A kiadó honlapja

Ön az oldal 278242. látogatója        

Budapest

2016. AUGUSZTUS 26.,

péntek


 


CXLIII. ÉVFOLYAM

8. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

226/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény hatálya alá tartozó haditechnikai eszközök és szolgáltatások részletes paramétereinek meghatározásáról

749

13/2016. (VII. 22.) HM rendelet A szolgálati fegyver Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál történő rendszeresítésének, viselésének rendjéről és használatának részletes szabályairól

770

14/2016. (VIII. 8.) HM rendelet A kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének szabályairól szóló 10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának, valamint a kiegészítő támogatások megállapításának és folyósításának szabályairól szóló 11/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról

772


Határozatok

 

265/2016. (VII. 20.) KE határozat Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

773

266/2016. (VII. 20.) KE határozat Határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről

773


Miniszteri utasítások

 

33/2016. (VII. 15.) HM utasítás A Magyar-Orosz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak kijelöléséről

774

34/2016. (VII. 15.) HM utasítás Az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról

774

35/2016. (VII. 15.) HM utasítás A polgári felsőoktatási intézmények és szakképző iskolák hallgatóival köthető ösztöndíjszerződésről, valamint az ösztöndíj folyósításának rendjéről szóló 38/2014. (V. 30.) HM utasítás módosításáról

778

36/2016. (VII. 15.) HM utasítás A ruházati illetménynorma 2016. évi összegeinek megállapításáról szóló 22/2016. (V. 20.) HM utasítás módosításáról

782

37/2016. (VII. 15.) HM utasítás A Magyar Honvédség külföldi képviseletei költségvetési gazdálkodásáról szóló 61/2012. (VIII. 31.) HM utasítás módosításáról

783

38/2016. (VII. 21.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium központi hivatalai és a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó egyes szervezetek racionalizálásával összefüggő feladatokról és egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

784

39/2016. (VII. 21.) HM utasítás A honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása és a Honvédelmi Minisztérium tagsági joggyakorlása alá tartozó közhasznú nonprofit gazdasági társaságok támogatásáról

802

40/2016. (VII. 29.) HM utasítás Kiemelt fontosságú rendezvénnyé történő minősítésről

805

41/2016. (VIII. 4.) HM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

805

42/2016. (VIII. 12.) HM utasítás A miniszteri szemlékről

806

43/2016. (VIII. 12.) HM utasítás A honvédelmi miniszteri objektumok védelmével, működésével és az ezzel összefüggő irányítási tevékenységgel kapcsolatos feladatokról

807

44/2016. (VIII. 12.) HM utasítás Az osztályba sorolás rendjéről szóló 72/2009. (VIII. 28.) HM utasítás módosításáról

811

45/2016. (VIII. 12.) HM utasítás A bujáki Kiképzési, Oktatási és Regeneráló Központ, valamint az Erdőfénye Kastélyszálló átadás-átvételével összefüggő feladatokról és egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

812


Államtitkári intézkedések

 

24/2016. (HK 8.) HM VGHÁT szakutasítás NATO egységesítési egyezmény bevezetéséről

815

62/2016. (HK 8.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés Az MH BHD KRI 5. számú KORK (Buják), valamint az Erdőfénye Kastélyszálló (Erdőbénye) átadás-átvételét elkészítő munkacsoport létrehozásáról

816

63/2016. (HK 8.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti feladatban résztvevő állomány szolgálatteljesítésének sajátos szabályairól szóló 11/2016. (HK 3.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

816

66/2016. (HK 8.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A személy és vagyonbiztonság növelése céljából a katasztrófavédelmi beavatkozások hatékonyságának fokozásáról szóló KEHOP-1.6.0. felhívás keretében megvalósuló, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ katasztrófa-egészségügyi képességének fejlesztése projekt előkészítésének és végrehajtásának feladatairól

816

67/2016. (HK 8.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésére és a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetre vonatkozó feladatokról szóló 7/2016. (HK 2.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

838

68/2016. (HK 8.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés Az Ideiglenes Biztonsági Határzárral, a KÖZÖS AKARAT feladattal, valamint a tömeges migráció okozta válsághelyzet kezelésével és az arra történő felkészüléssel összefüggő minisztériumi készenléti és ügyeleti szolgálatok létesítéséről szóló 97/2015. (HK 1/2016.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

838

69/2016. (HK 8.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A NATO Védelmi Akadémia 129. felsővezetői tanfolyama magyarországi látogatásának előkészítésével és lebonyolításával összefüggő feladatok végrehajtásáról

