A kiadó honlapja

Ön az oldal 223431. látogatója        

Budapest

2015. OKTÓBER 9..,

péntek


 


CXLII. ÉVFOLYAM

9. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

273/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

758


Miniszteri utasítások

 

44/2015. (VIII. 31.) HM utasítás A Magyar Honvédség egyes szervezetei feladatrendszerének módosításával és vezetési rendszerét érintő átalakításokkal kapcsolatos egyes feladatokról szóló 10/2015. (III. 26.) HM utasítás módosításáról

759

45/2015. (VIII. 31.) HM utasítás A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet szerinti egyes juttatásokkal kapcsolatos eljárási szabályokról

760

46/2015. (IX. 10.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek jogi képviseletének egyes szabályairól szóló 72/2013. (XI. 29.) HM utasítás módosításáról

765

47/2015. (IX. 10.) HM utasítás A béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX 20.) HM utasítás módosításáról

766

48/2015. (IX. 10.) HM utasítás A közalkalmazotti illetménygazdálkodásról szóló 113/2005. (HK 1/2006.) HM utasítás módosításáról

769

49/2015. (IX. 10.) HM utasítás A kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzéséről és bejelentésének rendjéről szóló 83/2012. (XI. 16.) HM utasítás és a honvédelmi szervezetek saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosításának rendjéről szóló 34/2014. (IV.30.) HM utasítás módosításáról

770

50/2015. (IX. 10.) HM utasítás Logisztikai tárgyú szabályozók hatályon kívül helyezéséről

771

51/2015. (IX. 24.) HM utasítás A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 80/E. § szerinti beszerzések eljárásrendjéről

771

25/2015. (IX. 14.) BM-HM utasítás A Magyar Honvédségnek a rendőrségi feladatok ellátásában történő közreműködése rendjéről

776


Államtitkári intézkedések

 

49/2015. (HK 9.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Védelmi- és Közigazgatási Csoport és a Stratégiai Műveleti Vezetési Csoport-Katasztrófavédelmi Operatív Törzs működésének egyes szabályairól szóló 74/2014. (HK 10.) HM KÁT- HVKF együttes intézkedés módosításáról

778

52/2015. (HK 9.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A tiszti, altiszti és legénységi fokozati vizsgák végrehajtásának rendjéről

778

53/2015. (HK 9.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség Központi Ügyelet működésének szabályozásáról szóló 24/2014. (HK 5.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

783

57/2015. (HK 9.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A NATO 2016. évi válságkezelési gyakorlat Záró Tervezői Konferenciája magyarországi előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

783

58/2015. (HK 9.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés Az Ideiglenes Biztonsági Határzárral, a "HATÁROZOTT FELLÉPÉS 2015" gyakorlattal, valamint a tömeges migráció okozta válsághelyzet kezelésével és az arra történő felkészüléssel összefüggő minisztériumi ügyeleti szolgálatok létesítéséről

783

60/2015. (HK 9.) HM KÁT intézkedés Az ideiglenes biztonsági határzár létesítésével, a "HATÁROZOTT FELLÉPÉS 2015" gyakorlattal, valamint a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével és az arra történő felkészüléssel összefüggő egyes feladatokról

784

61/2015. (HK 9.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben való közreműködése keretében végrehajtandó feladatokról

785

63/2015. (HK 9.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítéséről szóló 47/2015. (HK 8.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés és a Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben való közreműködése keretében végrehajtandó feladatokról szóló 238/2015. (HK 9.) HVKF intézkedés módosításáról

785

65/2015. (HK 9.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ gazdasági igazgató beosztás átadás-átvételével összefüggő feladatokról

785


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

131/2015. (HK 9.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Vezetési Csoport - Katasztrófavédelmi Operatív Törzs 2015. július - augusztus havi szolgálatvezényléséről

