A kiadó honlapja

Ön az oldal 223423. látogatója        

Budapest

2016. MÁRCIUS 21.,

hétfő


 


CXLIII. ÉVFOLYAM

3. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

6/2016. (II. 8.) Korm. rendelet A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

229

4/2016. (II. 26.) HM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 1/2015. (II. 25.) HM rendelet módosításáról

229

5/2016. (III. 1.) HM rendelet A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet módosításáról

235


Határozatok

 

16/2016. (II. 9.) ME határozat Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

239

17/2016. (II. 9.) ME határozat Helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

239

41/2016. (II. 15.) KE határozat Határozott időre szóló dandártábornoki kinevezéséről

239


Miniszteri utasítások

 

4/2016. (II. 10.) HM utasítás Az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról

240

5/2016. (II. 10.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium átalakításával összefüggő egyes feladatokról

241

6/2016. (II. 18.) HM utasítás A katonai rendészeti feladatok centralizált ellátásával összefüggő szerkezetátalakítás egyes feladatairól és egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

243

7/2016. (II. 25.) HM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

252

8/2016. (II. 25.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről szóló 18/2014. (III. 7.) HM utasítás módosításáról

253

9/2016. (II. 25.) HM utasítás Az Európai Unió 2014-2020-as programozási időszak forrásainak tárca szintű tervezésével és felhasználásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 24/2014. (III. 31.) HM utasítás módosításáról

253


Államtitkári intézkedések

 

11/2016. (HK 3.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti feladatban részt vevő állomány szolgálatteljesítésének sajátos szabályairól

255

13/2016. (HK 3.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium átalakításával összefüggő egyes feladatok végrehajtásáról

255

6/2016. (HK 3.) HM VGHÁT szakutasítás A 2015. évi költségvetési beszámoló elkészítésének rendjéről

260

8/2016. (HK 3.) HM VGHÁT szakutasítás A honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli ellátási-utaltsági rendjéről szóló 14/2014. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasítás módosításáról

264

9/2016. (HK 3.) HM VGHÁT szakutasítás NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

264


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

20/2016. (HK 3.) HVKF parancs A Honvéd Vezérkar és a Magyar Honvédség katonai szervezetei 2015. évi feladatai végrehajtásának értékeléséről és 2016. évi feladatairól

265

39/2016. (HK 3.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. február havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 18/2016. (HK 2.) HVKF parancs módosításáról

265

42/2016. (HK 3.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. február havi 24 órás szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 19/2016. (HK 2.) HVKF parancs módosításáról

265

43/2016. (HK 3.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2016. március hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről

265

44/2016. (HK 3.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. február havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 18/2016. (HK 2.) HVKF parancs módosításáról

265

45/2016. (HK 3.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. február havi 24 órás szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 19/2016. (HK 2.) HVKF parancs módosításáról

265

46/2016. (HK 3.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. február havi 24 órás szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 19/2016. (HK 2.) HVKF parancs módosításáról

265

49/2016. (HK 3.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. február havi 24 órás szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 19/2016. (HK 2.) HVKF parancs módosításáról

265

50/2016. (HK 3.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban, valamint a Stratégiai Művelet Vezető Csoport - Katasztrófavédelmi Operatív Törzsben készenléti szolgálatot ellátó személyek kijelöléséről szóló 193/2015. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról

265

51/2016. (HK 3.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. február havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 18/2016. (HK 2.) HVKF parancs módosításáról

265

52/2016. (HK 3.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Katonai Rendészeti Központ megalakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

266

59/2016. (HK 3.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. február havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 18/2016. (HK 2.) HVKF parancs módosításáról, továbbá a Stratégiai Művelet Központ 2016. január havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 391/2015. (HK 1/2016.) HVKF parancs módosításáról

266

60/2016. (HK 3.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. március havi 24 órás szolgálat szolgálatvezényléséről

266

61/2016. (HK 3.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. március havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről

266

62/2016. (HK 3.) HVKF parancs A NATO tagállamok és partnerországok számára meghirdetett ATP 45 értékelő tanfolyam szervezéséről és végrehajtásáról

266

68/2016. (HK 3.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2016. március havi 24 órás szolgálat szolgálatvezénylésről szóló 60/2016. (HK 3.) HVKF parancs módosításáról

266

69/2016. (HK 3.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2016. március havi 24 órás szolgálat szolgálatvezénylésről szóló 60/2016. (HK 3.) HVKF parancs módosításáról

266

71/2016. (HK 3.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. március havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 61/2016. (HK 3.) HVKF parancs módosításáról

266

76/2016. (HK 3.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban, valamint a Stratégiai Művelet Vezető Csoport - Katasztrófavédelmi Operatív Törzsben készenléti szolgálatot ellátó személyek kijelöléséről szóló 193/2015. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról

266

77/2016. (HK 3.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. március havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 61/2016. (HK 3.) HVKF parancs módosításáról

266

78/2016. (HK 3.) HVKF parancs A Magyar Honvédség alakulatainál levezetésre kerülő fizikai állapotfelmérések ellenőrzésének, valamint a Honvéd Vezérkar hivatásos és szerződéses katona állománya fizikai állapotfelmérésének 2016. évi végrehajtásáról

267

40/2016. (HK 3.) HVKF intézkedés A határőrizetű célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésére és a tömeges bevándorlás miatt kihirdetett válsághelyzetre vonatkozó feladatok logisztikai támogatásának megtervezéséről, megszervezéséről és végrehajtásáról

267

67/2016. (HK 3.) HVKF intézkedés A határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésével és a tömeges bevándorlás miatt kihirdetett válsághelyzetre vonatkozó feladatok tapasztalat-feldolgozó tevékenységének szabályozásáról

267

72/2016. (HK 3.) HVKF intézkedés A Honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti feladatra vezényelt állomány tagjával kapcsolatos állományilletékes parancsnoki jogkört gyakorló parancsnokok kijelöléséről

267

73/2016. (HK 3.) HVKF intézkedés A "FEHÉR MENYÉT" HUMINT művelet végrehajtásáról

267

70/2016. (HK 3.) HVKFH szakutasítás NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról és hatályba léptetéséről

267


Főnöki rendelkezések

 

6/2016. (HK 3.) HVK HIICSF szakutasítás A határőrizetű célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésével és a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel kapcsolatos feladatok híradó, informatikai és információvédelmi támogatásáról

270

7/2016. (HK 3.) HVK HIICSF szakutasítás A Magyar Honvédség Védett Vezetési és Irányítási Rendszerben az elektronikus adatkezelésre vonatkozó szabályokról

270

105/2016. (HK 3.) HVK SZCSF szakutasítás A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti feladatban résztvevő állomány szolgálatteljesítésének sajátos szabályairól szóló 11/2016. (HK 3.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés végrehajtásával kapcsolatos személyügyi szakfeladatokról

270

7/2016. (HK 3.) HM HPF-HVK SZCSF szakutasítás A külső online állásportál használatának 2016. évi feladatairól

270


Szervezeti Hírek

 

MH HKNYP tájékoztatás Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Katonai Okmánykezelő Iroda 2016. évi igazgatási szünetének megállapításáról

271

MH HKNYP tájékoztatás Bélyegzők és személyi pecsétnyomók költségeiről

271

MH HKNYP tájékoztatás Honvédelmi ágazatban használt PC és papír alapú honvédségi igazolványok pótlásának költségeiről

272

MH HKNYP tájékoztatás Honvédségi igazolványok érvénytelenítéséről

272

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.