A kiadó honlapja

Ön az oldal 223416. látogatója        

Budapest

2015. JÚLIUS 29.,

szerda


 


CXLII. ÉVFOLYAM

7. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

3/2015. (VI. 17.) HM rendelet A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosításáról

484

4/2015. (VI. 22.) HM rendelet A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról

486

5/2015. (VI. 22.) HM rendelet Egyes honvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

553

6/2015. (VI. 22.) HM rendelet Egyes juttatási tárgyú honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

555

7/2015. (VI. 22.) HM rendelet A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól

556

8/2015. (VI. 29.) HM rendelet A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosításáról

576


Miniszteri utasítások

 

28/2015. (VI. 22.) HM utasítás A szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról

576

29/2015. (VI. 22.) HM utasítás A munkaköri jegyzékekről, az állománytáblákról és a létszámgazdálkodásról szóló 13/2014. (II. 14.) HM utasítás módosításáról

637

30/2015. (VI. 25.) HM utasítás A HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer fejlesztésével és a központosított illetmény-számfejtési rendszerhez történő csatlakozással kapcsolatos feladatokról

639

31/2015. (VI. 29.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és helyiségek elidegenítésével összefüggő feladatok ellátásáról szóló 49/2014. (VII. 28.) HM utasítás módosításáról

639

32/2015. (VI. 30.) HM utasítás A bekövetkezett repülőbalesetek vizsgálatáról

640

33/2015. (VI. 30.) HM utasítás A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek ellenőrzésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 57/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról

641


Államtitkári intézkedések

 

38/2015. (HK 7.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés Az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi koalíciós műveletben részt vevő MH Iraki Kiképzés Biztosító Kontingens megalakításáról, felkészítéséről, feladatvégrehajtásáról és az azzal kapcsolatos feladatokról

648

43/2015. (HK 7.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Szolnoki Repüléstörténeti Kiállítóhely átköltöztetésével, kiállítandó repülő és egyéb eszközök karbahelyezésével, kiállítóhelyre történő szállításával kapcsolatos feladatokról

648

44/2015. (HK 7.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés Egyes HM KÁT–HVKF együttes intézkedések módosításáról

648

39/2015. (HK 7.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés A repülőbázis- és katonai létesítmény-látogatás, valamint a magyar fegyverzetellenőrzés 25. évfordulós ünnepségének előkészítéséről és végrehajtásáról

648

40/2015. (HK 7.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés A Red Bull Air Race Világkupa és kapcsolódó rendezvények előkészítéséről és végrehajtásáról szóló 18/2015. (HK 4.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés módosításáról

651

45/2015. (HK 7.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés A határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésével kapcsolatos munkacsoport megalakításáról

653

41/2015. (HK 7.) HM KÁT intézkedés A 2015. augusztus 20-ai nemzeti ünnep állami rendezvényének egyes rendezvénybiztosítási feladatainak biztosításáról

654


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

141/2015. (HK 7.) HVKF parancs A 2015. július havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

655

142/2015. (HK 7.) HVKF parancs A 2015. évi Összhaderőnemi Vezető Tanfolyam előkészítéséről és végrehajtásáról

655

164/2015. (HK 7.) HVKF parancs A Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség dandárparancsnoki beosztás és a Budapest Helyőrség helyőrség-parancsnoki teendők átadás-átvételéről

655

M/1/2015. (HK 7.) HVKF intézkedés Az MH Iraki Kiképzés Biztosító Kontingens művelet-végrehajtási szabályzatról

655

152/2015. (HK 7.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség szerződéses legénységi állománya részére rendszeresített beosztások rendfokozati kategóriákba történő részletes besorolásáról

655

153/2015. (HK 7.) HVKF intézkedés Az MH Iraki Kiképzés Biztosító Kontingens egyes művelet-végrehajtási szabályzatról

655

157/2015. (HK 7.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Atom, Biológiai, Vegyi Riasztási és Értesítési Rendszer 2015. évi rendszergyakorlatának végrehajtásáról

655

159/2015. (HK 7.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség az Európai Uniónak a Földközi-tengeri térség déli középső részén folytatott katonai műveletében (EU NAVFOR MED) történő részvételének előkészítéséről és végrehajtásáról

655

158/2015. (HK 7.) HVKF szakutasítás A Gépjárművezetési Kézikönyv kiadásáról

655

15/2015. (HK 7.) HVKFH szakutasítás NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról és hatályba léptetéséről

656


Főnöki rendelkezések

 

8/2015. (HK 7.) HVK LOGCSF szakutasítás A Mi-8 és Mi-17 típusú helikopterek hajlékony tömlőinek üzemidő módosításáról

659

9/2015. (HK 7.) HVK LOGCSF szakutasítás A Magyar Honvédség emblémájának hadfelszerelési eszközökön történő használatáról

662

158/2015. (HK 7.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 2508 (ED 4) kiadás végrehajtásáról

662

273/2015. (HK 7.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 2149 7. kiadás végrehajtásáról

662


Szervezeti hírek

 

MH GEOSZ Szolgálati könyvek és főnökségi kiadványok árairól

665

MH HKNYP Az MH HKNYP Katonai Okmánykezelő Iroda 2015. évi igazgatási szünetének megállapításáról

666

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.