A kiadó honlapja

Ön az oldal 223429. látogatója        

Budapest

2017. ÁPRILIS 21.,,

péntek


 


CXLIV. ÉVFOLYAM

4. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

54/2017. (III. 20.) Korm. rendelet A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról

421


Határozatok

 

1044/2017. (II. 3.) Korm. határozat A Magyar Honvédség hadrendjében lévő JAS-39- Gripen repülőgépek repülési idejének növeléséhez szükséges kiegészítő logisztikai szolgáltatások megrendelésének jóváhagyása érdekében a Magyarország Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatala és a Svéd Királyság Hadfelszerelési Hivatala [Försvarers Materielverk (FMV)] elnevezésű szervezete között fennálló Bérleti Megállapodás módosítására vonatkozó feladatokról

421

92/2017. (III. 14.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

422

93/2017. (III. 14.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

422

94/2017. (III. 14.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

422

95/2017. (III. 14.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

422


Miniszteri utasítások

 

8/2017. (III. 3.) HM utasítás A hadisírgondozással kapcsolatos ágazaton belüli feladatmegosztásról és az I. világháborúban életüket vesztett magyar katonák hadisírjainak és hősi emlékhelyeinek állapotfelmérésével, felújításával összefüggő pályázati tevékenységről szóló 66/2016. (XII. 22.) HM utasítás módosításáról

423

9/2017. (III. 10.) HM utasítás A honvédségi közfoglalkoztatási program végrehajtásáról szóló 29/2012. (V. 8.) HM utasítás módosításáról és a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 27/2013. (IV. 24) HM utasítás hatályon kívül helyezéséről

423

10/2017. (III. 24.) HM utasítás A honvédelmi miniszter által alapított Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj, a Lippai Balázs esélyegyenlőségi ösztöndíj és a honvédelmi tárca gondoskodási körébe tartozó árvák tanulmányi ösztöndíja pályáztatásának és odaítélésének rendjéről

424

11/2017. (IV. 6.) HM utasítás A "Szakutasítás a katonai vasúti szállítások tervezésére, megszervezésére és végrehajtására" című szolgálati könyv kiadásáról szóló 55/1988. (HK1/1989.) HM utasítás hatályon kívül helyezéséről

427


Államtitkári intézkedések

 

23/2017. (HK 4.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar honvédség gyakorlóterei és kiképzési létesítményei fejlesztésével összefüggő feladatokat összehangoló és az azokhoz kapcsolódó döntéseket előkészítő munkacsoport felállításáról

428

25/2017. (HK 4.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A műveleti beszerzések lefolytatásának rendjéről szóló 53/2011. (HK 15.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés és a külképviseletek beszerzési eljárásai lefolytatásának rendjéről szóló 51/2012. (HK 11.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

428

26/2017. (HK 4.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi képzésben részt vevő személyi állomány nemzeti támogatásával összefüggő 2016. évi ellátási normákról szóló 35/2016. (HK 5.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés hatályon kívül helyezéséről

428

28/2017. (HK 4.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyarországon települő NATO Erőket Integráló Elem és a Magyar Honvédség közötti kapcsolattartásról, valamint az információcserével kapcsolatos feladatokról

428

30/2017. (HK 4.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A KEHOP-1.6.0-15-2016-00003 számú, a Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése című Európai Uniós projekt keretében beszerzett és felújított eszközök és készletek felhasználásra kijelölt honvédelmi szervezetek részére történő átadásának feladatairól, továbbá azok használatának egyes szabályairól

429

7/2017. (HK 4.) HM VGHÁT szakutasítás A 2016. évi zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás elkészítéséről

438

8/2017. (HK 4.) HM VGHÁT szakutasítás Magyar katonai szabványok visszavonásáról

444


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

86/2017. (HK 4.) HVKF szakutasítás A Katonai vasúti szállítások tervezése, megszervezése és végrehajtása című szolgálati könyv kiadásáról

445

87/2017. (HK 4.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2017. március havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 74/2017. (HK 3.) HVKF parancs módosításáról

445

91/2017. (HK 4.) HVKF parancs A határőrizetű célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésére és a tömeges bevándorlás miatt kihirdetett válsághelyzetre vonatkozó feladatok egészségügyi biztosításának megtervezéséről, megszervezéséről és végrehajtásáról

445

92/2017. (HK 4.) HVKF parancs A 2017. március 15-ei Nemzeti Ünnep megünneplésével összefüggő feladatokról