786

202/2015. (HK 9.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Vezetési Csoport - Katasztrófavédelmi Operatív Törzs 2015. július - augusztus havi szolgálatvezényléséről szóló 131/2015. (HK 9.) HVKF parancs módosításáról

786

203/2015. (HK 9.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Vezetési Csoport - Katasztrófavédelmi Operatív Törzs 2015. július - augusztus havi szolgálatvezényléséről szóló 131/2015. (HK 9.) HVKF parancs módosításáról

786

205/2015. (HK 9.) HVKF parancs Az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis egészségügyi biztosítási feladatainak végrehajtásáról szóló 329/2014. (HK 12.) HVKF parancs módosításáról

786

208/2015. (HK 9.) HVKF parancs A Magyar Honvédség egyes katonai szervezetei feladatrendszerének módosításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 57/2015. (HK 4.) HVKF parancs módosításáról

786

216/2015. (HK 9.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban, valamint Stratégiai Művelet Vezetési Csoport - Katasztrófavédelmi Operatív Törzsben 2015. szeptember hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről szóló 200/2015. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról

786

217/2015. (HK 9.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban, valamint Stratégiai Művelet Vezetési Csoport - Katasztrófavédelmi Operatív Törzsben 2015. szeptember hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről szóló 200/2015. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról

786

220/2015. (HK 9.) HVKF parancs A "HATÁROZOTT FELLÉPÉS 2015" gyakorlat tervezési feladatokról

786

221/2015. (HK 9.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban, valamint Stratégiai Művelet Vezetési Csoport - Katasztrófavédelmi Operatív Törzsben 2015. szeptember hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről szóló 200/2015. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról

787

222/2015. (HK 9.) HVKF parancs Az Ideiglenes Biztonsági Határzár feladat és a "HATÁROZOTT FELLÉPÉS 2015" gyakorlat stratégiai szintű vezetése érdekében a Stratégiai Műveletvezető Központ részleges aktivizálásáról, valamint feladatellátás rendjéről

787

223/2015. (HK 9.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban, valamint Stratégiai Művelet Vezetési Csoport - Katasztrófavédelmi Operatív Törzsben 2015. szeptember hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről szóló 200/2015. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról

787

233/2015. (HK 9.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban, valamint Stratégiai Művelet Vezető Csoport - Katasztrófavédelmi Operatív Törzsben 2015. szeptember hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről szóló 200/2015. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról

787

235/2015. (HK 9.) HVKF parancs A 2015. szeptember havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

787

237/2015. (HK 9.) HVKF parancs A "HATÁROZOTT FELLÉPÉS 2015" gyakorlat tervezési feladatokról szóló 220/2015. (HK 9.) HVKF parancs módosításáról

787

245/2015. (HK 9.) HVKF parancs A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben való közreműködése keretében végrehajtandó feladatokról szóló 238/2015. (HK 9.) HVKF intézkedésben meghatározott katonai tevékenységek stratégiai szintű vezetése érdekében a Stratégiai Műveletvezető Központ részleges aktivizálásáról, valamint a feladatok ellátásának rendjéről

787

250/2015. (HK 9.) HVKF parancs A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben való közreműködése keretében végrehajtandó feladatokról szóló 238/2015. (HK 9.) HVKF intézkedésben meghatározott katonai tevékenységek stratégiai szintű vezetése érdekében a Stratégiai Műveletvezető Központ részleges aktivizálásáról, valamint a feladatok ellátásának rendjéről szóló 245/2015. (HK 9.) HVKF parancs módosításáról

787

251/2015. (HK 9.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban, valamint Stratégiai Művelet Vezetési Csoport - Katasztrófavédelmi Operatív Törzsben 2015. október hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről

788

252/2015. (HK 9.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban, valamint Stratégiai Művelet Vezetési Csoport - Katasztrófavédelmi Operatív Törzsben 2015. szeptember hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről szóló 200/2015. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról

