A kiadó honlapja

Ön az oldal 74685. látogatója        

Budapest

2015. SZEPTEMBER 30.,

szerda


 


LXIII. ÉVFOLYAM

9. szám


 

ÁRA: 1680 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Utasítások

 

12/2015. (IX. 24.) LÜ utasítás a nyomozó ügyészségek átszervezésével összefüggő legfőbb ügyészi utasítások módosításáról szóló 11/2015. (VII. 10.) LÜ utasítás egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépéséről

178


Körlevelek

 

6/2015. (IX. 30.) együttes főov. körlevél a Vádképviseleti Informatikai Rendszerről szóló 2/2013. (VI. 30.) együttes főov. körlevél módosításáról

178

7/2015. (IX. 30.) főov. körlevél formanyomtatvány bevezetéséről és módosításáról, valamint az ügyészi szervezetben használatos egyes formanyomtatványokról szóló 2/2007. (ÜK. 2.) főov. körlevél módosításáról

193


Személyi hírek

 

Kinevezések

194

Áthelyezés

194

Kirendelések

195

Kirendelések és megbízások

195

Szolgálati viszony megszűnések

195

Halálozás

196


Közlemények

 

Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

196

Pályázati felhívás alügyészi állások betöltésére

198

ISSN 0133-8242 (Nyomtatott)
ISSN 2063-1995 (Online)

Ü G Y É S Z S É G I   K Ö Z L Ö N Y

2019.01.19.