A kiadó honlapja

Ön az oldal 280157. látogatója        Budapest

2016. JANUÁR 22.,

péntek


 


CXLIII. ÉVFOLYAM

1. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

2015. évi CXCVII. törvény Egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról

5

14/2015. (XII. 17.) HM rendelet A honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosításáról

6

15/2015. (XII. 21.) HM rendelet A lakhatással összefüggő egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

10

16/2015. (XII. 21.) HM rendelet A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet módosításáról

18

17/2015. (XII. 21.) HM rendelet A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet módosításáról

21

18/2015. (XII. 22.) HM rendelet A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

21

19/2015. (XII. 22.) HM rendelet Egyes honvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

30

20/2015. (XII. 22.) HM rendelet Egyes juttatási tárgyú honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

31

21/2015. (XII. 30.) HM rendelet Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény honvédségi alkalmazásáról szóló 33/2002. (V. 3.) HM rendelet módosításáról

32


Miniszteri utasítások

 

68/2015. (XII. 12.) HM utasítás A mobil kommunikációs eszközök használatával kapcsolatos rendszabályok alapelveiről szóló 121/2011. (XI. 10.) HM utasítás módosításáról

33

69/2015. (XII. 12.) HM utasítás A Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeletek és készenléti szolgálatok működéséről szóló 20/2007. (HK 4.) HM utasítás módosításáról

36

70/2015. (XII. 23.) HM utasítás A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat nemzetbiztonsági védelemre jogosult vezetőinek köréről és a nemzetbiztonsági védelem részletes szabályiról

37

71/2015. (XII. 23.) HM utasítás A kormányzati szolgálati jogviszonyban állók utalvánnyal való ellátásáról

38

72/2015. (XII. 23.) HM utasítás A határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésére kijelölt állomány élelmezési ellátásáról

39

73/2015. (XII. 23.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről szóló 18/2014. (III. 7.) HM utasítás módosításáról

40

74/2015. (XII. 23.) HM utasítás Egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

41

75/2015. (XII. 23.) HM utasítás A Magyar Honvédség nem katonai állományába tartozó vezető állományú tagjai egészségi szűrővizsgálatának végrehajtásáról, valamint a hivatásos és szerződéses állományú katonák általános katonai és egyes szakmai ismereteinek bővítéséhez szükséges továbbképzésekről szóló 38/2010. (III. 31.) HM utasítás módosításáról

46


Államtitkári intézkedések

 

94/2015. (HK 1/2016.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Létszámjelentő Modulról és a honvédelmi szervezetek napi létszámjelentéseinek rendjéről

47

95/2015. (HK 1/2016.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A honvédelmi szervezetek személyi állományát kiszolgáló és az állományilletékes vezető személyügyi, pénzügyi tevékenységét támogató Ügyfélszolgálati Rendszer II. ütemének bevezetésével kapcsolatos feladatokról

47

97/2015. (HK 1/2016.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés Az Ideiglenes Biztonsági Határzárral, a KÖZÖS AKARAT feladattal, valamint a tömeges migráció okozta válsághelyzet kezelésével és az arra történő felkészüléssel összefüggő minisztériumi készenléti és ügyeleti szolgálatok létesítéséről

48

99/2015. (HK 1/2016.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlő Hálózat alapképességeinek biztosításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

50

14/2015. (HK 1/2016.) HM KÁT szakutasítás Belső szabályozók hatályon kívül helyezéséről

50

11/2015. (HK 1/2016.) HM VGHÁT szakutasítás A ruházati termékek 2016. évi gazdálkodási árainak megállapításáról

51

12/2015. (HK 1/2016.) HM VGHÁT szakutasítás A rendszeresített nyomtatványok 2016. évi egységárainak megállapításáról

13/2015. (HK 1/2016.) HM VGHT szakutasts

A HM fejezet egységes számviteli politikájáról és számlarendjéről szóló 4/2012. (HK 5.) HM VGHÁT szakutasítás módosításáról

