A kiadó honlapja

Ön az oldal 280162. látogatója        Budapest

2017. FEBRUÁR 9.,,

csütörtök


 


CXLIV. ÉVFOLYAM

2. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Miniszteri utasítások

 

1/2017. (I. 18.) HM utasítás Egyes honvédelmi miniszteri utasításoknak a számlakezeléssel és pénzforgalommal összefüggő módosításáról

236


Államtitkári intézkedések

 

1/2017. (HK 2.) HM VGHÁT szakutasítás A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény gazdálkodásáról

237

2/2017. (HK 2.) HM VGHÁT szakutasítás A ruházati termékek 2017. évi gazdálkodási árainak megállapításáról

248

3/2017. (HK 2.) HM VGHÁT szakutasítás A rendszeresített nyomtatványok 2017. évi egységárainak megállapításáról

278

4/2017. (HK 2.) HM VGHÁT szakutasítás A HM fejezet egységes számviteli politikájáról és számlarendjéről szóló 12/2016. (HK 4.) HM VGHÁT szakutasítás módosításáról

331

5/2017. (HK 2.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A 15M hadiruházattal és felszereléssel történő ellátás ideiglenes rendjéről

331

7/2017. (HK 2.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A NATO Transzformációs Szeminárium előkészítésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

339

10/2017. (HK 2.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés Az önkéntes tartalékosok területvédelmi feladatokra történő felkészítését végző szervezetek átalakításával és a területvédelem járási szintű feladatrendszerével összefüggő egyes feladatok végrehajtásáról

339


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

510/2016. (HK 2/2017.) HVKF parancs A 2017. január havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

345

4/2017. (HK 2.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. december havi és 2017. január havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 480/2016. (HK 12.) HVKF parancs módosításáról

345

5/2017. (HK 2.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2017. február hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről

345

6/2017. (HK 2.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2017. január havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 480/2016. (HK 12.) HVKF parancs módosításáról

345

7/2017. (HK 2.) HVKF szakutasítás A Haditechnikai Szakanyagellátási Szabályzat című szolgálati könyv kiadásáról

345

10/2017. (HK 2.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. december havi és 2017. január havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 480/2016. (HK 12.) HVKF parancs módosításáról

345

11/2017. (HK 2.) HVKF parancs A "Magyar Honvédség Évkönyve 2016" című kiadvány szerkesztőbizottságának megalakításáról

345

12/2017. (HK 2.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. december havi és 2017. január havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 480/2016. (HK 12.) HVKF parancs módosításáról

346

24/2017. (HK 2.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. december havi és 2017. január havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 480/2016. (HK 12.) HVKF parancs módosításáról

346

25/2017. (HK 2.) HVKF parancs A Magyar Honvédség szárazföldi haderőnemének harcszabályzata I. rész című szolgálati könyv kidolgozásáról szóló 384/2015. (HK 1/2016.) HVKF parancs módosításáról

346

26/2017. (HK 2.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2017. január havi HKR tiszt készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről

346

27/2017. (HK 2.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ HKR tiszt szolgálatot ellátó személyek kijelöléséről

346

30/2017. (HK 2.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2017. február havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről

346

44/2017. (HK 2.) HVKF parancs A 2017. január havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról szóló 510/2016. (HK 2/2017.) HVKF parancs módosításáról

347

45/2017. (HK 2.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban, valamint a Stratégiai Művelet Vezető Csoport - Katasztrófavédelmi Operatív törzsben szolgálatot ellátó személyek kijelöléséről

347

46/2017. (HK 2.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központban szolgálatot ellátó személyek kijelöléséről

347

47/2017. (HK 2.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. december havi és 2017. január havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 480/2016. (HK 12.) HVKF parancs módosításáról, továbbá a Stratégiai Művelet Központ 2017. február havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 30/2017. (HK 2.) HVKF parancs módosításáról

347

23/2017. (HK 2.) HVKF intézkedése A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben való közreműködése esetén, valamint egyes különleges jogrendi helyzetek kezdeményezését vagy kihirdetését követő esetekben a Stratégiai Művelet Központ részleges aktivizálásáról, valamint a feladatok végrehajtásának rendjéről

347

28/2017. (HK 2.) HVKF intézkedése A Magyar Honvédség egészségügyi szakkiképzési és továbbképzési feladatairól szóló 149/2016. (HK 5.) HVKF intézkedés módosításáról

347

2/2017. (HK 2.) HVKFH szakutasítás NATO egységesítési egyezmény nemzeti bevezetéséről

348

3/2017. (HK 2.) HVKFH szakutasítás NATO egységesítési egyezmény bevezetéséről

348

4/2017. (HK 2.) HVKFH szakutasítás NATO egységesítési egyezmény bevezetéséről

348

5/2017. (HK 2.) HVKFH szakutasítás NATO egységesítési egyezmény bevezetéséről

349

7/2017. (HK 2.) HVKFH intézkedés A területvédelmi régió parancsnokok felkészítésének biztosításával összefüggő feladatok végrehajtásáról

350


Főnöki rendelkezések

 

9/2016. (HK 2/2017.) HVK LOGCSF intézkedés A "RÁBA H - sorozatú EURO-4 környezetvédelmi kategóriájú gépjárművek csapatjavítási szakutasítása (RÁBA H14.240, RÁBA H18.240, RÁBA H25.240)" című főnökségi kiadvány kiadásáról

350

1/2017. (HK 2.) HVK LOGCSF szakutasítás A "RÁBA H - sorozatú EURO-4 környezetvédelmi kategóriájú gépjárművek csapatjavítási szakutasítása (RÁBA H14.240, RÁBA H18.240, RÁBA H25.240)" című főnökségi kiadvány kiadásáról szóló 9/2016. (HK 2/2017.) HVK LOGCSF intézkedés módosításáról

350

1/2017. (HK 2.) HVK HIICSF szakutasítás A Magyar Honvédség Elektronikus Iratkezelő Rendszer bevezetéséről

351


Szervezeti hírek

 

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítéséről

351

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.03.04.