A kiadó honlapja

Ön az oldal 223415. látogatója        

Budapest

2016. SZEPTEMBER 27..,

kedd


 


CXLIII. ÉVFOLYAM

9. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

259/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet A honvédelemért felelős miniszter irányítása alatt álló központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő háttérintézmények megszűnésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról és az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) székhelyének kialakítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 466/2013. (XII. 5.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

853

15/2016. (VIII. 31.) HM rendelet A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosításáról

873

16/2016. (VIII. 31.) HM rendelet Az egyes honvédelmi miniszteri rendeleteknek a honvédelmi miniszter irányítása alá tartozó központi hivatalok szervezeti integrációjával összefüggő módosításáról

878

17/2016. (IX. 8.) HM rendelet A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.) HM rendelet és a tűzvédelmi és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól szóló 18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet módosításáról

883

18/2016. (IX. 8.) HM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 1/2015. (II. 25.) HM rendelet módosításáról

884


Határozatok

 

289/2016. (VIII. 19.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

885

290/2016. (VIII. 19.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

885

291/2016. (VIII. 19.) KE határozat Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

885

1467/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat A Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 1525/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat módosításáról

885

358/2016. (HK 9.) HVKF határozat Alkalmazásba vételre kerülő hadfelszerelésről

886


Miniszteri utasítások

 

46/2016. (VIII. 25.) HM utasítás A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről, ellenőrzéséről, valamint az ezzel összefüggő adatok nyilvántartásáról

887

47/2016. (VIII. 31.) HM utasítás Egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

889

48/2016. (VIII. 31.) HM utasítás Egyes kiadmányozási jogkörök átadásáról

918

49/2016. (IX. 8.) HM utasítás A tartós külföldi szolgálatot teljesítők reprezentációs tevékenységéről szóló 117/2011. (X. 21.) HM utasítás módosításáról

918

50/2016. (IX. 8.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről szóló 18/2014. (III. 7.) HM utasítás módosításáról

919


Államtitkári intézkedések

 

25/2016. (HK 9.) HM VGHÁT szakutasítás A honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli ellátási-utaltsági rendjéről szóló 14/2014. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasítás módosításáról

922

71/2016. (HK 9.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A NATO új légi vezetési és irányítási rendszere ARS Veszprém rendszerelemének teljes műveleti alkalmazásba vételével összefüggő feladatokról

922

72/2016. (HK 9.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium központi hivatalai és a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó egyes szervezetek racionalizálásával összefüggő egyes feladatokról és a Honvédelmi Minisztérium átalakításával összefüggő egyes feladatok végrehajtásáról szóló 13/2016. (HK 3.) HM KÁT- HVKF együttes intézkedés módosításáról

922

74/2016. (HK 9.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A KÖZÖS AKARAT-I feladat személyi állományának soron kívül részleges váltásának biztosításával összefüggésben jelentkező feladatok végrehajtási rendjéről

935

75/2016. (HK 9.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség Központi Ügyelet működésének szabályozásáról szóló 24/2014. (HK 5.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

935

76/2016. (HK 9.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti feladatban résztvevő állomány szolgálatteljesítésének sajátos szabályairól szóló 11/2016. (HK 3.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

935

77/2016. (HK 9.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény gazdálkodásáról szóló 63/2014. (HK 8.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

935


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

322/2016. (HK 9.) HVKF parancs A 2016. augusztus 20-ai, államalapító Szent István király napja alkalmából szervezett ünnepségekkel összefüggő feladatokról

936

324/2016. (HK 9.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2016. szeptember hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről

936

329/2016. (HK 9.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. augusztus hónapban szolgálatot ellátó személyekről

936

332/2016. (HK 9.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság parancsnoki, valamint a Zrínyi Miklós laktanya és egyetemi kampusz laktanya-parancsnoki teendők átadás-átvételével kapcsolatos feladatokról

936

333/2016. (HK 9.) HVKF parancs A Honvéd Vezérkar Kiképzési és Oktatási Csoportfőnökség csoportfőnöki beosztás átadás-átvételével kapcsolatos feladatokról

936

334/2016. (HK 9.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. szeptember havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről

936

335/2016. (HK 9.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központban szolgálatot ellátó személyek kijelöléséről

936

336/2016. (HK 9.) HVKF parancs A KÖZÖS AKARAT-I feladattal kapcsolatos megerősítő intézkedések szabályozásáról

936

337/2016. (HK 9.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. július-augusztus havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 249/2016. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról

936

343/2016. (HK 9.) HVKF parancs A tanulmányokat támogató kötelék létrehozásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 4/2015. (HK 2.) HVKF parancs módosításáról

936

347/2016. (HK 9.) HVKF parancs A 2016. szeptember havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

936

351/2016. (HK 9.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. július-augusztus havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 249/2016. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról, továbbá a Stratégiai Művelet Központban 2016. július hónapban szolgálatot ellátó személyekről szóló 272/2016. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról

937

352/2016. (HK 9.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központban szolgálatot ellátó személyek kijelöléséről szóló 335/2016. (HK 9.) HVKF parancs módosításáról

937

354/2016. (HK 9.) HVKF parancs A Magyar Honvédség katonai szervezeteinek a 2016. október 2-ra kitűzött népszavazással kapcsolatos feladatairól

937

355/2016. (HK 9.) HVKF parancs A HM-I. objektum, objektumparancsnoki teendőinek átadás-átvételéről

937

356/2016. (HK 9.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. szeptember havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 334/2016. (HK 9.) HVKF parancs módosításáról

937

364/2016. (HK 9.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. szeptember havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 334/2016. (HK 9.) HVKF parancs módosításáról

937

365/2016. (HK 9.) HVKF parancs A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben való közreműködése esetén, valamint egyes különleges jogrendi helyzetek kezdeményezését vagy kihirdetését követő esetekben a Stratégia Műveleti Központ részleges aktivizálásáról, valamint a feladatok végrehajtásának rendjéről

937

366/2016. (HK 9.) HVKF parancs A Hadtáp Szabályzat az élelmezési szakterület részére című szolgálati könyv kiadásáról

937

M/3/2016. (HK 9.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség katonai szervezetei technikai eszközeinek mennyiségi és hadrafoghatósági adatai és a modul alapú képességekre vonatkozó adatok jelentésének rendjéről szóló M/3/2015. (HK 1/2016.) HVKF intézkedés módosításáról

941

328/2016. (HK 9.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben való közreműködése esetén, valamint egyes különleges jogrendi helyzetek kezdeményezését vagy kihirdetését követő esetekben a Stratégiai Művelet Központ részleges aktivizálásáról, valamint a feladatok végrehajtásának rendjéről szóló 318/2016. (HK 8.) HVKF intézkedés módosításáról

941

344/2016. (HK 9.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Védelmi Együttműködési Kezdeményezés Európai Unió Harccsoport ideiglenes katonai szervezet kötelékébe kijelölt erők vezényléséről, szolgálatba léptetéséről és a szolgálat ellátásával kapcsolatos feladatokról

941

14/2016. (HK 9.) HVKFH szakutasítás A NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

941


Főnöki rendelkezések

 

186/2016. (HK 9.) MH 86. SZHB intézkedés A Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis, Szállítóhelikopter Zászlóalj csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

944

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.