A kiadó honlapja

Ön az oldal 223426. látogatója        

Budapest

2017. SZEPTEMBER 27.,,

szerda


 


CXLIV. ÉVFOLYAM

9. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

242/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelet A Modern Városok Program keretében megvalósuló, az állami repülések céljára szolgáló kecskeméti repülőtér közös (katonai-polgári) felhasználású repülőtérré fejlesztése érdekében szükséges beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

812

9/2017. (VIII. 31.) HM rendelet A lakhatás támogatásával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

813

10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet Egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

818

11/2017. (VIII. 31.) HM rendelet A honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet módosításáról

836


Határozatok

 

1496/2017. (VIII. 8.) Korm. határozat A 2017. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1863/2016. (XII. 28.) Korm. határozat módosításáról

848

1498/2017. (VIII. 8.) Korm. határozat Az IKOP-3.2.0-15-2016-00016 azonosító számú ("Kaposvár megyei jogú város intermodális pályaudvar és a hozzá kapcsolódó közösségi közlekedés fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről, a kaposvári helyőrségi szálló átköltöztetéséhez szükséges forrás biztosításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

848

1610/2017. (IX. 5.) Korm. határozat A Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásához 2017. évben szükséges forrás előirányzat átcsoportosításáról

851

1611/2017. (IX. 5.) Korm. határozat A Honvédelmi Sportközpontok fejlesztéséhez szükséges feltételek biztosításáról

853

316/2017. (VIII. 21.) KE határozat Vezérőrnagyi előléptetésről

854

317/2017. (VIII. 21.) KE határozat Vezérőrnagyi előléptetésről

854

318/2017. (VIII. 21.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

854


Miniszteri utasítások

 

43/2017. (VIII. 17.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek belső kontrollrendszerének kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről

855

44/2017. (VIII. 25.) HM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

865

45/2017. (VIII. 31.) HM utasítás A Mészáros Lázár ösztöndíjat elnyert hallgatókkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről

866

46/2017. (IX. 8.) HM utasítás Az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló 70/2016. (XII. 23.) HM utasítás módosításáról és a más szervekhez vezényeltekkel kötendő megállapodásokról szóló 60/2004. (HK 15.) HM utasítás hatályon kívül helyezéséről

881

47/2017. (IX. 8.) HM utasítás Miniszteri biztos megbízatásának visszavonásáról

881

48/2017. (IX. 11.) HM utasítás A "170 éves a Magyar Honvédség" elnevezésű rendezvénysorozat megszervezésével és végrehajtásával összefüggő feladatokról

882

49/2017. (IX. 11.) HM utasítás Egyes pénzügyi ellátási feladatok módosításával kapcsolatos szervezési feladatokról

883


Államtitkári intézkedések

 

84/2017. (HK 9.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A COOPERATIV SECURITY 2017 CEDC kiképzési rendezvény tervezésével és levezetésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

885

86/2017. (HK 9.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség egységes információ menedzsment rendszerének kialakításával kapcsolatos feladatokról

885

19/2017. (HK 9.) HM VGHÁT szakutasítás NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

886


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

308/2017. (HK 9.) HVKF parancs A honvéd kadét ágazati szakképzésre felvételt nyert diákok részére tartandó csapatépítő, összekovácsoló tábor végrehajtásáról

888

310/2017. (HK 9.) HVKF parancs A 2017. augusztus 20-ai, államalapító Szent István király napja alkalmából szervezett ünnepségekkel összefüggő feladatokról

888

314/2017. (HK 9.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központ 2017. augusztus-szeptember havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 273/2017. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról

888

317/2017. (HK 9.) HVKF parancs A Stratégiai Műveleti Központban szolgálatot ellátó személyek kijelöléséről

888

318/2017. (HK 9.) HVKF parancs A 2017. augusztus havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról szóló 275/2017. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról

888

319/2017. (HK 9.) HVKF parancs A Magyar Honvédség kondicionáló-kiképzési rendezvényei 2018. évi feladatainak végrehajtásáról

888

324/2017. (HK 9.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2017. augusztus-szeptember havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 273/2017. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról

888

325/2017. (HK 9.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2017. augusztus-szeptember havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 273/2017. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról

888

326/2017. (HK 9.) HVKF parancs A 2017. évi CISM Mezei Futó Világbajnokság megrendezéséről és végrehajtásáról

888

328/2017. (HK 9.) HVKF parancs A 2017. szeptember havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

888

334/2017. (HK 9.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2017. augusztus-szeptember havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 273/2017. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról

889

335/2017. (HK 9.) HVKF parancs A Stratégiai Művelet Központ 2017. augusztus-szeptember havi készenléti szolgálat szolgálatvezényléséről szóló 273/2017. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról

889

337/2017. (HK 9.) HVKF parancs A NATO tagállamok és PfP tagországok számára meghirdetett AEP-66 biológiai mintavételező és identifikáló eljárások tanfolyam szervezéséről és végrehajtásáról

889

309/2017. (HK 9.) HVKF intézkedés A Magyar Honvédség belső altisztképzési rendszerének átalakításáról és szabályozásáról

889

327/2017. (HK 9.) HVKF intézkedés Az önkéntes területvédelmi tartalékos hímzett színes karfelirat és az önkéntes területvédelmi tartalékos hímzett sapkajelvény rendszeresítéséről

889

17/2017. (HK 9.) HVKFH szakutasítás NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

892


Főnöki rendelkezések

 

128/2017. (HK 9.) MH HFKP intézkedés Az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság csapatkarjelzésének és csapatjelvényének rendszeresítéséről

893


Szervezeti hírek

 

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítése

896

Honvédelmi Minisztérium A Honvédelmi Minisztérium személyügyi hírei

897

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.