A kiadó honlapja

Ön az oldal 223427. látogatója        

Budapest

2016. JÚLIUS 22.,

péntek


 


CXLIII. ÉVFOLYAM

7. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

168/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

622

9/2016. (VI. 29.) HM rendelet Egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

623

10/2016. (VI. 29.) HM rendelet A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendeletnek az egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXVIII. törvénnyel összefüggő módosításáról

628

11/2016. (VII. 4.) HM rendelet A honvédelmi foglalkoztatókkal kapcsolatos munkaügyi hatósági tevékenység sajátos szabályairól

638

12/2016. (VII. 5.) HM rendelet A honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosításáról

640


Határozatok

 

1297/2016. (VI. 13.) Korm határozat A Magyar Honvédség terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges beszerzéseinek a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti minősítéséről

641

1/2016. (HK 7.) HM határozat A Honvédelmi Minisztérium biztonsági vezető helyettes kinevezéséről

641

202/2016. (HK 7.) HVKF határozat Alkalmazásba vételre kerülő különböző haditechnikai eszközökről

641


Miniszteri utasítások

 

29/2016. (V. 31.) HM utasítás A honvédelmi felkészítést érintő szervezetátalakításról, a Honvédelmi Minisztérium szervezeti korszerűsítésével összefüggő feladatokról és egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

642

30/2016. (VI. 24.) HM utasítás A külföldi fegyveres erők eszközei magyarországi, valamint a Magyar Honvédség eszközei külföldön végrehajtott üzemanyag feltöltésének és elszámolásának rendjéről szóló 1/2012. (I. 13.) HM utasítás hatályon kívül helyezéséről és a honvédelmi szervezetek által a Stratégiai Légi Szállítási Képesség program kapcsán nyújtott egyes szolgáltatásokról és azok elszámolási, számlázási és egyéb eljárási rendjéről szóló 56/2012. (VIII. 3.) HM utasítás módosításáról

665

31/2016. (VII. 5.) HM utasítás A Honvédségi járművek fenntartásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 97/2009. (XII. 11.) HM utasítás módosításáról

666

32/2016. (VII. 5.) HM utasítás A biztonsági ügyeleti feladatok ellátásáról és jelentési kötelezettség körébe tartozó biztonsági kihívást jelentő helyzetek jegyzékéről szóló 119/2011. (XI. 10.) HM utasítás módosításáról

667


Államtitkári intézkedések

 

19/2016. (HK 7.) HM KÁT szakutasítás A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény befektetett eszközei és készletei tárolóhely törzsállományának felvételéről, valamint az intézményi tárolóhely-kódokról szóló 27/2014. (HK 10.) HM KÁT szakutasítás hatályon kívül helyezéséről

668

20/2016. (HK 7.) HM VGHÁT szakutasítás Magyar katonai szabványok visszavonásáról

668

21/2016. (HK 7.) HM VGHÁT szakutasítás A Magyar Szabványügyi Testület Műszaki Bizottságaiba kijelölt képviselőkről

673

22/2016. (HK 7.) HM VGHÁT szakutasítás A honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli ellátási-utaltsági rendjéről szóló 14/2014. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasítás módosításáról

675

23/2016. (HK 7.) HM VGHÁT szakutasítás A külföldi szervezetek eszközei magyarországi, valamint a Magyar Honvédség eszközei külföldön végrehajtott üzemanyag-feltöltésének és elszámolásának rendjéről

675

50/2016. (HK 7.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény gazdálkodásáról szóló 63/2014. (HK 8.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés módosításáról

693

52/2016. (HK 7.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés A mérnök-, a légijármű-vezető és a pénzügyi képzés megvalósíthatóságával és bevezetésével kapcsolatos feladatokról

693

54/2016. (HK 7.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés A 2016. évi Red Bull Air Race Világkupa előkészítéséről és végrehajtásáról

