A kiadó honlapja

Ön az oldal 223433. látogatója        

Budapest

2017. AUGUSZTUS 22.,,

kedd


 


CXLIV. ÉVFOLYAM

8. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

196/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

661

197/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet A Magyar Honvédség által védendő létesítmények kijelöléséről, valamint a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyék köréről és az őrzésükre vonatkozó szabályokról szóló 78/2011. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról

661


Határozatok

 

1450/2017. (VII. 10.) Korm. határozat A 2017. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1863/2016. (XII. 28.) Korm. határozat módosításáról

663

1453/2017. (VII. 13.) Korm. határozat Külföldi fegyveres erőknek a határrendészeti feladatok támogatásában való további részvételének engedélyezéséről és az ezzel összefüggésben felmerülő kiadások finanszírozásáról

664

1462/2017. (VII. 25.) Korm. határozat A védelmi felkészítés egyes kérdéseiről

664

1463/2017. (VII. 25.) Korm. határozat A Magyar Honvédség kijelölt állományának a NATO Reagáló Erőben történő részvételéről

668

1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozat A 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról

668

233/2017. (VII. 10.) KE határozat Katonai bírói kinevezésről

677

245/2017. (VII. 12.) KE határozat Kitüntetés adományozásáról

677

255/2017. (HK 8.) HVKF határozat Alkalmazásba vételre kerülő hadfelszerelésről

677


Miniszteri utasítások

 

34/2017. (VII. 6.) HM utasítás A kiemelt hadfelszerelés-fejlesztési programok besorolásáról szóló 39/2013. (VII. 25.) HM utasítás és a Magyar-Orosz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak kijelöléséről szóló 33/2016. (VII. 15.) HM utasítás módosításáról

678

35/2017. (VII. 13.) HM utasítás Egyes miniszteri utasítások módosításáról

679

36/2017. (VII. 19.) HM utasítás A honvédelmi feladatok ellátásához szükséges infrastrukturális és élőerős őrzés-védelmi feladatok végrehajtásáról

686

37/2017. (VII. 24.) HM utasítás A Magyar Honvédség különleges rendeltetésű dandár képesség kialakításával kapcsolatos egyes feladatokról

688

38/2017. (VII. 24.) HM utasítás A belföldi reprezentációról szóló 83/2004. (HK 24.) HM utasítás módosításáról

714

39/2017. (VII. 24.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek szakmai alapfeladatai ellátását elősegítő tevékenységek szabályairól, valamint a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 19/2015. (V. 11.) HM utasítás módosításáról

714

40/2017. (VII. 31.) HM utasítás Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló 3/2013. (I. 14.) HM utasítás módosításáról

715

41/2017. (VIII. 7.) HM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

717

42/2017. (VIII. 7.) HM utasítás A Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és készenléti szolgálatok működéséről szóló 20/2007. (HK 4.) HM utasítás módosításáról

718


Államtitkári intézkedések

 

68/2017. (HK 8.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés Az MH Elektronikus Iratkezelő Rendszer rendszergazdai feladatainak ellátásáról, a rendszergazda kijelöléséről

720

70/2017. (HK 8.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés Az európai fegyverzetkorlátozási, leszerelési, valamint a nemzetközi biztonságpolitikai egyezmények által előírt adatszolgáltatási és ellenőrzési feladatok végrehajtásáról

720

73/2017. (HK 8.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos egyes feladatokról

749

77/2017. (HK 8.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium 2017. évi átalakításával összefüggő szervezési feladatok végrehajtásáról

751

18/2017. (HK 8.) HM KÁT szakutasítás A Magyar Honvédség repülésbiztonsági rendszeréről

758

14/2017. (HK 8.) HM VGHÁT szakutasítás A hazai és nemzetközi résztvevőkkel Magyarországon végrehajtott kiképzési rendezvények és gyakorlatok infrastrukturális biztosításának rendjéről

60

15/2017. (HK 8.) HM VGHÁT szakutasítás A honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli ellátási-utaltsági rendjéről szóló 14/2014. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasítás módosításáról

