A kiadó honlapja

Ön az oldal 223412. látogatója        

Budapest

2016. MÁJUS 17.,

kedd


 


CXLIII. ÉVFOLYAM

5. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Miniszteri utasítások

 

15/2016. (IV. 25.) HM utasítás A kiképzési-oktatási és regeneráló központok működési rendjéről, valamint a rekreációra és a regenerálódásra vonatkozó részletes szabályokról szóló 48/2013. (VIII. 23.) HM utasítás módosításáról

365

16/2016. (IV. 25.) HM utasítás A fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások biztosításának egyes kérdéseiről szóló 14/2015. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

371

17/2016. (IV. 25.) HM utasítás Kiemelt fontosságú rendezvénnyé történő minősítésről

372


Államtitkári intézkedések

 

13/2016. (HK 5.) HM KÁT szakutasítás A felsőoktatásban tanulmányaikat teljesítő hallgatók képzési program keretében előírt, Honvédelmi Minisztériumban, a honvédelmi miniszter irányítása alá tartozó központi hivataloknál és a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeteknél letöltendő szakmai gyakorlatával kapcsolatos eljárásrendről

373

14/2016. (HK 5.) HM KÁT szakutasítás A kincstári számlakezelés és pénzforgalom rendjéről szóló 18/2012. (HK 12.) HM KÁT szakutasítás módosításáról

382

15/2016. (HK 5.) HM KÁT szakutasítás A Magyar Honvédség élelmezési pénz- és anyagnormáiról szóló NORMAFÜZET kiadásáról szóló 22/2014. (HK 9.) HM KÁT szakutasítás módosításáról

382

24/2016. (HK 5.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség soron kívüli feladatellátásba bevonható békében meglévő állományának felméréséről és a feladatellátásra történő felkészüléséről

385

25/2016. (HK 5.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés Az Ideiglenes Biztonsági Határzárral, a KÖZÖS AKARAT feladattal, valamint a tömeges migráció okozta válsághelyzet kezelésével és az arra történő felkészüléssel összefüggő minisztériumi készenléti és ügyeleti szolgálatok létesítéséről szóló 97/2015. (HK 1/2016.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

385

26/2016. (HK 5.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A pénzbeli juttatások folyósításának rendjéről és számviteli elszámolásuk egyes kérdéseiről

386

27/2016. (HK 5.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Századvég Politikai Iskola Alapítvánnyal, és a Századvég Gazdaságkutató Zrt.-vel kötött keretmegállapodással összefüggő szakfeladatok végrehajtásáról és az adatszolgáltatás rendjéről

396

28/2016. (HK 5.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti Munkavédelmi Szabályzatának kiadásáról

399

32/2016. (HK 5.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A helyőrségi, a katonai rendészeti, a komendáns és az őrzés-védelmi feladatok irányításának, ellátásának és ellenőrzésének rendjéről

422

33/2016. (HK 5.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A műveleti beszerzések lefolytatásának rendjéről szóló 53/2011. (HK 15.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

427

35/2016. (HK 5.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi képzésben részt vevő személyi állomány nemzeti támogatásával összefüggő 2016. évi ellátási normákról

428


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

M/1/2016. (HK 5.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség NATO Reagáló Erők 2017. évi váltásába felajánlott erők vezetési rendjéről, felépítéséről, készenléti besorolásáról, valamint jelentési és riasztási értesítési rendjéről

443

121/2016. (HK 5.) HVKF intézkedés A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetre vonatkozó feladatok végrehajtásának vezetési rendjéről

443

122/2016. (HK 5.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben való közreműködése keretében végrehajtandó katonai tevékenységek stratégiai szintű vezetése érdekében a Stratégiai Műveletvezető Központ részleges aktivizálásáról, valamint feladatellátás rendjéről szóló 106/2016. (HK 4.) HVKF intézkedés módosításáról

443

123/2016. (HK 5.) HVKF intézkedés A balatoni tűzszerész feladatok biztosításáról

443

126/2016. (HK 5.) HVKF intézkedés A multifunkciós atom-, biológiai-, vegyi védelmi szakasz képesség elérésével kapcsolatos feladatokról

443

142/2016. (HK 5.) HVKF intézkedés Magyar Honvédség vezénylő zászlós feladat- és hatásköréről