695

55/2016. (HK 7.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés A hivatásos és szerződéses állományú altisztek, valamint a legénységi állományú katonák kérdőíves vizsgálatáról szóló 27/2015. (HK 6.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés módosításáról

697

59/2016. (HK 7.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés A Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program KEHOP-5.2.1. „Egyházi fenntartású kórházak, valamint a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ épületenergetikai fejlesztése” tárgyú felhívás keretében megvalósuló „A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ épületenergetikai fejlesztése” című projekt előkészítésének és végrehajtásának feladatairól

698


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

189/2016. (HK 7.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2016. június hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről szóló 169/2016. (HK 6.) HVKF parancs módosításáról

721

190/2016. (HK 7.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központban szolgálatot ellátó személyek kijelöléséről szóló 154/2016. (HK 6.) HVKF parancs módosításáról

721

199/2016. (HK 7.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. június havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről

721

200/2016. (HK 7.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. május havi 24 órás szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 138/2016. (HK 5.) HVKF parancs módosításáról

721

201/2016. (HK 7.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. május havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 139/2016. (HK 5.) HVKF parancs módosításáról

721

203/2016. (HK 7.) HVKF parancs A megalakuló kiképző századok állományának módszertani felkészítéséről szóló 127/2016. (HK 5.) HVKF parancs módosításáról

721

204/2016. (HK 7.) HVKF parancs A határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésére és a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetre vonatkozó feladatok egészségügyi biztosításának megtervezéséről, megszervezéséről és végrehajtásáról szóló 156/2016. (HK 6.) HVKF parancs módosításáról

721

206/2016. (HK 7.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Informatikai Szabályzata 1. számú módosításának kidolgozásáról

721

209/2016. (HK 7.) HVKF parancs A Honvéd Vezérkar szervezetének racionalizálásával, valamint a Magyar Honvédség egyes katonai szervezetei feladatrendszerének, illetve szervezeti felépítésének átalakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

722

211/2016. (HK 7.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. június havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 199/2016. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról

722

212/2016. (HK 7.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. június havi sajtó készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről

722

213/2016. (HK 7.) HVKF parancs A nyári táboroztatás végrehajtásáról szóló 155/2016. (HK 6.) HVKF parancs módosításáról

723

234/2016. (HK 7.) HVKF parancs A XXXII. Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam előkészítéséről és végrehajtásáról

723

236/2016. (HK 7.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. június havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 199/2016. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról

723

245/2016. (HK 7.) HVKF parancs Az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis egészségügyi biztosítási feladatainak végrehajtásáról szóló 329/2014. (HK 12.) HVKF parancs módosításáról

723

246/2016. (HK 7.) HVKF parancs Az OHIO Nemzeti Gárdával való együttműködés céljából négy fő magyar törzstiszt kiválasztására, felkészítésére és telepítésére a KFOR Műveleti Keleti Többnemzeti Harccsoport parancsnokságra

723

249/2016. (HK 7.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. július – augusztus havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről

723

250/2016. (HK 7.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2016. július hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről

723

252/2016. (HK 7.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. június havi sajtó készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 212/2016. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról

723

253/2016. (HK 7.) HVKF parancs A KÖZÖS AKARAT-I feladat ideiglenes megerősítésével összefüggésben jelentkező feladatok, valamint a Stratégiai Művelet Központ aktivizálása és feladatai végrehajtásának rendjéről

723

254/2016. (HK 7.) HVKF parancs A 2016. július havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

723

255/2016. (HK 7.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központban szolgálatot ellátó személyek kijelöléséről

723

256/2016. (HK 7.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központban szolgálatot ellátó személyek kijelöléséről szóló 154/2016. (HK. 6.) HVKF parancs módosításáról

723

257/2016. (HK 7.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. június havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 199/2016. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról

724

262/2016. (HK 7.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. július havi 24 órás szolgálat szolgálatvezényléséről

