A kiadó honlapja

Ön az oldal 223428. látogatója        

Budapest

2017. DECEMBER 29.,,

péntek


 


CXLIV. ÉVFOLYAM

12. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

16/2017. (XI. 27.) HM rendelet A honvédségi járművek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet módosításáról

1053


Határozatok

 

1898/2017. (XII. 5.) Korm. határozat A 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források biztosításáról

1055

1920/2017. (XII. 8.) Korm. határozat A szárazföldi csapatok tűztámogatásának növelésével kapcsolatos feladatokhoz történő előzetes hozzájárulásról

1056

1921/2017. (XII. 8.) Korm. határozat A Magyar Honvédség légtérellenőrző és légvédelmi rendszere azonosítási képességének hosszú távú biztosításával kapcsolatos feladatokhoz történő előzetes hozzájárulásról

1056

1922/2017. (XII. 8.) Korm. határozat A 2018-ban államtudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámkeretről

1057

119/2017. (HK 12.) HM határozat A Honvédelmi Minisztérium biztonsági vezető kinevezéséről

1058


Miniszteri utasítások

 

59/2017. (XI. 16.) HM utasítás A Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság átalakításának második ütemével kapcsolatos szervezési feladatokról

1059

60/2017. (XI. 24.) HM utasítás A NATO Kodifikációs Rendszer alkalmazásáról

1063

61/2017. (XI. 24.) HM utasítás A 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

1071

62/2017. (XI. 24.) HM utasítás Az éves és havi munkatervek összeállításával és a tervezett feladatok megvalósulásának nyomon követésével összefüggő feladatokról szóló 2/2014. (I. 21.) HM utasítás módosításáról

1072

63/2017. (XI. 24.) HM utasítás A költségvetési gazdálkodást érintő egyes HM utasítások módosításáról

1076

64/2017. (XI. 30.) HM utasítás A katonai toborzás rendjéről

1078

65/2017. (XI. 30.) HM utasítás A közalkalmazottak részére biztosítható 2%-os mértékű keresetkiegészítés 2018. évi felszámításáról és felhasználásáról

1090

66/2017. (XI. 30.) HM utasítás A fokozati és a minősítő vizsgák tananyagtartalmával és vizsgaanyagával, valamint a vizsgáztatással kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

1091

67/2017. (XI. 30.) HM utasítás Az integritásirányítási és -menedzsment rendszer kialakításával és fejlesztésével kapcsolatos egyes feladatokról

1098

68/2017. (XI. 30.) HM utasítás A kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzéséről és bejelentésének rendjéről szóló 83/2012. (XI. 16.) HM utasítás, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások biztosításának egyes kérdéseiről szóló 14/2015. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

1102

69/2017. (XI. 30.) HM utasítás Az egyes állami célú légiközlekedéssel összefüggő kiadmányozási jogkörök átadásáról szóló 68/2016. (XII. 22.) HM utasítás módosításáról

1104

70/2017. (XII. 7.) HM utasítás Az önkéntes tartalékosokkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről szóló 50/2017. (IX. 15.) HM utasítás módosításáról

1104

71/2017. (XII. 7.) HM utasítás Egyes miniszteri utasítások módosításáról

1111


Államtitkári intézkedések

 

118/2017. (HK 12.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A KEHOP-1.6.0-15-2016-00003 számú, a Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése című Európai Uniós projekt keretében beszerzett és felújított eszközök és készletek felhasználására kijelölt honvédelmi szervezetek részére történő átadásának feladatairól, továbbá azok használatának egyes szabályairól

1120

125/2017. (HK 12.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség katonai egységes felderítő rendszer átalakításával összefüggő egyes szakmai feladatok végrehajtásáról

1129

127/2017. (HK 12.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság átalakításának második ütemével összefüggő egyes feladatok végrehajtásáról

1134

130/2017. (HK 12.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Szennyezett területek kármentesítése című, KEHOP - 3.3.0 felhívás keretében megvalósuló, KEHOP - 3.3.0-15-2017- 00004 számú "Taszár Repülőtér 'A' és 'B' üzemanyagtelepek kármentesítése" projekt előkészítésének és végrehajtásának feladatairól

1138

M/8/2017. (HK 12.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség készenléte fokozásának követelményeiről szóló M/1/2012. (HK 8.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