839


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

279/2016. (HK 8.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. július havi 24 órás szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 262/2016. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról, továbbá a Stratégiai Művelet Központ 2016. július havi 24 órás szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 272/2016. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról

839

282/2016. (HK 8.) HVKF parancs A határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésére és a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetre vonatkozó feladatok egészségügyi biztosításának megtervezéséről, megszervezéséről és végrehajtásáról szóló 156/2016. (HK 6.) HVKF parancs módosításáról

839

283/2016. (HK 8.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. július havi 24 órás szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 272/2016. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról

839

284/2016. (HK 8.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. július-augusztus havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 249/2016. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról

286/2016. (HK 8.) HVKF parancs A Védelmi és Közigazgatási Csoportban, valamint Stratégiai Művelet Vezető Csoport - Katasztrófavédelmi Operatív Törzsben készenléti szolgálatot ellátó személyek kijelöléséről szóló 193/2015. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról

839

287/2016. (HK 8.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2016. július hónapban készenléti, valamint szolgálatot ellátó személyek kijelöléséről szóló 250/2016. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról

839

288/2016. (HK 8.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. július-augusztus havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 249/2016. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról

840

289/2016. (HK 8.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. július hónapban szolgálatot ellátó személyekről szóló 272/2016. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról, továbbá a Stratégiai Művelet Központ 2016. július-augusztus havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 249/2016. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról

840

290/2016. (HK 8.) HVKF parancs A KÖZÖS AKARAT-I feladat ideiglenes megerősítésével összefüggésben jelentkező feladatok, valamint a Stratégiai Művelet Központ aktivizálása és feladatai végrehajtásának rendjéről szóló 253/2016. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról

840

291/2016. (HK 8.) HVKF parancs A szervezet elemzés-értékelés 2016. évi feladatainak végrehajtásáról

840

293/2016. (HK 8.) HVKF parancs A 2016. augusztus havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

840

294/2016. (HK 8.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. július-augusztus havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 249/2016. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról

840

300/2016. (HK 8.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. július-augusztus havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 249/2016. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról

840

301/2016. (HK 8.) HVKF parancs A Védelmi és Közigazgatási Csoportban 2016. augusztus hónapban készenléti, valamint szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről

840

312/2016. (HK 8.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. július-augusztus havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 249/2016. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról

840

315/2016. (HK 8.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. július-augusztus havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 249/2016. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról

840

316/2016. (HK 8.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központban szolgálatot ellátó személyek kijelöléséről szóló 154/2016. (HK 6.) HVKF parancs módosításáról

841

319/2016. (HK 8.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. július-augusztus havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 249/2016. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról

841

320/2016. (HK 8.) HVKF parancs A terrorveszélyhelyzetre történő felkészüléssel kapcsolatos feladatok tervezéséről, valamint azok végrehajtására történő felkészülésről

841

321/2016. (HK 8.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. július-augusztus havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 249/2016. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról

841

311/2016. (HK 8.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség 2016-2017-2018. évi kiképzési feladatairól szóló 364/2015. (HK 12.) HVKF intézkedés módosításáról

841

318/2016. (HK 8.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben való közreműködése esetén, valamint egyes különleges jogrendi helyzetek kezdeményezését vagy kihirdetését követő esetekben a Stratégiai Művelet Központ részleges aktivizálásáról, valamint a feladatok végrehajtásának rendjéről

841

11/2016. (HK 8.) HVKFH parancs A Magyar Honvédség Kiképzési Doktrína 1. kiadásának felülvizsgálatáról szóló 14/2015. (HK 6.) HVKFH parancs módosításáról

841

12/2016. (HK 8.) HVKFH szakutasítás A NATO egységesítési egyezmény bevezetéséről

842


Főnöki rendelkezések

 

M/4//2016. (HK 8.) HVK HDMCSF szakutasítás A Magyar Honvédség Technikai Riasztási Rendszere működési rendjéről és a Magyar Honvédség katonai szervezetei riasztási utaltságáról szóló M/2/2010 HM HKF intézkedés módosításáról

843

612/2016. (HK 8.) HVK SZCSF szakutasítás Személyügyi szerv vezetőjének minősülő szakmai elöljárók kijelöléséről

843

7/2016. (HK 8.) HVK LOGCSF szakutasítás Az AS-350B típusú helikopterek üzembentartási és karbantartási szabályairól

843


Szervezeti hírek

 

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítése

844

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.02.21.