A kiadó honlapja

Ön az oldal 74685. látogatója        

Budapest

2015. JÚLIUS 31.,

péntek


 


LXIII. ÉVFOLYAM

7. szám


 

ÁRA: 1680 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Határozatok

 

2/2015. BJE jogegységi határozat

146


Utasítások

 

11/2015. (VII. 10.) LÜ utasítás a nyomozó ügyészségek átszervezésével összefüggő legfőbb ügyészi utasítások módosításáról

151


Személyi hírek

 

Kinevezések

158

Kinevezés módosítások

158

Kinevezés módosítás és megbízás

158

Kirendelések

159

Megbízások

159

Kirendelés és megbízás

160

Szolgálati viszony megszűnések

160

Halálozás

160


Közlemények

 

Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

161

Pályázati felhívás tanulmányi ösztöndíj támogatásra

163

ISSN 0133-8242 (Nyomtatott)
ISSN 2063-1995 (Online)

Ü G Y É S Z S É G I   K Ö Z L Ö N Y

2019.01.19.