A kiadó honlapja

Ön az oldal 280158. látogatója        Budapest

2015. AUGUSZTUS 31.,

hétfő


 


CXLII. ÉVFOLYAM

8. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

196/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

676

1500/2015. (VII. 23.) Korm. határozat A Magyar Honvédség kibervédelem szempontjából kiemelt jelentőségű komplex informatikai fejlesztéseihez kapcsolódó beszerzéseknek a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti minősítéséről

676

1501/2015. (VII. 23.) Korm. határozat A Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 1525/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat módosításáról

677

1502/2015. (VII. 23.) Korm. határozat A 2015. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról

677

10/2015. (VII. 30.) HM rendelet* A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról

686


Miniszteri utasítások

 

34/2015. (VII. 21.) HM utasítás A szolgálati viszonyon, a közalkalmazotti jogviszonyon és a munkaviszonyon kívüli tevékenység díjazásról

709

35/2015. (VII. 21.) HM utasítás az Integritási és Korrupció-megelőzési Munkacsoport felállításáról

714

36/2015. (VII. 21.) HM utasítás A Magyar Honvédség Civil-katonai Együttműködési Funkcionális Szakértői Csoport létrehozásának, készenlétének, felkészítésének és ellátásának szabályozásáról

715

37/2015. (VII. 21.) HM utasítás A tartós külföldi szolgálatot teljesítők reprezentációs tevékenységéről szóló 117/2011. (X. 21.) HM utasítás módosításáról

717

38/2015. (VII. 21.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről szóló 18/2014. (III. 7.) HM utasítás módosításáról

718

39/2015. (VII. 28.) HM utasítás A tiszti, altiszti és legénységi fokozati vizsgák előkészítéséről, valamint a tananyagtartalom kialakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

718

40/2015. (VII. 28.) HM utasítás A béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról

724

41/2015. (VII. 28.) HM utasítás A Magyar Honvédség szabályzatfejlesztési tevékenységének kialakításáról és működéséről szóló 136/2011. (XII. 20.) HM utasítás és a belső szabályozási tevékenységről szóló 15/2012. (II. 24.) HM utasítás módosításáról

724

42/2015. (VIII. 3.) HM utasítás A határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésével összefüggő feladatokról

726

43/2015. (VIII. 7.) HM utasítás A Csapathadtáp Szakutasítás V. rész című Htp/17. cikkszámú szolgálati könyv kiadásáról szóló 23/2000. (HK 10.) HM utasítás hatályon kívül helyezéséről

727


Államtitkári intézkedések

 

47/2015. (HK 8.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítéséről

728

48/2015. (HK 8.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi képzésben részt vevő személyi állomány nemzeti támogatásával összefüggő 2015. évi ellátási normákról szóló 19/2015. (HK 4.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

735


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

174/2015. (HK 8.) HVKF parancs A koronaőr altiszti állomány altiszti alap- és szakmai tanfolyamának végrehajtásáról szóló 27/2013. (HK 10.) HVKF parancs módosításáról

736

181/2015. (HK 8.) HVKF parancs A 2015. augusztus havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

736

182/2015. (HK 8.) HVKF parancs A XXX. Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam előkészítéséről és végrehajtásáról

736

190/2015. (HK 8.) HVKF parancs Az ideiglenes biztonsági határzárral kapcsolatos stratégiai szintű feladatok ellátásában érintett állomány feladatellátásának rendjéről

736

192/2015. (HK 8.) HVKF parancs Az ideiglenes biztonsági határzárral kapcsolatos stratégiai szintű feladatok ellátásában érintett állomány feladatellátásának rendjéről szóló 190/2015. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról

736

193/2015. (HK 8.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban, valamint a Stratégiai Művelet Vezető Csoport Katasztrófavédelmi Operatív Törzsben készenléti szolgálatot ellátó személyek kijelöléséről

736

196/2015. (HK 8.) HVKF parancs A 2015. évi tisztavatás és tűzijáték katasztrófavédelmi biztosításáról

736

197/2015. (HK 8.) HVKF parancs A 2015. augusztus 20-ai, államalapító Szent István király napja alkalmából szervezett ünnepségekkel összefüggő feladatokról

736

198/2015. (HK 8.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Vezető Csoport Katasztrófavédelmi Operatív Törzs 2015. július-augusztus havi szolgálatvezényléséről szóló 131/2015. HVKF parancs módosításáról

736

200/2015. (HK 8.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban, valamint a Stratégiai Művelet Vezető Csoport Katasztrófavédelmi Operatív Törzsben 2015. szeptember hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről

736

201/2015. (HK 8.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban, valamint a Stratégiai Művelet Vezető Csoport Katasztrófavédelmi Operatív Törzs 2015. július-augusztus havi szolgálatvezényléséről szóló 131/2015. HVKF parancs módosításáról

737

168/2015. (HK 8.) HVKF intézkedés Az MH Iraki Kiképzés-biztosító Kontingens tartalék szakaszának készenléti szolgálatával kapcsolatos feladatokról

737

187/2015. (HK 8.) HVKF intézkedés A 2015. évben végrehajtandó egészségi szűrővizsgálatokról

737

191/2015. (HK 8.) HVKF intézkedés A honvéd tisztjelölti és a honvéd altiszt-jelölti ösztöndíjszerződésről

740

176/2015. (HK 8.) HVKF szakutasítás A Hadtáp Szabályzat az üzemanyag szakterület részére kiadásáról

742

188/2015. (HK 8.) HVKF szakutasítás A Hadtáp Szabályzat a ruházati szakterület részére kiadásáról

743

189/2015. (HK 8.) HVKF szakutasítás A Magyar Honvédség Búvár Kézikönyv kiadásáról

743

16/2015. (HK 8.) HVKFH szakutasítás NATO egységesítési egyezmény nemzeti bevezetéséről

744

17/2015. (HK 8.) HVKFH szakutasítás NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról és hatálybaléptetéséről

744


Főnöki rendelkezések

 

10/2015. (HK 8.) HVK LOGCSF szakutasítás A ruházati szakanyagok selejtté minősítésének és selejtezésének részletes szabályairól

747

11/2015. (HK 8.) HVK LOGCSF szakutasítás Az MH Hadinorma kiadásáról

747

12/2015. (HK 8.) HVK LOGCSF szakutasítás Az "MH Üzemeltetési Norma a Magyar Honvédség szervezeti kiképzési eszközzel és anyaggal történő ellátásához és a technikai eszközök üzemeltetéséhez" kiadásáról

747

36/2015. (HK 8.) HVK HDMCSF intézkedés A STANAG 2528 2. kiadás végrehajtásáról

747

283/2015. (HK 8.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 1401 IERH 15. kiadás végrehajtásáról

748


Szervezeti hírek

 

MH HKNYP Szolgálati és munkáltatói igazolványok érvénytelenítéséről

749

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.03.04.