138

1/2016. (HK 1.) HM VGHÁT szakutasítás A honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli ellátási- utaltsági rendjéről szóló 14/2014. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasítás módosításáról

138


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

382/2015. (HK 1/2016.) HVKF parancs A Magyar Honvédség V4 EU Harccsoport ideiglenes katonai szervezet kötelékébe kijelölt erők vezénylésére és szolgálatba léptetésére

138

383/2015. (HK 1/2016.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2016. január hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről

140

384/2015. (HK 1/2016.) HVKF parancs A Magyar Honvédség szárazföldi haderőnemének harcszabályzata I. rész című szolgálati könyv kidolgozásáról

140

385/2015. (HK 1/2016.) HVKF parancs A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben való közreműködése keretében végrehajtandó feladatokról szóló 238/2015. (HK 9.) HVKF intézkedésben meghatározott katonai tevékenységek stratégiai szintű vezetése érdekében a Stratégiai Műveletvezető Központ részleges aktivizálásáról, valamint feladatellátás rendjéről szóló 324/2015. (HK 11.) HVKF parancs módosításáról

141

387/2015. (HK 1/2016.) HVKF parancs A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben való közreműködése keretében végrehajtandó feladatokról szóló 238/2015. (HK 9.) HVKF intézkedésben meghatározott katonai tevékenységek stratégiai szintű vezetése érdekében a Stratégiai Műveletvezető Központ részleges aktivizálásáról, valamint feladatellátás rendjéről szóló 324/2015. (HK 11.) HVKF parancs módosításáról

141

388/2015. (HK 1/2016.) HVKF parancs A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben való közreműködése keretében végrehajtandó további feladatokról szóló 302/2015. (HK 11.) HVKF parancs módosításáról

141

391/2015. (HK 1/2016.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. január havi készenléti szolgálatvezényléséről

141

392/2015. (HK 1/2016.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. január havi 24 órás szolgálat szolgálatvezényléséről

142

393/2015. (HK 1/2016.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2015. november havi 24 órás szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 370/2015. (HK 12.) HVKF parancs módosításáról

142

394/2015. (HK 1/2016.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2015. december havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 358/2015. (HK 12.) HVKF parancs módosításáról

142

413/2015. (HK 1/2016.) HVKF parancs A szakkiképzési program a katonai rendész katonák és alegységek részére című főnökségi kiadvány kidolgozásáról

142

416/2015. (HK 1/2016.) HVKF parancs A Magyar Honvédség alaki oktatófilm 2015 című főnökségi kiadvány kiadásáról

143

418/2015. (HK 1/2016.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Repülések Egészségügyi Biztosításának Szabályzata kidolgozásáról szóló 331/2014. (HK 12.) HVKF parancs módosításáról

143

420/2015. (HK 1/2016.) HVKF parancs A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben való közreműködése keretében végrehajtandó további feladatokról szóló 302/2015. (HK 11.) HVKF parancs módosításáról és a Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben való közreműködése keretében végrehajtandó további feladatokról szóló 302/2015. (HK 11.) HVKF parancs módosításáról szóló 388/2015. (HK 1/2016.) HVKF parancs hatályon kívül helyezéséről

144

422/2015. (HK 1/2016.) HVKF parancs A 2016. január havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

144

1/2016. (HK 1.) HVKF parancs A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben való közreműködése keretében végrehajtandó további feladatokról szóló 302/2015. (HK 11.) HVKF parancs módosításáról

144

M/3/2015. (HK 1/2016.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség katonai szervezetei technikai eszközeinek mennyiségi és hadrafoghatósági adatai és a modul alapú képességekre vonatkozó adatok jelentésének rendjéről

144

21/2015. (HK 1/2016.) HVKFH szakutasítás A NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról és hatályba léptetéséről

144


Főnöki rendelkezések

 

1360/2015. (HK 1/2016.) HVK SZCSF szakutasítás A hazai képzésekkel kapcsolatos egyes személyügyi szakfeladatok végrehajtásáról

146

502/2015. (HK 1/2016.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 6010 3. kiadás végrehajtásáról

175

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.03.04.