445

101/2017. (HK 4.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2017. március havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 74/2017. (HK 3.) HVKF parancs módosításáról

445

102/2017. (HK 4.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2017. április hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről

445

103/2017. (HK 4.) HVKF parancs A NATO tagállamok és PfP tagországok számára meghirdetett ATP 45 értékelő tanfolyam szervezéséről és végrehajtásáról

445

104/2017. (HK 4.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2017. március havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 74/2017. (HK 3.) HVKF parancs módosításáról

446

106/2017. (HK 4.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2016. december havi és 2017. január havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 480/2016. (HK 12.) HVKF parancs módosításáról, továbbá a Stratégiai Művelet Központ 2017. február havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 30/2017. (HK 2.) HVKF parancs módosításáról

446

107/2017. (HK 4.) HVKF szakutasítás "A Magyar Honvédség egységes alapkiképzési programja" című szolgálati könyv kiadásáról

446

109/2017. (HK 4.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban, valamint a Stratégiai Művelet Vezető Csoport - Katasztrófavédelmi Operatív Törzsben szolgálatot ellátó személyek kijelöléséről

446

110/2017. (HK 4.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2017. április havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről

446

111/2017. (HK 4.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2017. március havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 74/2017. (HK 3.) HVKF parancs módosításáról

446

113/2017. (HK 4.) HVKF parancs A 2017. április havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

447

125/2017. (HK 4.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2017. március havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 74/2017. (HK 3.) HVKF parancs módosításáról

447

126/2017. (HK 4.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központban szolgálatot teljesítő személyek kijelöléséről

447

128/2017. (HK 4.) HVKF parancs A fizikai állapotfelmérések ellenőrzéséről és végrehajtásáról

447

129/2017. (HK 4.) HVKF parancs A XV. Rendőri és Katonai Mesterlövő Világkupa Katonai Versenynapjának előkészítéséről és végrehajtásáról

447

130/2017. (HK 4.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2017. április havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 110/2017. (HK 4.) HVKF parancs módosításáról

447

90/2017. (HK 4.) HVKF intézkedés A katonai toborzás végrehajtásáról szóló 333/2001. (HK 3/2002.) HVKF intézkedés módosításáról

447

93/2017. (HK 4.) HVKF intézkedés A kanyaró megbetegedések elleni védekezés feladatairól

450

96/2017. (HK 4.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség tűzszerész szabályzata I. rész kiadásáról szóló 262/2014. (HK 10.) HVKF intézkedés módosításáról

452

108/2017. (HK 4.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben való közreműködése esetén, valamint egyes különleges jogrendi helyzetek kezdeményezését vagy kihirdetését követő esetekben a Stratégiai Művelet Központ részleges aktivizálásáról, valamint a feladatok végrehajtásának rendjéről szóló 23/2017. (HK 2.) HVKF intézkedés egyes pontjainak ideiglenes felfüggesztéséről

453

112/2017. (HK 4.) HVKF intézkedés Egyes kiadványok hatályon kívül helyezéséről

453

122/2017. (HK 4.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség katonai szervezetei magas fokú fegyelmének fenntartása érdekében végrehajtandó feladatokról szóló 195/2012. (HK 9.) HVKF intézkedés módosításáról

453

9/2017. (HK 4.) HVKFH szakutasítás NATO egységesítési egyezmény bevezetéséről

454


Főnöki rendelkezések

 

6/2017. (HK 4.) HVK LOGCSF szakutasítás A 9M131 METISZ típusú irányítható páncéltörő rakéták üzemképességi idejéről

455

7/2017. (HK 4.) HVK LOGCSF szakutasítás A STANAG 2406 és a STANAG 2961 bevezetéséről

455

8/2017. (HK 4.) HVK LOGCSF szakutasítás Az önkéntes tartalékos állomány felkészítési feladatairól és tényleges szolgálatteljesítésének logisztikai támogatásáról

455

312/2017. (HK 4.) HVK SZCSF szakutasítás Az Ügyfélszolgálati Rendszer II. ütemének bevezetésével kapcsolatos személyügyi, humán és katonai igazgatási feladatok végrehajtásáról

460


Szervezeti hírek

 

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítéséről

461

MH KIKNYP Az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Katonai Okmánykezelő Iroda 2017. évi igazgatási szünetének megállapításáról

461

MH GEOSZ Szolgálati könyvek és főnökségi kiadványok árairól

462

MH KIKNYP Bélyegző érvénytelenítéséről

462

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.