A kiadó honlapja

Ön az oldal 223415. látogatója        

Budapest

2016. NOVEMBER 23.,,

szerda


 


CXLIII. ÉVFOLYAM

11. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

21/2016. (XI. 3.) HM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 1/2015. (II. 25.) HM rendelet módosításáról

1004


Határozatok

 

396/2016. (X. 20.) KE határozat Dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

1011

397/2016. (X. 20.) KE határozat Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és szolgálaton kívüliek állományába történő felvételéről

1011

405/2016. (X. 28.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

1012

406/2016. (X. 28.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

1012

110/2016. (X. 20.) ME határozat Helyettes államtitkár kinevezéséről

1012


Miniszteri utasítások

 

55/2016. (X. 21.) HM utasítás Az első világháborúban életüket vesztett magyar katonák hadisírjainak és hősi emlékhelyeinek állapotfelmérésével, felújításával összefüggő pályázati tevékenység ellátásával kapcsolatos egyes szervezési feladatokról

1013

56/2016. (X. 26.) HM utasítás A fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások biztosításának egyes kérdéseiről szóló 14/2015. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

1014


Államtitkári intézkedések

 

M/4/2016. (HK 11.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség készenléte fokozásának követelményeiről szóló M/1/2012. (HK 8.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

1016

98/2016. (HK 11.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség logisztikai információs rendszer kezdeti képességének kialakításáról, valamint a rendszer bevezetésével kapcsolatos feladatokról szóló 78/2015. (HK 11.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés, valamint a Magyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlő Hálózat alapképességeinek biztosításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 99/2015. (HK 1/2016.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

1016

100/2016. (HK 11.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A NATO Erőket Integráló Elem "PRECISE RECEPTION 2017" minősítő gyakorlata tervezésével és levezetésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

1016

103/2016. (HK 11.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Védelmi- és Közigazgatási Csoport és a Stratégiai Műveleti Vezetési Csoport- Katasztrófavédelmi Operatív Törzs működésének egyes szabályairól szóló 74/2014. (HK 10.) HM KÁT- HVKF együttes intézkedés módosításáról

1022

104/2016. (HK 11.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség szabványosítási, doktrinális és terminológiai tevékenységének részletes szabályairól

1022

105/2016. (HK 11.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium fejezet 2016. évi általános és teljes körű vagyonfelmérő év végi leltárával kapcsolatos egyes végrehajtási feladatokról

1033

106/2016. (HK 11.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium védelmi tervezéshez kapcsolódó stratégiai tervdokumentumairól

1035


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

417/2016. (HK 11.) HVKF parancs A 2016. október 23-ai Nemzeti Ünnep megünneplésével, valamint a Halottak Napi koszorúzások és Kegyeleti Gyertyagyújtás végrehajtásával összefüggő feladatokról

1036

424/2016. (HK 11.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. október havi ügyeleti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 386/2016. (HK 10.) HVKF parancs módosításáról

1036

425/2016. (HK 11.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központban szolgálatot ellátó személyek kijelöléséről

1036

429/2016. (HK 11.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2016. október hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről szóló 381/2016. (HK 10.) HVKF parancs módosításáról

1036

430/2016. (HK 11.) HVKF parancs A 2016. október havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról szóló 410/2016. (HK 10.) HVKF parancs módosításáról

1036

433/2016. (HK 11.) HVKF parancs A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer téli időszakra történő felkészülésének egyes feladatairól

1036

434/2016. (HK 11.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. november havi ügyeleti szolgálat szolgálatvezényléséről

1038

435/2016. (HK 11.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. november havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről

1038

436/2016. (HK 11.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. október havi ügyeleti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 386/2016. (HK 10.) HVKF parancs módosításáról

1038

441/2016. (HK 11.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központban szolgálatot ellátó személyek kijelöléséről szóló 425/2016 (HK 11.) HVKF parancs módosításáról

1038

444/2016. (HK 11.) HVKF parancs A 2016. november havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

1038

445/2016. (HK 11.) HVKF parancs "Kézikönyv az MH Önkéntes Területvédelmi Tartalékos parancsnokok részére" című főnökségi kiadvány kidolgozásáról

1038

446/2016. (HK 11.) HVKF parancs A 2017. évi Különleges Műveleti Alapképzés előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

1039

448/2016. (HK 11.) HVKF parancs A szervezet elemzés-értékelés 2017. évi feladatainak végrehajtásáról

1041

450/2016. (HK 11.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. november havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 435/2016. (HK 11.) HVKF parancs módosításáról

1041

451/2016. (HK 11.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. november havi ügyeleti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 434/2016. (HK 11.) HVKF parancs módosításáról

1041

455/2016. (HK 11.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Búvár Kézikönyv 1. számú módosításának kidolgozásáról

1041

415/2016. (HK 11.) HVKF intézkedés A Honvéd Vezérkar és a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek katasztrófavédelmi feladatairól szóló 285/2014. (HK 11.) HVKF intézkedés módosításáról

1042

427/2016. (HK 11.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben való közreműködése esetén, valamint egyes különleges jogrendi helyzetek kezdeményezését vagy kihirdetését követő esetekben a Stratégiai Művelet Központ részleges aktivizálásáról, valamint a feladatok végrehajtásának rendjéről szóló 365/2016. (HK 9.) HVKF intézkedés módosításáról

1046

428/2016. (HK 11.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben való közreműködése esetén, valamint egyes különleges jogrendi helyzetek kezdeményezését vagy kihirdetését követő esetekben a Stratégiai Művelet Központ részleges aktivizálásáról, valamint a feladatok végrehajtásának rendjéről szóló 365/2016. (HK 9.) HVKF intézkedés módosításáról

1046

442/2016. (HK 11.) HVKF intézkedés A tömeges bevándorlás miatt kihirdetett válsághelyzetre vonatkozó feladatok téli időjárási viszonyok közötti végrehajtásáról

1046

443/2016. (HK 11.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség harcászati hírszerző képessége részére létrehozott eszközkészlet alkalmazására, kezelésére és tárolására vonatkozó szabályokról

1047

458/2016. (HK 11.) HVKF intézkedés A 2016/2017. évi influenza szezonra történő felkészülés

1047

416/2016. (HK 11.) HVKF szakutasítás A Hadtáp Szabályzat a ruházati szakterület részére kiadásáról című 188/2015. (HK 8.) HVKF szakutasítás módosításáról

1050

423/2016. (HK 11.) HVKF szakutasítás A Tüzelési fogások egyéni gyalogsági fegyverekkel című szolgálati könyv kiadásáról

1051

456/2016. (HK 11.) HVKF szakutasítás Adatgyűjtés-koordináló és felderítési követelmények menedzsment (CCIRM) Kézikönyv kiadásáról

1051

17/2016. (HK 11.) HVKFH szakutasítás NATO egységesítési egyezmény nemzeti bevezetéséről

1051


Főnöki rendelkezések

 

18/2016. (HK 11.) HVK HIICSF szakutasítás A Minősített Elektronikus Adatkezelő Rendszerek Rendszerbiztonsági Követelményeire vonatkozó általános szabályokról

10

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.