A kiadó honlapja

Ön az oldal 223411. látogatója        

Budapest

2017. JÚlIUS 14.,,

csütörtök


 


CXLIV. ÉVFOLYAM

7. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

6/2017. (VI. 8.) HM rendelet A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet, valamint a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet módosításáról

661

7/2017. (VI. 13.) HM rendelet A biztonsági beszerzési eljárásokban részvételre jogosult gazdasági szereplők jegyzékével összefüggő előzetes minősítés, eljáráshoz kötődő minősítés és a jegyzéken tartás során alkalmazandó iratmintákról, valamint a jegyzék tartalmi elemeiről

666

8/2017. (VI. 30.) HM rendelet A honvédelmi feladatokkal kapcsolatos sajátos környezethasználatokról, valamint a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott környezetvédelmi megbízottak alkalmazási és képesítési feltételeiről

673

19/2017. (VI. 29.) MvM rendelet A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról

678


Határozatok

 

1283/2017. (VI. 2.) Korm. határozat A honvédelmi kiadások és a hosszú távú tervezés feltételeinek megteremtését szolgáló költségvetési források biztosításáról szóló 1273/2016. (VI. 7.) Korm. határozat módosításáról

679

1298/2017. (VI. 2.) Korm. határozat A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program megvalósításáról

679

1354/2017. (VI. 12.) Korm. határozat A Magyar Honvédség hadrendjében lévő egyes haditechnikai eszközök nagyjavításának biztosításáról

679

12/2017. (VI. 14.) OGY határozat A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való további részvételéről

679

1436/2017. (VI. 29.) Korm. határozat A Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra a "Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára" című támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

680


Miniszteri utasítások

 

24/2017. (VI. 9.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium nemzeti ünnepekhez és rendezvényekhez kapcsolódó szakmai feladatainak átadásával, továbbá a kiemelt honvédelmi rendezvények koordinációjával összefüggő szervezési feladatokról

681

25/2017. (VI. 9.) HM utasítás A Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülőtér szervezeti átalakításáról, valamint a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás módosításáról

682

26/2017. (VI. 15.) HM utasítás A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ gazdálkodásának szabályairól

703

27/2017. (VI. 30.) HM utasítás A honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlásának és a Honvédelmi Minisztérium tagsági joggyakorlásának szabályairól

711

28/2017. (VI. 30.) HM utasítás A honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történő használatának szabályozásáról szóló 112/2010. (XII. 29.) HM utasítás módosításáról

715

29/2017. (VI. 30.) HM utasítás A béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról

719

30/2017. (VI. 30.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium fejezet Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszerről szóló 80/2014. (XII. 5.) HM utasítás módosításáról

722

31/2017. (VI. 30.) HM utasítás Az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló 70/2016. (XII. 23.) HM utasítás módosításáról

725

32/2017. (VI. 30.) HM utasítás Egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

726

33/2017. (VI. 30.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium átalakításának 2017. évi egyes szervezési feladatairól és egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

729


Államtitkári intézkedések

 

54/2017. (HK 7.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A KEHOP-1.6.0-15-2016-00003 számú, a Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése című Európai Uniós projekt keretében beszerzett és felújított eszközök és készletek felhasználására kijelölt honvédelmi szervezetek részére történő átadásának feladatairól, továbbá azok használatának egyes szabályairól szóló 30/2017. (HK 4.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról

734

56/2017. (HK 7.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A 2017. évi Red Bull Air Race Világkupa előkészítéséről és végrehajtásáról

737

58/2017. (HK 7.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásáról és az ehhez szükséges források biztosításáról szóló 1845/2016. (XII. 23.) Korm. határozatból adódó feladatok végrehajtása, valamint a repülőtér komplex fejlesztése érdekében munkacsoport megalapításáról

739

60/2017. (HK 7.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium nemzeti ünnepekhez és rendezvényekhez kapcsolódó szakmai feladatainak átadásával, továbbá a kiemelt honvédelmi rendezvények koordinációjával összefüggő szervezési feladatok végrehajtásáról

741

62/2017. (HK 7.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés Az egyes leltározási és törzsadat-tisztítási feladatok végrehajtásáról

