A kiadó honlapja

Ön az oldal 74685. látogatója        

Budapest

2016. JANUÁR 31.,

vasárnap


 


LXIV. ÉVFOLYAM

1. szám


 

ÁRA: 1680 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Utasítások

 

1/2016. (I. 7.) LÜ utasítás egyes formanyomtatványok bevezetésének és módosításának rendjéről

2

2/2016. (I. 7.) LÜ utasítás az ügyészségi informatikáról szóló 17/2013. (VIII. 9.) LÜ utasítás módosításáról

3


Körlevelek

 

1/2016. (I. 31.) LÜ körlevél a közbeszerzésekkel kapcsolatos ügyészi jogkör gyakorlása érdekében szükséges együttműködésről

3


Személyi hírek

 

Elismerés

4

Kinevezések

5

Kinevezés módosítások

6

Megbízások

7

Kirendelések

7

Kirendelések és megbízások

7

Szolgálati viszony megszűnések

8

Halálozás

8


Közlemények

 

Tárgy- és számmutató az Ügyészségi Közlöny 2015. évi évfolyamához

Melléklet

ISSN 0133-8242 (Nyomtatott)
ISSN 2063-1995 (Online)

Ü G Y É S Z S É G I   K Ö Z L Ö N Y

2019.01.19.