A kiadó honlapja

Ön az oldal 74685. látogatója        

Budapest

2016. MÁJUS 31.,

kedd


 


LXIV. ÉVFOLYAM

5. szám


 

ÁRA: 1680 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Személyi hírek

 

Kinevezések

58

Áthelyezések

58

Megbízás

59

Kirendelések

59

Szolgálati viszony megszűnések

59

Halálozások

59

Igazolvány érvénytelenítése

60


Közlemények

 

Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

60

Pályázati felhívás ügyészségi fogalmazói állások betöltésére

62

ISSN 0133-8242 (Nyomtatott)
ISSN 2063-1995 (Online)

Ü G Y É S Z S É G I   K Ö Z L Ö N Y

2019.01.19.