764

16/2017. (HK 8.) HM VGHÁT szakutasítás NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

764

17/2017. (HK 8.) HM VGHÁT szakutasítás A Magyarország határain kívüli válságkezelő- és béketámogató műveletekben résztvevők és nemzetközi szervezetekhez vezényelt katonai megfigyelők pénzügyi biztosításáról

765


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

248/2017. (HK 8.) HVKF parancs A szervezet elemzés-értékelés 2017. évi végrehajtásáról szóló 448/2016. (HK 11.) HVKF parancs módosításáról

782

249/2017. (HK 8.) HVKF parancs Az Úszó, Vízilabda, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság - "FINA 2017" - végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 230/2017. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról

782

254/2017. (HK 8.) HVKF parancs A 2017. évi Honvédelmi Táborok végrehajtásáról szóló 149/2017. (HK 5.) HVKF parancs módosításáról

82

257/2017. (HK 8.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2017. június-július havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 197/2017. (HK 6.) HVKF parancs módosításáról

782

261/2017. (HK 8.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2017. június-július havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 197/2017. (HK 6.) HVKF parancs módosításáról

782

269/2017. (HK 8.) HVKF parancs A XXXIV. Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam előkészítéséről és végrehajtásáról

782

271/2017. (HK 8.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2017. június-július havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 197/2017. (HK 6.) HVKF parancs módosításáról

783

272/2017. (HK 8.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központban szolgálatot ellátó személyek kijelöléséről szóló 234/2017. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról

783

273/2017. (HK 8.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2017. augusztus-szeptember havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről

783

275/2017. (HK 8.) HVKF parancs A 2017. augusztus havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

783

276/2017. (HK 8.) HVKF parancs A Magyar Honvédség 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Ezred szervezeti átalakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

783

278/2017. (HK 8.) HVKF parancs A Magyar Honvédség 2017. (2018-2019.) évi kiképzési feladatairól szóló 513/2016. (HK 1/2017.) HVKF intézkedés módosításáról

783

286/2017. (HK 8.) HVKF parancs A Védelmi és Közigazgatási Csoportban 2017. június-július hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatvezényléséről szóló 176/2017. (HK 6.) HVKF parancs módosításáról

783

287/2017. (HK 8.) HVKF parancs Honvédségi erők Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszerbe történő kijelöléséről és készenléti szolgálatba vezényléséről

783

289/2017. (HK 8.) HVKF parancs A 2017. évi tisztavatás előkészítéséről és végrehajtásáról

783

250/2017. (HK 8.) HVKF intézkedés Az alap- és járóbeteg-ellátást nyújtó orvosi rendelőkben, készlettároló helyeken, valamint a műveleti területen, illetve katonai feladat végrehajtása közben a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végzett tevékenységről

783

259/2017. (HK 8.) HVKF intézkedés A honvéd tisztjelölti és a honvéd altiszt-jelölti ösztöndíjszerződésről

790

288/2017. (HK 8.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség használatában lévő műszaki gépek kezelőinek felkészítéséről

795


Főnöki rendelkezések

 

561/2017. (HK 8.) HVK SZCSF szakutasítás A hazai képzésekkel kapcsolatos egyes személyügyi szakfeladatok végrehajtásáról szóló 1360/2015. (HK 1/2016.) HVK SZCSF szakutasítás módosításáról

805

1/2017. (HK 8.) HVK KIKOCSF szakutasítás A Tűzszerész Szakkiképzési Program című főnökségi kiadvány kidolgozásáról

805

9/2017. (HK 8.) HVK HIICSF szakutasítás Az Önkéntes Területvédelmi Tartalék létrehozásának híradó és informatikai támogatásáról

805

106/2017. (HK 8.) MH HFKP intézkedés Az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely csapatkarjelzésének, valamint csapatjelvényének rendszeresítéséről

805

69/2017. (HK 8.) HM JF intézkedés Intézkedés hatályon kívül helyezéséről

808

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.