788

210/2015. (HK 9.) HVKF intézkedés A mentorrendszer létrehozásáról

788

215/2015. (HK 9.) HVKF intézkedés A "HATÁROZOTT FELLÉPÉS 2015" gyakorlat előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

788

226/2015. (HK 9.) HVKF intézkedés A "HATÁROZOTT FELLÉPÉS 2015" gyakorlat előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 215/2015. (HK 9.) HVKF intézkedés módosításáról

788

236/2015. (HK 9.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség NATO Reagáló Erők 2016. évi váltásába felajánlott erők kijelöléséről, felkészítéséről és szolgálatba léptetéséről

788

238/2015. (HK 9.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben való közreműködése keretében végrehajtandó feladatokról

788

239/2015. (HK 9.) HVKF intézkedés A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésében közreműködő honvédek egyedi azonosító jelének viseléséről

788

240/2015. (HK 9.) HVKF intézkedés A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésében közreműködő honvédségi erők erőalkalmazásának szabályairól

788

241/2015. (HK 9.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Központi Ügyelet személyi állománya szolgálatteljesítési idejének megállapításáról szóló 345/2014. (HK 1/2015.) HVKF intézkedés módosításáról

789

243/2015. (HK 9.) HVKF intézkedés A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása következtében végrehajtandó kiképzési feladatokról

789

244/2015. (HK 9.) HVKF intézkedés A "HATÁROZOTT FELLÉPÉS 2015" gyakorlat zárásáról, értékeléséről és a következő feladatokra történő áttérésről

789

246/2015. (HK 9.) HVKF intézkedés A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésében közreműködő honvédségi erők erőalkalmazása során irányadó éberségi szintekről

789

247/2015. (HK 9.) HVKF intézkedés A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésében közreműködő honvédségi erők erőalkalmazásának szabályairól szóló 240/2015. (HK 9.) HVKF intézkedés módosításáról

789

211/2015. (HK 9.) HVKF szakutasítás A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Logisztikai Támogatás Doktrína 3. kiadás kiadásáról

789

234/2015. (HK 9.) HVKF szakutasítás A Gépjármű-igénybevételi szabályzat kiadásáról

789

249/2015. (HK 9.) HVKF szakutasítás Intézkedés hatályon kívül helyezéséről

790


Főnöki rendelkezések

 

1150/2015. (HK 9.) HVK SZCSF szakutasítás A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben való közreműködésével kapcsolatos személyügyi szakfeladatok végrehajtásáról

791

1068/2015. (HK 9.) HVK SZCSF szakutasítás A STANAG 6001 NATO egységesítési egyezmény 5. kiadásának bevezetéséről

791

13/2015. (HK 9.) HVK LOGCSF szakutasítás A "KÖZÖS AKARAT" feladat logisztikai támogatásának megtervezéséről és végrehajtásáról

791

M-3/2015. (HK 9.) HVK HDMCSF szakutasítás A Magyar Honvédség vezető ügyeleti szolgálatairól szóló M-1/2015. HVK HDMCSF szakutasítás módosításáról

791

38/2015. (HK 9.) HVK HDMCSF szakutasítás A Magyar Honvédség nemzetközi erők kötelékébe felajánlott és kijelölt erőinek riasztásával kapcsolatos feladatok szabályozásáról

791

30/2015. (HK 9.) HVK HIICSF szakutasítás A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben való közreműködése keretében végrehajtandó feladatok híradó, informatikai és információvédelmi támogatásáról

792

231/2015. (HK 9.) MH BHD intézkedés A Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Magyar Honvédség Híradó és Informatikai Rendszerfőközpont csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

792

335/2015. (HK 9.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 3797 ED 6 kiadás végrehajtásáról

794

336/2015. (HK 9.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 3971 AAR ED 7 kiadás végrehajtásáról

794

950/2015. (HK 9.) MH LZ intézkedés A Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj csapatérme rendszeresítéséről

794


Szervezeti hírek

 

MH HKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítése

797

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.