746

65/2017. (HK 7.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodási feladatai végrehajtásának szabályairól szóló 38/2016. (HK 6.) HM KÁT- HVKF együttes intézkedés módosításáról

751


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

203/2017. (HK 7.) HVKF parancs A "SABER GUARDIAN 2017" nemzetközi gyakorlat és kapcsolódó nemzeti gyakorlatok stratégiai irányítására és támogatására megalakított Gyakorlat Irányító Csoport feladatairól

752

215/2017. (HK 7.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülőtér szervezeti átalakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

752

216/2017. (HK 7.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2017. június-július havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 197/2017. (HK 6.) HVKF parancs módosításáról

752

217/2017. (HK 7.) HVKF parancs Az Észtországban, a visegrádi együttműködés keretében végrehajtásra kerülő "TRAINING BRIDGE 2017" feladat előkészítéséről és végrehajtásáról szóló 169/2017. (HK 6.) HVKF parancs módosításáról

752

227/2017. (HK 7.) HVKF parancs Az "Összhaderőnemi Logisztikai Támogató Csoport Parancsnokság Orientációs Tanfolyam" előkészítéséről, valamint végrehajtásával kapcsolatos nemzeti támogatási feladatok végrehajtásáról

752

229/2017. (HK 7.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2017. június-július havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 197/2017. (HK 6.) HVKF parancs módosításáról

752

230/2017. (HK 7.) HVKF parancs Az Úszó-, Vízilabda, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság - "FINA 2017" végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

752

233/2017. (HK 7.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Nemzeti Katonai Képviselet, katonai képviselői beosztás átadás-átvételéről

752

234/2017. (HK 7.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központban szolgálatot ellátó személyek kijelöléséről

752

235/2017. (HK 7.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban, valamint a Stratégiai Művelet Vezető Csoport - Katasztrófavédelmi Operatív Törzsben szolgálatot ellátó személyek kijelöléséről

752

238/2017. (HK 7.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2017. június - július havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 197/2017. (HK 6.) HVKF parancs módosításáról

753

243/2017. (HK 7.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2017. június-július havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 197/2017. (HK 6.) HVKF parancs módosításáról

753

244/2017. (HK 7.) HVKF parancs A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2017. augusztus- szeptember hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről

753

245/2017. (HK 7.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2017. június-július havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 197/2017. (HK 6.) HVKF parancs módosításáról

753

M/3/2017. (HK 7.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség NATO Reagáló Erők 2018. évi váltásába felajánlott erők vezetési rendjéről, felépítéséről, készenléti besorolásáról, valamint jelentési és riasztási értesítési rendjéről

753

239/2017. (HK 7.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Védelmi Együttműködési Kezdeményezés Európai Unió Harccsoport ideiglenes katonai szervezet kötelékébe kijelölt erők vezényléséről, szolgálatba léptetéséről és a szolgálat ellátásával kapcsolatos feladatokról szóló 3244/2016. (HK 9.) HVKF intézkedés módosításáról

753

240/2017. (HK 7.) HVKF intézkedés A 2017. július havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

753

15/2017. (HK 7.) HVKFH szakutasítás NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról és hatálytalanításáról

753

16/2017. (HK 7.) HVKFH szakutasítás NATO egységesítési egyezmények végrehajtásáról

755


Főnöki rendelkezések

 

493/2017. (HK 7.) HVK SZCSF szakutasítás A honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos személyügyi szakfeladatok végrehajtásáról

756

8/2017. (HK 7.) HVK HIICSF szakutasítás A Honvédelmi Minisztérium Elektronikus Iratkezelő Rendszerének használatba vételéről

777

15/2017. (HK 7.) HVK LOGCSF szakutasítás A külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi képzésben részt vevő személyi állomány nemzeti támogatásával összefüggő 2017. évi ellátási normákról szóló 5/2017. (HK 3.) HVK LOGCSF szakutasítás módosításáról

777


Szervezeti hírek

 

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítése

779

Honvédelmi Minisztérium A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei a 2017. április 1. - 2017. május 31. közötti időszakban

779

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.