A kiadó honlapja

Ön az oldal 74685. látogatója        

Budapest

2016. FEBRUÁR 29.,

hétfő


 


LXIV. ÉVFOLYAM

2. szám


 

ÁRA: 1680 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Utasítások

 

3/2016. (II. 10.) LÜ utasítás a kegyeleti gondoskodásról

10

4/2016. (II. 15.) LÜ utasítás a VIII. Ügyészség fejezet fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

12


Személyi hírek

 

Kinevezések

14

Kinevezés módosítások

15

Megbízások

15

Kirendelések

15

Kirendelések és megbízások

15

Szolgálati viszony megszűnések

16

Halálozások

16

Igazolványok érvénytelenítése

16


Közlemények

 

Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

17

Tájékoztató a lakásépítési alap 2015. évi felhasználásáról

20

ISSN 0133-8242 (Nyomtatott)
ISSN 2063-1995 (Online)

Ü G Y É S Z S É G I   K Ö Z L Ö N Y

2019.01.19.