A kiadó honlapja

Ön az oldal 223422. látogatója        

Budapest

2017. OKTÓBER 25.,,

szerda


 


CXLIV. ÉVFOLYAM

10. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

273/2017. (IX. 20.) Korm. rendelet A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

909

12/2017. (IX. 27.) HM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 1/2015. (II. 25.) HM rendelet módosításáról

911

13/2017. (IX. 27.) HM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 1/2015. (II. 25.) HM rendelet módosításáról

914


Határozatok

 

371/2017. (IX. 14.) KE határozat Szolgálaton kívüliek állományába tartozás megszüntetéséről és hivatásos állományba való visszavételről

915

377/2017. (IX. 25.) KE határozat Határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről

915


Miniszteri utasítások

 

50/2017. (IX. 15.) HM utasítás Önkéntes tartalékosokkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről

916

51/2017. (IX. 15.) HM utasítás A csapathagyomány-ápolással összefüggő jelképek és ünnepek, valamint az emlékművek katonai objektumokban történő elhelyezésének engedélyezéséről

928

52/2017. (IX. 15.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium fejezet Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszerről szóló 80/2014. (XII. 5.) HM utasítás, valamint a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás módosításáról

934

53/2017. (IX. 29.) HM utasítás A hadfelszerelési együttműködéssel összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló 87/2011. (VII. 29.) HM utasítás módosításáról

934

54/2017. (IX. 29.) HM utasítás A lakhatás támogatásával és az ingatlangazdálkodással összefüggő egyes miniszteri utasítások módosításáról

935

M/1/2017. (HK 10.) HM utasítás A zárt katonai infokommunikációs rendszer használatának rendjéről

968


Államtitkári intézkedések

 

93/2017. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség idegennyelv-képzési rendszerének felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról

968

95/2017. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés Az egyes leltározási és törzsadat-tisztítási feladatok végrehajtásáról szóló 62/2017. (HK 7.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

970

96/2017. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés Egyes pénzügyi ellátási feladatok módosításával összefüggő szakmai feladatok végrehajtásáról

970


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

341/2017. (HK 10.) HVKF parancs Az Észtországban, a visegrádi együttműködés keretében végrehajtásra kerülő "TRAINING BRIDGE 2017" feladat előkészítéséről és végrehajtásáról szóló 169/2017. (HK 6.) HVKF parancs módosításáról

975

345/2017. (HK 10.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2017. augusztus-szeptember havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 273/2017. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról

975

346/2017. (HK 10.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ parancsnoki beosztás átadás-átvételével kapcsolatos feladatokról

975

347/2017. (HK 10.) HVKF parancs A honvédségi erők Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszerbe történő kijelöléséről és készenléti szolgálatba vezényléséről szóló 287/2017. (HK 8.) HVKF parancs hatályon kívül helyezéséről

975

348/2017. (HK 10.) HVKF parancs A II. Békeműveleti Együttműködési Tanfolyam előkészítéséről és végrehajtásáról

976

351/2017. (HK 10.) HVKF parancs Az Önkéntes Területvédelmi Tartalék állomány bevonultatásának, alapfelkészítésének, ünnepélyes eskütételének és zászló adományozásának előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

976

352/2017. (HK 10.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2017. augusztus-szeptember hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről szóló 244/2017. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról

976

354/2017. (HK 10.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2017. augusztus-szeptember havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 273/2017. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról

976

355/2017. (HK 10.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2017. október hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről

976

357/2017. (HK 10.) HVKF parancs A "Magyar Honvédség Évkönyve 2017" című kiadvány szerkesztőbizottságának megalakításáról

976

358/2017. (HK 10.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2017. október havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről

976

359/2017. (HK 10.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2017. augusztus-szeptember havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 273/2017. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról

976

360/2017. (HK 10.) HVKF parancs Honvédségi erők Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszerbe történő kijelöléséről és készenléti szolgálatba vezényléséről

976

363/2017. (HK 10.) HVKF parancs A 2017. október havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

976

366/2017. (HK 10.) HVKF parancs A Honvéd Vezérkar koordinációs helyettes beosztás átadás-átvételével kapcsolatos feladatokról

976

368/2017. (HK 10.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2017. augusztus-szeptember havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 273/2017. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról

977

369/2017. (HK 10.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2017. augusztus-szeptember havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 273/2017. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról

977

371/2017. (HK 10.) HVKF parancs A NATO tagállamok és PfP tagországok számára meghirdetett AEP-66 biológiai mintavételező és identifikáló eljárások tanfolyam szervezéséről és végrehajtásáról

977

372/2017. (HK 10.) HVKF parancs A HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfőnökség csoportfőnöki beosztás átadás-átvételével kapcsolatos feladatokról

977

382/2017. (HK 10.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2017. augusztus-szeptember havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 273/2017. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról

977

383/2017. (HK 10.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2017. október havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 358/2017. (HK 10.) HVKF parancs módosításáról

977

349/2017. (HK 10.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség 2017. (2018-2019.) évi kiképzési feladatokról szóló 513/2016. (HK 1/2017.) HVKF intézkedés módosításáról

977

353/2017. (HK 10.) HVKF intézkedés A tömeges bevándorlás miatt kihirdetett válsághelyzetre vonatkozó feladatok téli időjárási viszonyok közötti végrehajtásáról

977

370/2017. (HK 10.) HVKF intézkedés A 2017/2018. évi influenza szezonra történő felkészülésről

977

373/2017. (HK 10.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Atom, Biológiai, Vegyi Riasztási és Értesítési Rendszer 2017. évi rendszergyakorlatának végrehajtásáról

982

374/2017. (HK 10.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség EUFOR ALTHEA műveletbe felajánlott erők kijelöléséről, felkészítéséről és szolgálatba léptetéséről szóló 182/2012. (HK 9.) HVKF intézkedés módosításáról

982

375/2017. (HK 10.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség NATO Reagáló Erőkbe felajánlott erők kijelölésről, felkészítéséről és szolgálatba léptetéséről szóló 98/2016. (HK 4.) HVKF intézkedés módosításáról

982

M/4/2017. (HK 10.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség szárazföldi fegyveres készenléti szolgálat erőinek kijelöléséről, vezénylésének és szolgálat ellátásának rendjéről szóló M/1/2014. (HK 1.) HVKF intézkedés módosításáról

982


Főnöki rendelkezések

 

991/2017. (HK 10.) HVK SZCSF szakutasítás A szolgálati idő kezdő napok megállapításával kapcsolatos egyes személyügyi szakfeladatok végrehajtásáról

982

10/2017. (HK 10.) HVK HIICSF szakutasítás A Magyar Honvédség fedőnév és fedőszám táblázatok alkalmazásáról

998

3/2017. (HK 10.) HVK KIKOCSF szakutasítás A "Repülőgépvezetők kiképzési kézikönyve (ZLIN242L és ZLIN143LSI) Rvkk-2017/főnökségi kiadvány" hatályba léptetéséről

998


Lapzárta után érkezett anyagok

 

100/2017. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés Az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi koalíciós műveletben résztvevő MH Iraki Kiképzés-biztosító Kontingens megalakításáról, felkészítéséről, feladat-végrehajtásáról és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 38/2015. (HK 7.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés hatályon kívül helyezéséről

998

101/2017. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség saját erői Stratégiai Vészhelyzeti Kivonással kapcsolatos feladatairól

998

102/2017. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A "170 éves a Magyar Honvédség" elnevezésű rendezvénysorozat megszervezésével és végrehajtásával összefüggő feladatokról

998

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.