444

144/2016. (HK 5.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Védelmi Együttműködési Kezdeményezés Európai Unió Harccsoport ideiglenes katonai szervezet megalakításával és felkészítésével kapcsolatos katonai szakmai feladatok előkészítéséről és végrehajtásáról

444

148/2016. (HK 5.) HVKF intézkedés Az Altiszt Fejlesztő Foglalkozás tervezésének és végrehajtásának szabályozására

444

149/2016. (HK 5.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség egészségügyi szakkiképzési és továbbképzési feladatairól

444

117/2016. (HK 5.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. április havi 24 órás szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 110/2016. (HK 4.) HVKF parancs módosításáról

451

118/2016. (HK 5.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. április havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 109/2016. (HK 4.) HVKF parancs módosításáról

451

119/2016. (HK 5.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. április havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 109/2016. (HK 4.) HVKF parancs módosításáról

451

120/2016. (HK 5.) HVKF parancs Az amerikai szervezésű "ANAKONDA RESPONSE 2016" nemzetközi gyakorlat befogadó nemzeti támogatásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

451

127/2016. (HK 5.) HVKF parancs A megalakuló kiképző századok állományának módszertani felkészítéséről

451

131/2016. (HK 5.) HVKF parancs A XV. Rendőri és Katonai Mesterlövő Világkupa Katonai Versenynapjának előkészítéséről és végrehajtásáról szóló 108/2016. (HK 4.) HVKF parancs hatályon kívül helyezéséről

451

132/2016. (HK 5.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. április havi 24 órás szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 110/2016. (HK 4.) HVKF parancs módosításáról

451

133/2016. (HK 5.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. március havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 61/2016. (HK 3.) HVKF parancs módosításáról, továbbá a Stratégiai Művelet Központ 2016. április havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 109/2016. (HK 4.) HVKF parancs módosításáról

451

135/2016. (HK 5.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. április havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 109/2016. (HK 4.) HVKF parancs módosításáról

452

136/2016. (HK 5.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2016. május hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről

452

137/2016. (HK 5.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. április havi 24 órás szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 110/2016. (HK 4.) HVKF parancs módosításáról

452

138/2016. (HK 5.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. május havi 24 órás szolgálat szolgálatvezényléséről

452

139/2016. (HK 5.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. május havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről

452

143/2016. (HK 5.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2016. április havi 24 órás szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 110/2016. (HK 4.) HVKF parancs módosításáról

452

145/2016. (HK 5.) HVKF parancs A Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoportfőnökség csoportfőnöki beosztás átadás-átvételével kapcsolatos feladatokról

452

146/2016. (HK 5.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. április havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 109/2016. (HK 4.) HVKF parancs módosításáról, továbbá a Stratégiai Művelet Központ 2016. május havi készenléti szolgálatvezényléséről szóló 139/2016. (HK 5.) HVKF parancs módosításáról

452

147/2016. (HK 5.) HVKF parancs A 2016. május havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

452

150/2016. (HK 5.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. április havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 109/2016. (HK 4.) HVKF parancs módosításáról, továbbá a Stratégiai Művelet Központ 2016. május havi készenléti szolgálatvezényléséről szóló 139/2016. (HK 5.) HVKF parancs módosításáról

452

151/2016. (HK 5.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. május havi 24 órás szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 138/2016. (HK 5.) HVKF parancs módosításáról

452

130/2016. (HK 5.) HVKF szakutasítás A Kiképzési program az MH logisztikai legénységi állományú katonák és alegységek részére című főnökségi kiadvány kiadásról szóló 31/2015. (HK 3.) szakutasítás mellékletének módosításáról

453

134/2016. (HK 5.) HVKF szakutasítás A Magyar Honvédség szabályzatfejlesztési tevékenységében részt vevő szervek, szervezetek feladatairól

453

6/2016. (HK 5.) HVKFH szakutasítás A NATO egységesítési egyezmény nemzeti bevezetéséről

455

7/2016. (HK 5.) HVKFH szakutasítás NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról és hatályba léptetéséről

456


Főnöki rendelkezések

 

3/2016. (HK 5.) HVK LOGCSF szakutasítás Az ejtőernyő rendszerek üzemeltetési utasításainak hatályba léptetéséről

458


Szervezeti hírek

 

MH HKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítése

459

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.