A kiadó honlapja

Ön az oldal 223418. látogatója        

Budapest

2017. JÚNIUS 16.,,

péntek


 


CXLIV. ÉVFOLYAM

6. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

2017. évi LIV. törvény Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról

549

5/2017. (V. 17.) HM rendelet A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

562


Határozatok

 

170/2017. (V. 18.) KE határozat Katonai bírói kinevezésről

574

171/2017. (V. 18.) KE határozat Vezérőrnagyi előléptetésről

574

172/2017. (V. 18.) KE határozat Vezérőrnagyi előléptetésről

574

173/2017. (V. 18.) KE határozat Vezérőrnagyi előléptetésről

574

174/2017. (V. 18.) KE határozat Altábornagyi előléptetésről

575

175/2017. (V. 18.) KE határozat Altábornagyi előléptetésről

575


Miniszteri utasítások

 

19/2017. (V. 11.) HM utasítás A költségvetési gazdálkodást érintő egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

576

20/2017. (V. 17.) HM utasítás A ruházati illetménynorma 2017. évi összegeinek megállapításáról

580

21/2017. (V. 24.) HM utasítás A távoli toronyirányító rendszerekkel összefüggő kutatás-fejlesztési feladatokról

594

22/2017. (V. 31.) HM utasítás A Magyar Honvédség adatvédelmének szakirányításáról és felügyeletéről, valamint a Magyar Honvédség Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adatok kezelésére vonatkozó Szabályzatának kiadásáról szóló 77/2012. (X. 27.) HM utasítás módosításáról

596

23/2017. (V. 31.) HM utasítás Az illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal kapcsolatos egyes eljárási szabályokról szóló 15/2015. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

601


Államtitkári intézkedések

 

48/2017. (HK 6.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A nem katonai oktatási intézményben végzett, tiszti és altiszti állományba vett személyek alapkiképzés végrehajtása alóli mentesítésével kapcsolatos egyes rendelkezésekről

602

49/2017. (HK 6.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A hivatásos és szerződéses állományú altisztek, valamint a legénységi állományú katonák kérdőíves vizsgálatáról szóló 27/2015. (HK 6.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

603

11/2017. (HK 6.) HM KÁT szakutasítás A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer 2018. évi működtetésének célkitűzéseiről, annak fő irányairól, és a rendelkezésre álló költségvetési célelőirányzatok felhasználásáról

613

13/2017. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasítás NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

613


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

163/2017. (HK 6.) HVKF parancs A NATO Kiképzést Irányító Munkacsoport Konferencia előkészítéséről és végrehajtásáról

616

164/2017. (HK 6.) HVKF parancs Különleges Erők Katonai Tábor végrehajtásáról

616

165/2017. (HK 6.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2017. április havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 110/2017. (HK 4.) HVKF parancs módosításáról, továbbá a Stratégiai Műveleti Központ 2017. május havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 150/2017. (HK 5.) HVKF parancs módosításáról

616

166/2017. (HK 6.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központban szolgálatot ellátó személyek kijelöléséről

616

169/2017. (HK 6.) HVKF parancs Az Észtországban, a visegrádi együttműködés keretében végrehajtásra kerülő "TRAINING BRIDGE 2017" feladat előkészítéséről és végrehajtásáról

616

171/2017. (HK 6.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2017. május havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 150/2017. (HK 5.) HVKF parancs módosításáról

619

173/2017. (HK 6.) HVKF parancs A Magyar Honvédelem Napja 2017. május 21-e alkalmából megtartásra kerülő rendezvények megünneplésével összefüggő feladatokról

619

176/2017. (HK 6.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2017. június-július hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről

619

177/2017. (HK 6.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2017. április hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről szóló 102/2017. (HK 4.) HVKF parancs módosításáról

619

180/2017. (HK 6.) HVKF parancs A "PRECISE RECEPTION 2017" minősítő gyakorlat előkészítéséről és végrehajtásáról

619

184/2017. (HK 6.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2017. május havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 150/2017. (HK 5.) HVKF parancs módosításáról

