A kiadó honlapja

Ön az oldal 221001. látogatója        

Budapest

2016. ÁPRILIS 20.,

szerda


 


CXLIII. ÉVFOLYAM

4. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

57/2016. (III. 25.) Korm. rendelet A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

276


Határozatok

 

70/2016. (III. 8.) KE határozat Dandártábornok kinevezéséről

277


Miniszteri utasítások

 

10/2016. (III. 10.) HM utasítás A hadfelszerelés rendszerbe kerülésének és rendszerből történő kivonásának rendjéről

277

11/2016. (III. 31.) HM utasítás A béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról

286

12/2016. (III. 31.) HM utasítás A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat speciális működési kiadásai államháztartási belső ellenőrzésének rendjéről szóló 74/2013. (XI. 29.) HM utasítás hatályon kívül helyezéséről és a Honvédelmi Minisztérium fejezet államháztartási belső ellenőrzési rendjének szabályairól szóló 33/2014. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

286

13/2016. (III. 31.) HM utasítás A teljesítményértékeléssel és az előmenetellel kapcsolatos egyes feladatokról szóló 7/2014. (I. 31.) HM utasítás módosításáról

290

14/2016. (III. 31.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium fejezet Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszerről szóló 80/2014. (XII. 5.) HM utasítás módosításáról

316


Államtitkári intézkedések

 

20/2016. (HK 4.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti feladatban résztvevő állomány szolgálatteljesítésének sajátos szabályairól szóló 11/2016. (HK 3.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

317

21/2016. (HK 4.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A személy- és vagyonbiztonság növelése céljából a katasztrófavédelmi beavatkozások hatékonyságának fokozásáról szóló KEHOP-1.6.0 felhívás keretében megvalósuló, a Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése projekt előkészítésének és végrehajtásának feladatairól

317

22/2016. (HK 4.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség Központi Ügyelet működésének szabályozásáról szóló 24/2014. (HK 5.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

339

8/2015. (HK 4/2016.) HM VGHÁT szakutasítás Az egyes meghatározott és béren kívüli juttatások után a munkáltatót terhelő adó bevallásához és megfizetéséhez szükséges adatszolgáltatás teljesítéséről szóló 4/2013. (HK 3.) HM VGHÁT szakutasítás módosításáról

339

10/2016. (HK 4.) HM VGHÁT szakutasítás A 2015. évi zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás elkészítéséről

339

12/2016. (HK 4.) HM VGHÁT szakutasítás A HM fejezet egységes számviteli politikájáról és számlarendjéről

346


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

79/2016. (HK 4.) HVKF parancs A 2016. március 15-ei Nemzeti Ünnep megünneplésével összefüggő feladatokról

347

80/2016. (HK 4.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. március havi 24 órás szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 60/2016. (HK 3.) HVKF parancs módosításáról

347

81/2016. (HK 4.) HVKF parancs A 2016. március havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

347

83/2016. (HK 4.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. március havi 24 órás szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 60/2016. (HK 3.) HVKF parancs módosításáról

347

88/2016. (HK 4.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2016. április hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről

347

89/2016. (HK 4.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. március havi 24 órás szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 60/2016. (HK 3.) HVKF parancs módosításáról

347

91/2016. (HK 4.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. március havi 24 órás szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 60/2016. (HK 3.) HVKF parancs módosításáról

347

94/2016. (HK 4.) HVKF parancs A 2016. március havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról szóló 81/2016. (HK 4.) HVKF parancs módosításáról

347

97/2016. (HK 4.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2016. március hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről szóló 43/2016. (HK 3.) HVKF parancs módosításáról

347

101/2016. (HK 4.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. március havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 61/2016. (HK 3.) HVKF parancs módosításáról

347

102/2016. (HK 4.) HVKF parancs A 2016. április havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

347

104/2016. (HK 4.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. március havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 61/2016. (HK 3.) HVKF parancs módosításáról

348

105/2016. (HK 4.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. március havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 61/2016. (HK 3.) HVKF parancs módosításáról

348

107/2016. (HK 4.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. március havi 24 órás szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 60/2016. (HK 3.) HVKF parancs módosításáról

348

108/2016. (HK 4.) HVKF parancs A XV. Rendőri és Katonai Mesterlövő Világkupa Katonai Versenynapjának előkészítéséről és végrehajtásáról

348

109/2016. (HK 4.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. április havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről

348

110/2016. (HK 4.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. április havi 24 órás szolgálat szolgálatvezényléséről

348

82/2016. (HK 4.) HVKF intézkedés A tömeges bevándorlás miatt kihirdetett válsághelyzetre vonatkozó feladatok végrehajtását biztosító alegységek megalakításáról

348

84/2016. (HK 4.) HVKF intézkedés A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti feladatra vezényelt állomány tagjával kapcsolatos állományilletékes parancsnoki jogkört gyakorló parancsnokok kijelöléséről

348

98/2016. (HK 4.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség NATO Reagáló Erőkbe felajánlott erők kijelöléséről, felkészítéséről és szolgálatba léptetéséről

348

106/2016. (HK 4.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben való közreműködése keretében végrehajtandó katonai tevékenységek stratégiai szintű vezetése érdekében a Stratégiai Műveletvezető Központ részleges aktivizálásáról, valamint feladatellátás rendjéről

348

115/2016. (HK 4.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség 2016-2017-2018. évi kiképzési feladatairól szóló 364/2015. (HK 12.) HVKFH intézkedés módosításáról

348

116/2016. (HK 4.) HVKF intézkedés Az AS-350B típusú helikopterek alkalmazásba vételével összefüggő feladatokról

349

2/2016. (HK 4.) HVKFH parancs Az Egységes Alapkiképzés Program című szolgálati könyv kidolgozásáról

350

3/2016. (HK 4.) HVKFH parancs A Felderítő támogatás elvei és gyakorlata, valamint az Elfogott személyek, zsákmányolt anyagok és okmányok kezelése doktrínák 1. kiadásának felülvizsgálatáról

351

4/2016. (HK 4.) HVKFH parancs Az Atom, biológiai, vegyi védelmi doktrína 1. kiadásának felülvizsgálatáról

352

5/2016. (HK 4.) HVKFH parancs A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Doktrína 3. kiadásának felülvizsgálatáról

352


Főnöki rendelkezések

 

2/2016. (HK 4.) HVK LOGCSF szakutasítás A NATO Erők Integrációs Egysége logisztikai támogatásának megtervezéséről és végrehajtásáról

354

217/2016. (HK 4.) MH RKKK intézkedés A Magyar Honvédség Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ csapatkarjelzésének és csapatjelvényének rendszeresítéséről

355

369/2016. (HK 4.) MH 2. KRE intézkedés Az MH 2. Különleges Rendeltetésű Ezred csapatkarjelzésének és csapatjelvényének rendszeresítéséről

357

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.20.