A kiadó honlapja

Ön az oldal 223412. látogatója        

Budapest

2016. NOVEMBER 2.,,

szerda


 


CXLIII. ÉVFOLYAM

10. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

19/2016. (IX. 14.) HM rendelet A védelmi és biztonsági beszerzések tekintetében alkalmazandó hirdetményekről, valamint azok feladásának és közzétételének szabályairól, a bírálati összegezések mintáiról és a beszerzések éves statisztikai összegezéséről

957

20/2016. (IX. 30.) HM rendelet A Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet módosításáról

968


Határozatok

 

312/2016. (IX. 14.) KE határozat Közigazgatási államtitkári felmentésről

969

313/2016. (IX. 14.) KE határozat Közigazgatási államtitkári kinevezésről

969


Miniszteri utasítások

 

51/2016. (IX. 30.) HM utasítás A NATO Transzformációs Szeminárium előkészítésének feladatairól

970

52/2016. (IX. 30.) HM utasítás A belföldi reprezentációról szóló 83/2004. (HK 24.) HM utasítás módosításáról

971

53/2016. (X. 12.) HM utasítás Az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás módosításáról

974

54/2016. (X. 17.) HM utasítás A Honvédelmi Ágazati Döntési Rendszer bevezetésével és működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról szóló 63/2014. (IX. 26.) HM utasítás módosításáról

974


Államtitkári intézkedések

 

26/2016. (HK 10.) HM KÁT szakutasítás A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer 2017. évi működtetésének célkitűzéseiről, annak fő irányairól és a rendelkezésre álló költségvetési célelőirányzatok felhasználásáról

975

85/2016. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A bujáki Kiképzési, Oktatási és Regeneráló Központ, valamint az Erdőfénye Kastélyszálló átadás-átvételével összefüggő feladatok végrehajtásáról

975

87/2016. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Bureau for International Language Coordination szakmai szeminárium előkészítésével és lebonyolításával összefüggő feladatok végrehajtásáról

982

89/2016. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi képzésben részt vevő személyi állomány nemzeti támogatásával összefüggő 2016. évi ellátási normákról szóló 35/2016. (HK 5.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

982

91/2016. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés Az idegen-barát felismerő rendszer kialakításához kapcsolódó hadfelszerelés-fejlesztés tervezési és végrehajtási feladatokat koordináló és a programmal összefüggő döntéseket előkészítő Program Koordináló Csoport felállításáról

987

92/2016. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés Az Ideiglenes Biztonsági Határzárral, a KÖZÖS AKARAT feladattal, valamint a tömeges migráció okozta válsághelyzet kezelésével és az arra történő felkészüléssel összefüggő minisztériumi készenléti és ügyeleti szolgálatok létesítéséről szóló 97/2015. (HK 1/2016.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

989

93/2016. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség Építmény-fenntartási és -elhelyezési szabályzata II. részének kidolgozásáról

990

94/2016. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A 2016. évi nemzeti nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat, valamint a 2017. évi ConvEx-3-nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat előkészítésével és levezetésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

991

95/2016. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi képzésben részt vevő személyi állomány nemzeti támogatásával összefüggő 2016. évi ellátási normákról szóló 35/2016. (HK 5.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

994


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

368/2016. (HK 10.) HVKF parancs A Honvéd Vezérkar szervezetének racionalizálásával, valamint a Magyar Honvédség egyes katonai szervezetei feladatrendszerének, illetve szervezeti felépítésének átalakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 209/2016. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról

995

381/2016. (HK 10.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2016. október hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről

995

382/2016. (HK 10.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. szeptember havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 334/2016. (HK 9.) HVKF parancs módosításáról

995

383/2016. (HK 10.) HVKF parancs A Honvéd Vezérkar szervezetének racionalizálásával, valamint a Magyar Honvédség egyes katonai szervezetei feladatrendszerének, illetve szervezeti felépítésének átalakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 209/2016. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról

995

386/2016. (HK 10.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. október havi ügyeleti szolgálat szolgálatvezényléséről