724

263/2016. (HK 7.) HVKF parancs A határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésére és a tömeges bevándorlás miatt kihirdetett válsághelyzetre vonatkozó közegészségügyi és járványügyi feladatok helyszíni végrehajtásáról

724

264/2016. (HK 7.) HVKF parancs A határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésére és a tömeges bevándorlás miatt kihirdetett válsághelyzetre vonatkozó feladatok egészségügyi biztosításának megtervezéséről, megszervezéséről és végrehajtásáról szóló 156/2016. (HK 6.) HVKF parancs módosításáról

724

270/2016. (HK 7.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. július havi 24 órás szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 262/2016. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról

724

271/2016. (HK 7.) HVKF parancs A KÖZÖS AKARAT-I feladat ideiglenes megerősítésével összefüggésben jelentkező feladatok, valamint a Stratégiai Művelet Központ aktivizálása és feladatai végrehajtásának rendjéről szóló 253/2016. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról

724

272/2016. (HK 7.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központban 2016. július hónapban szolgálatot ellátó személyekről

724

273/2016. (HK 7.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Különleges Műveleti Osztag 341 és 881 kijelöléséről és felkészítéséről

724

187/2016. (HK 7.) HVKF intézkedés A Honvédelmi Minisztérium informatikai fejlesztései során különböző projektek részeként átvett eszközökkel kapcsolatos logisztikai feladatok meghatározásáról

724

M/2/2016. (HK 7.)HVKF intézkedés A Magyar Honvédség szárazföldi fegyveres készenléti szolgálat erőinek kijelöléséről, vezénylésének és a szolgálat ellátásának rendjéről szóló M/1/2014. (HK 1.) HVKF intézkedés módosításáról

728

188/2016. (HK 7.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben való közreműködése keretében végrehajtandó katonai tevékenységek stratégiai szintű vezetése érdekében a Stratégiai Művelet Központ részleges aktivizálásáról, valamint a feladatok végrehajtásának rendjéről

728

205/2016. (HK 7.)HVKF intézkedés A Magyar Honvédség az Európai Uniónak a Földközi-tengeri térség déli középső részén folytatott katonai műveletében (EU NAVFOR MED) történő részvételének előkészítéséről és végrehajtásáról szóló 159/2015. (HK 7.) HVKF intézkedés módosításáról

728

208/2016. (HK 7.) HVKF intézkedés Az egyiptomi hallgatók részére felajánlott nemzetközi Rögtönzött Robbanószerkezetek Elleni Tevékenység harcászati tanfolyam biztosításával összefüggő feladatok végrehajtásáról

728

233/2016. (HK 7.) HVKF intézkedés A „WARPAINT RIDE 2016” közös kiképzés előkészítéséről és végrehajtásáról

728

239/2016. (HK 7.) HVKF intézkedés Az egyes műveletekben részt vevő állomány pihentetésének egyes szabályairól

729

247/2016. (HK 7.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésében közreműködő állományának erőalkalmazásával kapcsolatos egyes feladatokról

729

248/2016. (HK 7.) HVKF intézkedés A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésében közreműködő honvédségi erők erőalkalmazásának szabályairól szóló 240/2015. (HK 9.) HVKF intézkedés módosításáról

729

9/2016. (HK 7.) HVKFH szakutasítás NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

729

10/2016. (HK 7.) HVKFH szakutasítás NATO egységesítési egyezmény bevezetéséről

730


Főnöki rendelkezések

 

M/3/2016. (HK 7.) HVK HDMCSF szakutasítás A Magyar Honvédség vezető ügyeleti szolgálatairól

731

13/2016. (HK 7.) HVK HIICSF szakutasítás A Minősített Elektronikus Adatkezelő Rendszereinek biztonsági akkreditációs eljárásrendjéről

731


Szervezeti hírek

 

Hadigondozottak Közalapítvány Alapító Okirat (egységes szerkezetben, a változások vastagon szedve)

732

MH HKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítése

740

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.