

125/2015. (HK 6.) HVKF parancs A XIV. Rendőri és Katonai Mesterlövő Világkupa Katonai Versenynapjának végrehajtásáról

466

127/2015. (HK 6.) HVKF parancs A Honvéd Vezérkar főnökének alárendelt katonai szervezeteknél a más kereső tevékenység engedélyezési rendjének felülvizsgálatáról

466

130/2015. (HK 6.) HVKF parancs A "BRAVE WARRIOR 2015" gyakorlat előkészítéséről és végrehajtásáról szóló 61/2015. (HK 4.) HVKF parancs módosításáról

466

132/2015. (HK 6.) HVKF szakutasítás A Magyar Honvédség egészségügyi szakterület szakirányításának és vezetésének, valamint a Magyar Honvédségnél folytatott tevékenységek egészségügyi biztosításának rendjéről szóló 322/2014. (HK 12.) HVKF szakutasítás módosításáról

466

122/2015. (HK 6.) HVKF szakutasítás A Magyar Honvédség Tűzszerész Szabályzata II. rész kiadásáról

467

126/2015. (HK 6.) HVKF szakutasítás A Béketámogató kiképzés kézikönyve kiadásáról

467

113/2015. (HK 6.) HVKF intézkedés A Honvéd Vezérkar és a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek katasztrófavédelmi feladatairól szóló 285/2014. (HK 11.) HVKF intézkedés módosításáról

467

123/2015. (HK 6.) HVKF intézkedés A honvédelmi ágazatot érintő válságreagálási intézkedések katonai feladatainak végrehajtási rendjéről

468

13/2015. (HK 6.) HM HVKFH szakutasítás NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról és hatályba léptetéséről

470

14/2015. (HK 6.) HVKFH parancs A Magyar Honvédség Kiképzési Doktrína 1. kiadásának felülvizsgálatáról

471


Főnöki rendelkezések

 

192/2015. (HK 6.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 2377 EOD (EDITION 3), STANAG 2391 EOD (EDITION 3) és STANAG 2623 (EDITION 1) végrehajtásáról

472

193/2015. (HK 6.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 2143 EOD (EDITION 6), STANAG 2221 MC EOD (EDITION 3) és STANAG 2298 C-IED (EDITION 2) végrehajtásáról

472

205/2015. (HK 6.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 2238 MIL ENGR (EDITON 3) végrehajtásáról

473

206/2015. (HK 6.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 2885 MILENGR (EDITION 5) végrehajtásáról

473


Szervezeti hírek

 

MH HKNYP Szolgálati és munkáltatói igazolványok érvénytelenítéséről

474

Helyesbítés

4

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.