A kiadó honlapja

Ön az oldal 223408. látogatója        

Budapest

2017. MÁRCIUS 14.,,

kedd


 


CXLIV. ÉVFOLYAM

3. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Miniszteri utasítások

 

2/2017. (I. 31.) HM utasítás A Magyar Honvédség személyi állományának kártalanításáról

356

3/2017. (I. 31.) HM utasítás A közalkalmazottak részére biztosítható 2%-os mértékű keresetkiegészítés 2017. évi felszámításáról és felhasználásáról

361

4/2017. (II. 3.) HM utasítás A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek ellenőrzésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 57/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról

362

5/2017. (II. 21.) HM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

366

6/2017. (II. 21.) HM utasítás A Magyar Honvédség Informatikai Szabályzatának kiadásáról szóló 39/2014. (V. 30.) HM utasítás módosításáról

367

7/2017. (II. 27.) HM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

370


Határozatok

 

49/2017. (HK 3.) HVKF határozat Hadfelszerelés alkalmazásba vételéről

371


Államtitkári intézkedések

 

5/2017. (HK 3.) HM VGHÁT szakutasítás A 2016. évi éves költségvetési beszámoló elkészítésének rendjéről

372

6/2017. (HK 3.) HM VGHÁT szakutasítás A honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli ellátási- utaltsági rendjéről szóló 14/2014. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasítás módosításáról

374

13/2017. (HK 3.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A szolgálati kiküldetéssel, a munkába járással, a helyi szolgálati utazással, valamint az egyéb utazással kapcsolatos költségtérítések elszámolásának eljárási szabályairól

374

14/2017. (HK 3.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény 2016. évi leltározási feladatainak végrehajtásáról szóló 115/2016. (HK 1/2017.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

384

15/2017. (HK 3.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség logisztikai információs rendszer kezdeti képességének kialakításáról, valamint a rendszer bevezetésével kapcsolatos feladatokról szóló 78/2015. (HK 11.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

387

19/2017. (HK 3.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség Központi Ügyelet működésének szabályozásáról szóló 122/2016. (HK 1/2017.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

387


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

48/2017. (HK 3.) HVKF parancs A SABER GUARDIAN 2017 gyakorlat fő tervező Konferencia előkészítéséről és végrehajtásáról

387

51/2017. (HK 3.) HVKF parancs A 2017. február havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

387

52/2017. (HK 3.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. december havi és 2017. január havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 480/2016. (HK 12.) HVKF parancs módosításáról, továbbá a Stratégiai Művelet Központ 2017. február havi készenléti szolgálatvezényléséről szóló 30/2017. (HK 2.) HVKF parancs módosításáról

387

54/2017. (HK 3.) HVKF parancs A Magyar Honvédség személyi állományának kártalanításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

387

59/2017. (HK 3.) HVKF parancs A Magyar Honvédség jégkár-elhárításban történő közreműködésének egyes feladatairól

388

60/2017. (HK 3.) HVKF parancs A Honvéd Vezérkar és a Magyar Honvédség katonai szervezetei 2016. évi feladatai végrehajtásának értékeléséről és 2017. évi feladatairól

389

62/2017. (HK 3.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Rögtönzött Robbanószerkezetek Elleni Tevékenység (C-IED) Kiképző Csoport működtetéséreől

389

63/2017. (HK 3.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2017. február havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 30/2017. (HK 2.) HVKF parancs módosításáról

390

64/2017. (HK 3.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2017. március hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről

390

67/2017. (HK 3.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2017. február havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 30/2017. (HK 2.) HVKF parancs módosításáról

390

68/2017. (HK. 3.) HVKF parancs A Magyar Honvédség jégkár-elhárításban történő közreműködése érdekében elrendelt készenléti szolgálatok megszűntetéséről

391

71/2017. (HK 3.) HVKF parancs A 2017. március havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

391

72/2017. (HK 3.) HVKF parancs A határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésére és a tömeges bevándorlás miatt kihirdetett válsághelyzetre vonatkozó feladatok egészségügyi biztosításának megtervezéséről, megszervezéséről és végrehajtásáról

391

73/2017. (HK 3.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2017. február havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 30/2017. (HK 2.) HVKF parancs módosításáról

391

74/2017. (HK 3.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2017. március havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről

391

82/2017. (HK 3.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2017. február havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 30/2017. (HK 2.) HVKF parancs módosításáról

391

85/2017. (HK 3.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2017. március havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 74/2017. (HK 3.) HVKF parancs módosításáról

391

61/2017. (HK 3.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség további KFOR szerepvállalással kapcsolatos feladatairól

391

8/2017. (HK 3.) HVKFH szakutasítás NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

391


Főnöki rendelkezések

 

M/2/2017. (HK 3.) HVK HDMCSF szakutasítás A Magyar Honvédség Technikai Riasztási Rendszere működési rendjéről és a Magyar Honvédség katonai szervezetei riasztási utaltságáról szóló M/2/2010. HM HKF intézkedés módosításáról

393

M/3/2017. (HK 3.) HVK HDMCSF szakutasítás A Magyar Honvédség katonai szervezetei riasztási utaltságáról

393

M/4/2017. (HK 3.) HVK HDMCSF szakutasítás A Magyar Honvédség vezető ügyeleti szolgálatairól

393

2/2017. (HK 3.) HVK LOGCSF szakutasítás Az AS-350B típusú helikopterek üzembentartási és karbantartási szabályairól szóló 7/2016. (HK 8.) HVK LOGCSF szakutasítás módosításáról

393

3/2017. (HK 3.) HVK LOGCSF szakutasítás A NATO Kereskedelmi és Kormányzati Cég kód kiadásának rendjéről

393

4/2017. (HK 3.) HVK LOGCSF szakutasítás Az MH Automata Meteorológiai Adatgyűjtő Rendszer logisztikai feladatainak ellátásáról

398

5/2017. (HK 3.) HVK LOGCSF szakutasítás A külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi képzésben részt vevő személyi állomány nemzeti támogatásával összefüggő 2017. évi ellátási normákról

401


Szervezeti hírek

 

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítéséről

416

MH KIKNYP Honvédelmi ágazatban használt PC és papír alapú honvédségi igazolványok pótlásának költségeiről

416

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.