A kiadó honlapja

Ön az oldal 287962. látogatója        Budapest

2017. MÁJUS 17.,,

szerda


 


CXLIV. ÉVFOLYAM

5. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

86/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosításáról

468

1/2017. (IV. 20.) HM rendelet A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról

468

2/2017. (IV. 20.) HM rendelet A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosításáról

471

3/2017. (IV. 20.) HM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 1/2015. (II. 25.) HM rendelet módosításáról

471

4/2017. (IV. 28.) HM rendelet A kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet módosításáról

477


Határozatok

 

1235/2017. (IV. 28.) Korm. határozat A rendvédelmi szervek és a honvédelmi szervezetek 2017-2020 közötti gépjármű- és gépjárműjavítási szolgáltatás beszerzéseinek biztosításáról

490

159/2017. (HK 5.) HVKF határozat Hadfelszerelés alkalmazásba vételéről

490


Miniszteri utasítások

 

12/2017. (IV. 11.) HM utasítás A polgári felsőoktatási intézmények és szakképző iskolák hallgatóival köthető ösztöndíjszerződésről, valamint az ösztöndíj folyósításának rendjéről szóló 38/2014. (V. 30.) HM utasítás módosításáról

491

13/2017. (IV. 20.) HM utasítás A honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történő használatának szabályozásáról szóló 112/2010. (XII. 29.) HM utasítás módosításáról

492

14/2017. (IV. 20.) HM utasítás A fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások biztosításának egyes kérdéseiről szóló 14/2015. ( IV. 30.) HM utasítás módosításáról

493

15/2017. (IV. 28.) HM utasítás A honvédelmi célú elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóság és a honvédelmi ágazat elektronikus információbiztonsági eseménykezelő központ feladatainak végrehajtásáról, valamint a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól

495

16/2017. (IV. 28.) HM utasítás A kiképzési-oktatási és regeneráló központok működési rendjéről, valamint a rekreációra és a regenerálódásra vonatkozó részletes szabályokról szóló 48/2013. (VIII. 23.) HM utasítás módosításáról

499

17/2017. (IV. 28.) HM utasítás Egyes miniszteri biztosok kinevezéséről szóló HM utasítások felülvizsgálatáról és hatályon kívül helyezéséről

503

18/2017. (IV. 28.) HM utasítás A "Szakutasítás a rakétacsapatok és tüzérség harci alkalmazására III. rész Hadműveleti-harcászati rakétadandár, -osztály, -üteg" című szolgálati könyv kiadásáról szóló 034/1987. HM utasítás hatályon kívül helyezéséről

503


Államtitkári intézkedések

 

40/2017. (HK 5.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A "NATO CWIX 2017" informatikai interoperabilitási rendszergyakorlat előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos nemzeti feladatokról

504

9/2017. (HK 5.) HM VGHÁT szakutasítás A HM fejezet egységes számviteli politikájáról és számlarendjéről

504

10/2017. (HK 5.) HM VGHÁT szakutasítás A pénzügyi és számviteli szakellenőrzés rendjéről

504


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

137/2017. (HK 5.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2017. május hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről

521

138/2017. (HK 5.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2017. április havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 110/2017. (HK 4.) HVKF parancs módosításáról

521

140/2017. (HK 5.) HVKF parancs A Magyar Honvédség személyi állományának húsvéti munkarendjéről és a szolgálati rend fenntartásáról

521

141/2017. (HK 5.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2017. április havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 110/2017. (HK 4.) HVKF parancs módosításáról

521

144/2017. (HK 5.) HVKF parancs A "SABER GUARDIAN 2017" nemzetközi gyakorlat és kapcsolódó nemzeti gyakorlatok előkészítéséről, valamint a "SABER GUARDIAN 2017" gyakorlat végrehajtásával kapcsolatos nemzeti támogatási feladatok végrehajtásáról

521

145/2017. (HK 5.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2017. április havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 110/2017. (HK 4.) HVKF parancs módosításáról

521

148/2017. (HK 5.) HVKF parancs A 2017. május havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

521

149/2017. (HK 5.) HVKF parancs A 2017. évi Honvédelmi Táborok végrehajtásáról

521

150/2017. (HK 5.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2017. május havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről

521

152/2017. (HK 5.) HVKF parancs Az MH KFOR kontingensben történt feladat-átvétel érdekében végrehajtandó műszaki gépkezelői felkészítésről

521

153/2017. (HK 5.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2017. május havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 150/2017. (HK 5.) HVKF parancs módosításáról

522

M/1/2017. (HK 5.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség NATO Reagáló Erők 2018. évi váltásba felajánlott erők vezetési rendjéről, felépítéséről, készenléti besorolásáról, valamint jelentési és riasztási értesítési rendjéről

522

M/2/2017. (HK 5.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség szárazföldi fegyveres készenléti szolgálat erőinek kijelöléséről, vezénylésének és a szolgálat ellátásának rendjéről szóló M/1/2014. (HK 1.) HVKF intézkedés módosításáról

522

135/2017. (HK 5.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Központi Ügyelet személyi állománya 2017. évi szolgálatteljesítési idejének megállapításáról szóló 498/2016. (HK 1/2017.) HVKF intézkedés módosításáról

522

136/2017. (HK 5.) HVKF intézkedés Intézkedések hatályon kívül helyezéséről

522

151/2017. (HK 5.) HVKF intézkedés A balatoni tűzszerész feladatok biztosításáról

522

10/2017. (HK 5.) HVKFH szakutasítás NATO egységesítési egyezmény nemzeti bevezetéséről

522

11/2017. (HK 5.) HVKFH szakutasítás NATO egységesítési egyezmény bevezetéséről

523

12/2017. (HK 5.) HVKFH szakutasítás NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról és hatálytalanításáról

523

13/2017. (HK 5.) HVKFH szakutasítás NATO egységesítési egyezmény bevezetéséről

525

14/2017. (HK 5.) HVKFH szakutasítás NATO egységesítési egyezmény bevezetéséről

525


Főnöki rendelkezések

 

9/2017. (HK 5.) HVK LOGCSF szakutasítás A Magyar Honvédség Hadinorma kiadásáról

526

10/2017. (HK 5.) HVK LOGCSF szakutasítás Az "MH Üzemeltetési Norma a Magyar Honvédség szervezetei kiképzési eszközzel és anyaggal történő ellátásához és a technikai eszközök üzemeltetéséhez" című kiadvány kiadásáról

526

11/2017. (HK 5.) HVK LOGCSF szakutasítás A Honvédségi Egységes Termékkód igénylésének és biztosításának rendjéről

526

3/2017. (HK 5.) HVK HIICSF szakutasítás Az elektronikus aláírás használatának szabályairól

528


Szervezeti hírek

 

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítéséről

531

HM A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei

531

HM JF Helyesbítés

532

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.04.20.