A kiadó honlapja

Ön az oldal 223424. látogatója        

Budapest

2017. NOVEMBER 22.,,

szerda


 


CXLIV. ÉVFOLYAM

11. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

14/2017. (X. 18.) HM rendelet Egyes jogállási kérdésekkel összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

1005

15/2017. (X. 20.) HM rendelet A tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól

1006


Határozatok

 

110/2017. (HK 11.) HM határozat A Honvédelmi Minisztérium biztonsági vezető kinevezésének visszavonásáról

1013

388/2017. (HK 11.) HVKF határozat Hadfelszerelés alkalmazásba vételéről

1013

422/2017. (X. 31.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

1013

423/2017. (X. 31.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

1014

424/2017. (X. 31.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

1014

425/2017. (X. 31.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

1014

1768/2017. (XI. 7.) Korm. határozat A Honvédelmi Minisztérium fejezetnél a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról

1014


Miniszteri utasítások

 

55/2017. (X. 20.) HM utasítás A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmények igénybevételéről és nyilvántartásáról

1017

56/2017. (X. 25.) HM utasítás A béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról

1018

57/2017. (XI. 6.) HM utasítás A Magyar Honvédség katonai egységes felderítő rendszer átalakításával kapcsolatos egyes feladatokról

1018

58/2017. (XI. 9.) HM utasítás A Honvédelmi Idősügyi Munkacsoportról

1033


Államtitkári intézkedések

 

105/2017. (HK 11.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség beszerzési információs rendszer kialakításáról, valamint a rendszer bevezetésével kapcsolatos feladatokról

1034

106/2017. (HK 11.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyarországon települő NATO Erőket Integráló Elem támogatásáról, és annak a Magyar Honvédséggel való kapcsolattartásról, az adatszolgáltatással és információcserével kapcsolatos feladatokról, valamint az annak tevékenységét támogató munkacsoportról

1034

108/2017. (HK 11.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Szennyezett területek kármentesítése - szakaszolt projektek című, KEHOP - 3.3.1 felhívás keretében megvalósuló, KEHOP-3.3.1-16-2016-00001 számú "Az MH Ócsai üzemanyagraktár területén feltárt szénhidrogén szennyezettség kármentesítése - II szakasz" projekt előkészítésének és végrehajtásának feladatairól

1034

113/2017. (HK 11.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés Az Ideiglenes Biztonsági Határzárral, a KÖZÖS AKARAT feladattal, valamint a tömeges migráció okozta válsághelyzet kezelésével és az arra történő felkészüléssel összefüggő minisztériumi készenléti és ügyeleti szolgálati létesítéséről szóló 97/2015. (HK 1/2016.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

1034

M/7/2017. (HK 11.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés Az Ország Fegyveres Védelmének Terve, a Magyar Honvédség Hadrendje és Készenlét Fokozása Rendszere, valamint a Honvédelmi Ágazati Döntési Rendszer felülvizsgálatáról és átdolgozásáról

1035


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

384/2017. (HK 11.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban, valamint a Stratégiai Művelet Vezető Csoport - Katasztrófavédelmi Operatív Törzsben szolgálatot ellátó személyek kijelöléséről

1036

387/2017. (HK 11.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2017. október havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 358/2017. (HK 10.) HVKF parancs módosításáról

1036

390/2017. (HK 11.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Katonai Képviselő Hivatala, katonai képviselői beosztás átadás-átvételéről

1036

391/2017. (HK 11.) HVKF parancs A 2017. október 23-ai Nemzeti Ünnep megünneplésével, valamint a Halottak Napi koszorúzások és Kegyeleti Gyertyagyújtás végrehajtásával összefüggő feladatokról

1036

392/2017. (HK 11.) HVKF parancs A honvédségi erők Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszerbe történő kijelöléséről és készenléti szolgálatba vezényléséről szóló 360/2017. (HK 10.) HVKF parancs hatályon kívül helyezéséről

1036

395/2017. (HK 11.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2017. november hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről

1036

396/2017. (HK 11.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2017. október havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 358/2017. (HK 10.) HVKF parancs módosításáról

1036

400/2017. (HK 11.) HVKF parancs A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer téli időszakra történő felkészülésének egyes feladatairól

1036

402/2017. (HK 11.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2017. október havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 358/2017. (HK 10.) HVKF parancs módosításáról

1038

403/2017. (HK 11.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központban szolgálatot ellátó személyek kijelöléséről

1038

404/2017. (HK 11.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2017. november havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről

1038

405/2017. (HK 11.) HVKF parancs A 2017. október 23-ai Nemzeti Ünnep megünneplésével, valamint a Halottak Napi koszorúzások és Kegyeleti Gyertyagyújtás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 391/2017. (HK 11.) HVKF parancs módosításáról

1038

406/2017. (HK 11.) HVKF parancs A Kiképzési Program a Magyar Honvédség műszaki katonái részére című főnökségi kiadvány kidolgozásáról

1038

407/2017. (HK 11.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2017. október havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 358/2017. (HK 10.) HVKF parancs módosításáról

1039

408/2017. (HK 11.) HVKF parancs A Honvéd Vezérkar főnök helyettes beosztás átadás-átvételével kapcsolatos feladatokról

1039

411/2017. (HK 11.) HVKF parancs A 2017. november havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

1039

412/2017. (HK 11.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2017. november havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 404/2017. (HK 11.) HVKF parancs módosításáról

1039

415/2017. (HK 11.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2017. november havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 404/2017. (HK 11.) HVKF parancs módosításáról

1039

416/2017. (HK 11.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2017. október havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 358/2017. (HK 10.) HVKF parancs módosításáról

1039

417/2017. (HK 11.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2017. november hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről szóló 395/2017. (HK 11.) HVKF parancs módosításáról

1040

421/2017. (HK 11.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2017. november havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 404/2017. (HK 11.) HVKF parancs módosításáról

1040

397/2017. (HK 11.) HVKF intézkedés A szállítórepülő szakszemélyzet átképzésének végrehajtásáról

1040

401/2017. (HK 11.) HVKF intézkedés A hivatásos, a szerződéses az önkéntes tartalékos, a munkavállaló és a közalkalmazotti állomány gépjárművezetői vizsgára történő felkészítésének szabályairól

1040

418/2017. (HK 11.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség 2017. (2018 - 2019.) évi kiképzési feladatokról szóló 513/2016. (HK 1/2017.) HVKF intézkedés módosításáról

1042

18/2017. (HK 11.) HVKFH szakutasítás NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

1043


Főnöki rendelkezések

 

2/2017. (HK 11.) HVK KIKOCSF szakutasítás A Tűzszerész Szakkiképzési Program című főnökségi kiadvány kiadásáról

1044

16/2017. (HK 11.) HVK LOGCSF szakutasítás A katasztrófavédelmi feladatok logisztikai támogatásának megtervezéséről és végrehajtásáról

1044

48/2017. (HK 11.) HVK HDMCSF szakutasítás A Magyar Honvédség atom-, biológiai és vegyivédelmi feladatainak körében a fenyegetettségi szintek és az egyéni védőeszközök védelmi szintjeinek egységesítéséről

1044


Szervezeti hírek

 

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítése

1045

Honvédelmi Minisztérium A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei

1045


Lapzárta után érkezett anyag

 

116/2017. (HK 11.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A 2017. évi külön juttatásról

1046

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.