619

185/2017. (HK 6.) HVKF parancs A "SABER GUARDIAN 2017" nemzetközi gyakorlat és kapcsolódó nemzeti gyakorlatok előkészítéséről, valamint a "SABER GUARDIAN 2017" gyakorlat végrehajtásával kapcsolatos nemzeti támogatási feladatok végrehajtásáról szóló 144/2017. (HK 5.) HVKF parancs módosításáról

619

192/2017. (HK 6.) HVKF parancs A 2017. évi Balaton-átúszás rendezvényen való közreműködésről, az "Úszó Erőd 2017" próba megrendezéséről és végrehajtásáról

619

194/2017. (HK 6.) HVKF parancs A 2017. június havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

619

197/2017. (HK 6.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2017. június-július havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről

619

198/2017. (HK 6.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2017. május havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 150/2017. (HK 5.) HVKF parancs módosításáról

619

199/2017. (HK 6.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2017. május havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 150/2017. (HK 5.) HVKF parancs módosításáról

620

172/2017. (HK 6.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség 2017. (2018-2019.) évi kiképzési feladatairól szóló 513/2016. (HK 1/2017.) HVKF intézkedés módosításáról

620

175/2017. (HK 6.) HVKF intézkedés A Honvéd Vezérkar és a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek katasztrófavédelmi feladatairól szóló 285/2014. (HK 11.) HVKF intézkedés módosításáról

620

178/2017. (HK 6.) HVKF intézkedés A határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésére és a tömeges bevándorlás miatt kihirdetett válsághelyzetre vonatkozó feladatok logisztikai támogatásának megtervezéséről, megszervezéséről és végrehajtásáról

621

181/2017. (HK 6.) HVKF intézkedés Grósz-Straub Erika emlékdíj adományozásának rendjéről

621

196/2017. (HK 6.) HVKF szakutasítás A Magyar Honvédség katonai testnevelés kiképzés és sportbajnokságok szabályzata című szolgálati könyv kiadásáról

622


Főnöki rendelkezések

 

4/2017. (HK 6.) HVK HIICSF szakutasítás A Magyar Honvédség Elektronikus Iratkezelő Rendszer bevezetéséről szóló 1/2017. (HK 2.) HVK HIICSF szakutasítás 1. számú módosításáról

623

6/2017. (HK 6.) HVK HIICSF szakutasítás Az MH nem minősített központi elektronikus levelező szolgáltatás alkalmazásáról és üzemeltetéséről

623

7/2017. (HK 6.) HVK HIICSF szakutasítás A Magyar Honvédség Technikai Beléptető Rendszer működtetéséről

636

M/5/2017. (HK 6.) HVK HDMCSF szakutasítás Az Önkéntes Területvédelmi Tartalék feladatrendszerével, vezetésével és készenlét fokozásával kapcsolatos hadműveleti szakfeladatokról

636

24/2017. (HK 6.) HVK HDMCSF szakutasítás A STANAG 2199, STANAG 2281, STANAG 2288, STANAG 2299, STANAG 2523 nemzeti bevezetéséről

637

12/2017. (HK 6.) HM HPF-HVK SZCSF szakutasítás A külső online állásportál használatával összefüggő feladatokról

638

12/2017. (HK 6.) HVK LOGCSF szakutasítás Az élelmiszerellátás minőségbiztosítási feladatainak végrehajtásáról

647

13/2017. (HK 6.) HVK LOGCSF szakutasítás A 9M113 KONKURSZ típusú irányított páncéltörő rakéták üzemképességi idejéről

648

14/2017. (HK 6.) HVK LOGCSF szakutasítás A külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi képzésben részt vevő személyi állomány nemzeti támogatásával összefüggő 2017. évi ellátási normákról szóló 5/2017. (HK 3.) HVK LOGCSF szakutasítás módosításáról

649


Szervezeti hírek

 

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítése

650

Hadigondozottak Közalapítvány Tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatai

650

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.