995

387/2016. (HK 10.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Háborús Kiegészítésének és Veszteségpótlásának Szabályzata című szolgálati könyv kidolgozásáról

995

388/2016. (HK 10.) HVKF parancs A Honvéd Vezérkar szervezetének racionalizálásával, valamint a Magyar Honvédség egyes katonai szervezetei feladatrendszerének, illetve szervezeti felépítésének átalakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 209/2016. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról szóló 368/2016. (HK 10.) HVKF parancs módosításáról

995

392/2016. (HK 10.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. október havi ügyeleti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 386/2016. (HK 10.) HVKF parancs módosításáról

995

393/2016. (HK 10.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. október havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről

995

396/2016. (HK 10.) HVKF parancs A NATO Erőket Integráló Elem hivatalos megnyitó ünnepségének végrehajtásáról

995

397/2016. (HK 10.) HVKF parancs A HM sajtótájékoztatási Készenléti Szolgálatot adók névjegyzékéről

996

402/2016. (HK 10.) HVKF parancs A Honvéd Vezérkar Haderőtervezési Csoportfőnökség csoportfőnöki beosztás, valamint a HM II. objektum objektumparancsnoki teendők átadás-átvételével kapcsolatos feladatokról

996

404/2016. (HK 10.) HVKF parancs A határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésére és a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetre vonatkozó feladatok egészségügyi biztosításának megtervezéséről, megszervezéséről és végrehajtásáról szóló 156/2016. (HK 6.) HVKF parancs módosításáról

996

405/2016. (HK 10.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2016. november hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről

996

406/2016. (HK 10.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. október havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 393/2016. (HK 10.) HVKF parancs módosításáról

996

407/2016. (HK 10.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. október havi ügyeleti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 386/2016. (HK 10.) HVKF parancs módosításáról

996

410/2016. (HK 10.) HVKF parancs A 2016. október havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

996

377/2016. (HK 10.) HVKF intézkedés Az egyes műveletekben részt vevő állomány pihentetésének egyes szabályairól szóló 239/2016. (HK 7.) HVKF intézkedés módosításáról

996

411/2016. (HK 10.) HVKF parancs Az iraki hallgatók részére felajánlott nemzetközi Rögtönzött Robbanószerkezetek Elleni Tevékenység harcászati tanfolyam biztosításával összefüggő feladatok végrehajtásáról

996

369/2016. (HK 10.) HVKF szakutasítás A Magyar Honvédség szabályzatfejlesztési tevékenységében részt vevő szervek, szervezetek feladatairól szóló 134/2016. (HK 5.) HVKF szakutasítás módosításáról

996

385/2016. (HK 10.) HVKF szakutasítás A Mentor Kézikönyv című főnökségi kiadvány kiadásáról

997

414/2016. (HK 10.) HVKF szakutasítás A Szakkiképzési program a katonai rendész állomány és alegységek részére című főnökségi kiadvány kiadásáról

997

16/2016. (HK 10.) HVKFH szakutasítás NATO egységesítési egyezmény nemzeti bevezetéséről

997


Főnöki rendelkezések

 

M/7/2016. (HK 10.) HVK HDMCSF szakutasítás A Magyar Honvédség vezető ügyeleti szolgálatairól

998

M/8/2016. (HK 10.) HVK HDMCSF szakutasítás A Magyar Honvédség katonai szervezetei riasztási utaltságáról

998

M/9/2016. (HK 10.) HVK HDMCSF szakutasítás A Magyar Honvédség Technikai Riasztási Rendszere működési rendjéről és a Magyar Honvédség katonai szervezetei riasztási utaltságáról szóló M/2/2010. HM HKF intézkedés módosításáról

998

877/2016. (HK 10.) HVK SZCSF szakutasítás A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti feladatban résztvevő állomány szolgálatteljesítésének sajátos szabályairól szóló 11/2016. (HK 3.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés végrehajtásával kapcsolatos személyügyi szakfeladatokról szóló 105/2016. (HK 3.) HVK SZCSF szakutasítás módosításáról

998


Szervezeti hírek

 

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítéséről

999

Helyesbítés

999

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.