1138

20/2017. (HK 12.) HM VGHÁT szakutasítás NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

1139

21/2017. (HK 12.) HM KÁT szakutasítás A Honvédelmi Szervezetek Operatív Belső Kontrollrendszer Kézikönyve kiadásáról

1141


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

438/2017. (HK 12.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2017. november havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 404/2017. (HK 11.) HVKF parancs módosításáról

1191

447/2017. (HK 12.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2017. december havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről

1191

448/2017. (HK 12.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2017. december - 2018. január hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről

1191

449/2017. (HK 12.) HVKF parancs A 2017. december havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

1191

451/2017. (HK 12.) HVKF parancs A HVK Hadműveleti Csoportfőnökség csoportfőnöki beosztás átadás-átvételével kapcsolatos feladatokról

1191

454/2017. (HK 12.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2017. december havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 447/2017. (HK 12.) HVKF parancs módosításáról

1191

461/2017. (HK 12.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központban szolgálatot ellátó személyek kijelöléséről szóló 403/2017. (HK 11.) HVKF parancs módosításáról

1191

466/2017. (HK 12.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Alaki Szabályzata módosításáról

1191

467/2017. (HK 12.) HVKF parancs A Magyar Honvédség katonai szervezeteinek 2017. évi karácsonyi és újévi munkaszüneti napok körüli munkarendjéről

1192

468/2017. (HK 12.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2017. december havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 447/2017. (HK 12.) HVKF parancs módosításáról

1192

469/2017. (HK 12.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoki beosztás és a Székesfehérvár Helyőrség helyőrség-parancsnoki teendők átadás-átvételéről

1193

470/2017. (HK 12.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központban szolgálatot ellátó személyek kijelöléséről szóló 403/2017. (HK 11.) HVKF parancs módosításáról

1193

471/2017. (HK 12.) HVKF parancs A 2018. évi szervezetelemzés-értékeléssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

1193

433/2017. (HK 12.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben való közreműködése esetén, valamint egyes különleges jogrendi helyzetek kezdeményezését vagy kihirdetését követő esetekben a Stratégiai Művelet Központ részleges aktivizálásáról, valamint a feladatok végrehajtásának rendjéről szóló 23/2017. (HK. 2.) HVKF intézkedés módosításáról

1193

434/2017. (HK 12.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Védelmi Együttműködési Kezdeményezés Európai Unió Harccsoport ideiglenes katonai szervezet kötelékébe kijelölt erők vezényléséről, szolgálatba léptetéséről és a szolgálat ellátásával kapcsolatos feladatokról szóló 344/2016. (HK 9.) HVKF intézkedés módosításáról

1193

435/2017. (HK 12.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való részvételével kapcsolatos feladatairól

1193

460/2017. (HK 12.) HVKF szakutasítás A Magyar Honvédség Központi Ügyelet személyi állománya 2018. évi szolgálatteljesítési idejének megállapításáról

1193

465/2017. (HK 12.) HVKF intézkedés A "KÖZÖS AKARAT-I" feladat és az "Ideiglenes Biztonsági Határzár" feladat 2018. évre vonatkozó humán erőforrás biztosításával összefüggésben jelentkező feladatok végrehajtásának rendjéről

1193

453/2017. (HK 12.) HVKF szakutasítás A Magyar Honvédség egységes alapkiképzési programja kiadásáról szóló 107/2017. (HK 4.) HVKF szakutasítás módosításáról

1194

462/2017. (HK 12.) HVKF szakutasítás Az MH Összhaderőnemi Doktrína 4. kiadás kiadásáról

1194

464/2017. (HK 12.) HVKF szakutasítás A Magyar Honvédség Befogadónemzeti Támogatás Doktrína 1. kiadás kiadásáról

1195

19/2017. (HK 12.) HVKFH szakutasítás NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

1195


Főnöki rendelkezések

 

17/2017. (HK 12.) HVK LOGCSF szakutasítás A 3M9M3E KUB típusú irányított légvédelmi rakéták üzemképességi idejéről

1198

360/2017. (HK 12.) MH EK intézkedés A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Védelem-egészségügyi Igazgatóság Repülőorvosi-, Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézet csapatkarjelzésének, csapatjelvényének és csapatérméjének rendszeresítéséről

1198


Szervezeti hírek

 

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítése

1200

Honvédelmi Minisztérium A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei

1200

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.