A kiadó honlapja

Ön az oldal 223417. látogatója        

Budapest

2016. DECEMBER 23.,,

péntek


 


CXLIII. ÉVFOLYAM

12. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

2016. évi CXVII. törvény A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi. CCV. törvény, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról

1060

2016. évi CXXXII. törvény A Honvédelmi Sportszövetségről

1075

2016. évi CXXXIII. törvény A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosításáról

1079

392/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet A katonai légügyi hatóság kijelöléséről

1083


Határozatok

 

1639/2016. (XI. 17.) Korm. határozat A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében levő Zrínyi Miklós laktanya fejlesztési feladatainak megvalósításáról

1086

1677/2016. (XI. 29.) Korm. határozat A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer élelmiszerkészletének biztosítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárás elrendeléséről

1086

434/2016. (XI. 7.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

1087

2/2016. (HK 12.) HM határozat A Honvédelmi Minisztérium biztonsági vezető helyettes kinevezéséről

1087


Miniszteri utasítások

 

57/2016. (XI. 24.) HM-MvM-BM-KKM együttes utasítás A Nemzeti Biztonsági Stratégia felülvizsgálatára létrehozott munkacsoportról

1088

58/2016. (XI. 24.) HM utasítás A lakáscélú pénzintézeti hiteltörlesztés támogatásával kapcsolatos feladatok ellátásáról

1089

59/2016. (XII. 7.) HM utasítás A fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások biztosításának egyes kérdéseiről szóló 14/2015. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

1104

60/2016. (XII. 7.) HM utasítás Az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás módosításáról

1108


Államtitkári intézkedések

 

109/2016. (HK 12.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A munkaerő-piaci és toborzási szempontból nehezen feltölthető beosztást betöltő hivatásos és szerződéses állományú katonák, valamint közalkalmazottak kilépő interjújának végrehajtásáról

1114

111/2016. (HK 12.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodási feladatai végrehajtásának szabályairól szóló 38/2016. (HK 6.) HM KÁT- HVKF együttes intézkedés módosításáról

1127

112/2016. (HK 12.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A 2016. évi külön juttatásról

1128

27/2016. (HK 12.) HM VGHÁT szakutasítás A NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

1129

28/2016. (HK 12.) HM VGHÁT szakutasítás Az anyagi NATO egységesítési egyezmények nemzeti témafelelőseiről szóló 16/2016. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasítás módosításáról

1130


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

460/2016. (HK 12.) HVKF parancs A HM-II. objektum objektumparancsnoki teendők átadás-átvételéről

1131

463/2016. (HK 12.) HVKF parancs Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben való katonai közreműködés intézkedés-taktikai kézikönyve című főnökségi kiadvány kidolgozásáról

1131

464/2016. (HK 12.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. november havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 435/2016. (HK 11.) HVKF parancs módosításáról

1132

465/2016. (HK 12.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. november havi ügyeleti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 434/2016. (HK 11.) HVKF parancs módosításáról

1132

467/2016. (HK 12.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban, valamint a Stratégiai Művelet Vezető Csoport - Katasztrófavédelmi Operatív Törzsben készenléti szolgálatot ellátó személyek kijelöléséről szóló 193/2015. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról

1132

468/2016. (HK 12.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. november havi ügyeleti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 434/2016. (HK 11.) HVKF parancs módosításáról

1132

470/2016. (HK 12.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2016. december és 2017. január hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről

1132

471/2016. (HK 12.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2016. november hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről szóló 405/2016. (HK 10.) HVKF parancs módosításáról

1132

476/2016. (HK 12.) HVKF parancs A 2016. december havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

1132

477/2016. (HK 12.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. november havi ügyeleti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 434/2016. (HK 11.) HVKF parancs módosításáról

1132

480/2016. (HK 12.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. december havi és 2017. január havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről

1133

481/2016. (HK 12.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. december havi ügyeleti szolgálat szolgálatvezényléséről

1133

482/2016. (HK 12.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. november havi ügyeleti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 434/2016. (HK 11.) HVKF parancs módosításáról

1133

487/2016. (HK 12.) HVKF parancs A Honvéd Vezérkar Haderőtervezési Csoportfőnökség csoportfőnöki beosztás átadás-átvételével kapcsolatos feladatokról

1133

489/2016. (HK 12.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. december havi és 2017. január havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 480/2016. (HK 12.) HVKF parancs módosításáról

1133

490/2016. (HK 12.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. december havi ügyeleti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 481/2016. (HK 12.) HVKF parancs módosításáról

1133

496/2016. (HK 12.) HVKF parancs A Magyar Honvédség tűzszerész szabályzata I. rész című szolgálati könyv módosításának kidolgozásáról

1133

459/2016. (HK 12.) HVKF intézkedés Egyes kiadványok hatályon kívül helyezéséről

1134

479/2016. (HK 12.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben való közreműködése esetén, valamint egyes különleges jogrendi helyzetek kezdeményezését vagy kihirdetését követő esetekben a Stratégiai Művelet Központ részleges aktivizálásáról, valamint a feladatok végrehajtásának rendjéről

1134

488/2016. (HK 12.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben való közreműködése esetén, valamint egyes különleges jogrendi helyzetek kezdeményezését vagy kihirdetését követő esetekben a Stratégiai Művelet Központ részleges aktivizálásáról, valamint a feladatok végrehajtásának rendjéről szóló 479/2016. (HK 12.) HVKF intézkedés módosításáról

1134

18/2016. (HK 12.) HVKFH szakutasítás A NATO egységesítési egyezmény nemzeti bevezetéséről

1135


Főnöki rendelkezések

 

46/2016. (HK 12.) HVK HDMCSF intézkedés A STANAG 2616 1. kiadás végrehajtásáról

1135

2/2016. (HK 12.) HVK KIOCSF szakutasítás Az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálat és az Önkéntes Honvédelmi Előképzést vállaló személyek kiképzésének előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

1136

1209/2016. (HK 12.) HVK SZCSF szakutasítás Személyügyi szerv vezetőjének minősülő szakmai elöljáró kijelöléséről

1136

8/2016. (HK 12.) HVK LOGCSF szakutasítás A 3M9M3E KUB típusú irányított légvédelmi rakéták üzemképességi idejéről

1136

49/2016. (HK 12.) HVK HDMCSF szakutasítás A Magyar Honvédség nemzetközi erők kötelékébe felajánlott és kijelölt erőinek riasztásával kapcsolatos feladatok szabályozásáról szóló 38/2015. (HK 9.) HVK HDMCSF szakutasítás módosításáról

1136


Szervezeti hírek

 

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítése

1137

Hadigondozottak Közalapítványa Tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait

1139

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.