A kiadó honlapja

Ön az oldal 74685. látogatója        

Budapest

2016. MÁRCIUS 31.,

csütörtök


 


LXIV. ÉVFOLYAM

3. szám


 

ÁRA: 1680 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Utasítások

 

5/2016. (III. 10.) LÜ utasítás az ügyészi szervezetben a létszámmal és egyes személyi juttatásokkal történő gazdálkodásról szóló 6/2014. (IV. 18.) LÜ utasítás módosításáról

26


Személyi hírek

 

Kitüntetések

27

Kinevezések

27

Kinevezés módosítások

28

Megbízások

28

Kirendelések

29

Kirendelések és megbízások

29

Szolgálati viszony megszűnések

29

Igazolványok érvénytelenítése

30


Közlemények

 

Tájékoztató az Ügyészségi Nyugdíjas Alapítvány 2015. évi tevékenységéről

30

Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

31

Pályázati felhívás alügyészi állások betöltésére

34

Az Ügyészségi Alkalmazottak Országos Tanácsának tisztségviselői

36

ISSN 0133-8242 (Nyomtatott)
ISSN 2063-1995 (Online)

Ü G Y É S Z S É G I   K Ö Z L Ö N Y

2019.01.19.